zamówienie na:

„Przygotowania i dostawy całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala w Tucholi z uwzględnieniem diet i kaloryczności”

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/5/2019
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 27 czerwca 2019  09:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  
Ogłoszenie o zamówieniu 

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Przygotowania i dostawy całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala w Tucholi z uwzględnieniem diet i kaloryczności” zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.06.2019 pod numerem 563286-N-2019
ogłoszenie o zamówieniu (81kB) html

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (68kB) word

Załączniki do SIWZ 
załączniki do SIWZ (34kB) word
wzór I przykładowy jadłospis dieta lekka (58kB) word
wzór II przykładowy jadłospis dieta cukrzycowa (58kB) word
projekt umowy (128kB) word
wzór zamówienia (80kB) word
minimalna gramatura (68kB) word
Karta kontroli (35kB) word

Informacja z otwarcia ofert
informacja z otwarcia ofert (160kB) pdf
 

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (252kB) pdf

metryczka


Opublikował: Renata Remus (19 czerwca 2019, 12:37:14)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (11 lipca 2019, 09:52:49)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 243