zamówienie na:

Zakup i dostawa leków

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/12/2019
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 29 listopada 2019  09:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  
Ogłoszenie o zamówieniu 

Ogłoszenie o zamówieniu na "Zakup i dostawę leków" zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.11.2019r. pod numerem 625700-N-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ 

odpowiedź na pytania 

obowiązujący załącznik formularz asortymentowo-cenowy - pakiet nr 7

informacja z otwarcia ofert 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

metryczka


Opublikował: Renata Remus (21 listopada 2019, 11:38:01)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (4 grudnia 2019, 13:55:29)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 867