Przetargi rozstrzygnięte z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 36) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawa materiałów szewnych

zamawiający: Szpital Tucholski Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: N ZOZ XII /11/2010
wartość: o wartości szacunkowej poniżej kwot okr. na podst. art. 11 ust.
termin składania ofert: 21 grudnia 2010  09:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Dostawę samochodu ciężarowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-33/2010
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 10 grudnia 2010  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa materiałow opatrunkowych

zamawiający: Szpital Tucholski Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: N ZOZ XII/10/2010
wartość: o wartości szacunkowej poniżej kwot okr. na podst. art 11 ust 8
termin składania ofert: 7 grudnia 2010  09:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Rozbudowa odcinków dróg wojewódzkich nr 237, 241 i 240 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w celu podniesienia atrakcyjności i dostępności turystycznej obszaru Powiatu Tucholskiego w ramach projektu kluczowego „Bory Tucholskie – w labiryntach natury ”- wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.3450-31/2010
wartość: o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wyd
termin składania ofert: 1 grudnia 2010  12:00
wynik postępowania: wybór oferty  

zamówienie na:

Usługi awaryjne

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-29/2010
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 5 listopada 2010  09:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2010 – 2011

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: pretarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-28/2010
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 27 października 2010  09:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawę soli drogowej

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-27/2010
wartość: pomiędzy 14000 euro a 193000 euro
termin składania ofert: 22 października 2010  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy drogi 1026C, odcinek Cekcyn – Rudzki Most

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-25/2010
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 11 października 2010  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawa butli

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: NZOZ XII/8/2010
wartość: ponizej kwot okreslonych na podstawie art 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 30 września 2010  09:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Dostawa miału węglowego

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: N ZOZXII/7/2010
wartość: poniżej kwot okreśonych na podstawie art.11. ust 8 Pzp
termin składania ofert: 27 września 2010  09:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Usługi remontowe na drodze powiatowej nr 1036C w Bruchniewie

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-24/2010
wartość: pomiędzy 14000 euro a progiem unijnym
termin składania ofert: 15 września 2010  10:30
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Usługi remontowe na drodze powiatowej nr 1019C w Przymuszewie

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-23/2010
wartość: pomiędzy 14000 euro a progiem unijnym
termin składania ofert: 15 września 2010  10:15
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Usługi remontowe na drodze powiatowej nr 1005C, ul. Świecka w Śliwicach

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-22/2010
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 15 września 2010  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa masy bitumicznej układanej na zimno

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-21/2010
wartość: pomiędzy 14000 euro a progiem unijnym
termin składania ofert: 10 września 2010  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Wysokiej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 3/08/2010
wartość: poniżej kwot określony w art 11 ust 8
termin składania ofert: 8 września 2010  10:00
wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Usługi szkoleniowe dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz klientów pomocy społecznej z powiatu tucholskiego

zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PC 3640-2-10
wartość: o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wyd
termin składania ofert: 9 sierpnia 2010  09:00
wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Wykonanie drogi wewnętrznej i połączenie z drogą publiczną oraz wymianę utwardzenia

zamawiający: Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TCEZ – 01/2010
wartość: o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wyd
termin składania ofert: 28 lipca 2010  11:00
wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Dostawę odzieży medycznej i obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: NZOZ XII/ 4/2010
wartość: o wartości poniżej kwot określonych w art 11 ust 8
termin składania ofert: 16 lipca 2010  11:00
wynik postępowania: dodano wynik postępowania 

zamówienie na:

Remont drogi powiatowej nr 1005C, odcinek Śliwiczki II

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-20/2010
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 16 lipca 2010  10:00
wynik postępowania: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęły 3 oferty: (1) Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86–100 Świecie - oferta otrzymała 88,87 punktów; (2) Przedsiębiorstwa Budowy Dróg S.A. Starogard Gdański, ul. Pomorska 26a, 83 – 200 Starogard Gdański - oferat otrzymała 100,00 punktów; (3) firmy POL-DRÓG Chojnice Sp. z o.o., ul. Bydgoska 16, 89-600 Chojnice - oferta otrzymała 86,98 punktów. Kryterium - cena 100%. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano OFERTĘ NR 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. Starogard Gdański ul. Pomorska 26a, 83 – 200 Starogard Gdański, oferujące wykonanie przedmiotu zamówienia za 421 375,80 zł (brutto).  

zamówienie na:

Remont drogi powiatowej nr 1005C, odcinek Śliwiczki

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-19/2010
wartość: pomiedzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 6 lipca 2010  10:15
wynik postępowania: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęły 2 oferty: (1) firmy POL-DRÓG Chojnice Sp. z o.o., ul. Bydgoska 16, 89-600 Chojnice - oferta otrzymała 92,40 punktów; (2) Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86–100 Świecie - oferta otrzymała 100,00 punktów. Kryterium - cena 100%. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano OFERTĘ NR 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86–100 Świecie, oferujące wykonanie przedmiotu zamówienia za 296 685,70 zł (brutto).  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 36) starsze przetargi »