Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 37) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawa materiałów opatrunkowych

zamawiający: Szpital Tucholski Sp z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: N ZOZXII/12/2012
wartość: poniżej kwot okr. na podstawie art 11 ust 8
termin składania ofert: 30 listopada 2012  09:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Dostawa miału węglowego

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: N ZOZ XII /11/2012
wartość: o wartości szacunkowej poniżej kwot okr. na podst. art. 11 ust 8
termin składania ofert: 9 października 2012  09:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Zakup i dostawa leków

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: NZOZ XII/ 10.2012
wartość: o wartości szacunkowej powyżej kwot okr. na podst. art 11 ust.8
termin składania ofert: 8 października 2012  09:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze ofety najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2012 - 2013

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP272-ZPU-8-2012
wartość: pomiędzy 14 000 euro a progiem unijnym
termin składania ofert: 25 września 2012  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Przebudowę drogi powiatowej nr 1005C relacji Śliwice – Łążek – Tleń w km 1+840 ÷ 2+100 i 2+905 ÷ 3+155

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP272-ZPU-7-2012
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 29 sierpnia 2012  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Wydanie publikacji „Bory Tucholskie informator dla turysty-grzybiarza” oraz „Bory Tucholskie informator dla turysty-wędkarza”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.12.2012
wartość: poniżej kwot określonych w przepisach wyd. na pod. art.11 ust. 8
termin składania ofert: 28 sierpnia 2012  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Materiały promocyjne do projektu „Borowiackie szlaki”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.11.2012
wartość: poniżej kwot określonych w przepisach wyd. na pod. art.11 ust. 8
termin składania ofert: 20 sierpnia 2012  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Zakup i dostawa leków

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: NZOZ XII/8/2012
wartość: o wartości szacunkowej powyżej kwot okr. na podst. art 11 ust 8
termin składania ofert: 9 sierpnia 2012  09:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Wykonanie profesjonalnej witryny internetowej wspomagającej kanalizację ruchu turystycznego na obszarze Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie oraz migracja danych

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP272.1.10.2012
wartość: poniżej kwot określonych w przepisach wyd. na pod. art.11 ust. 8
termin składania ofert: 25 lipca 2012  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawę odzieży medycznej i obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: N ZOZ II/9/2012
wartość: o wartości szacunkowej poniżej kwot okr. na podst. art. 11 ust.8
termin składania ofert: 23 lipca 2012  09:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Zakup materiałów i usług promocyjnych do projektu „Borowiackie Szlaki”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.9.2012
wartość: poniżej kwot określonych w przepisach wyd. na pod. art.11 ust. 8
termin składania ofert: 19 lipca 2012  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyniku postępowania 

zamówienie na:

Przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych, młodzieży opuszczającej placówkę opiekuńczo – wychowawczą jako uczestników projektu systemowego pt. „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanego dalej „projektem systemowym” na lata 2012-2013

zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PC.3630.1.2012
wartość: poniżej kwot określonych w przepisach wyd. na pod. art.11 ust. 8
termin składania ofert: 29 czerwca 2012  14:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

zamówienie na:

„Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gminy Kęsowo”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.8.2012
wartość: poniżej kwot określonych w przepisach wyd. na pod. art.11 ust. 8
termin składania ofert: 27 czerwca 2012  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa kruszywa granitowego

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP272-ZPU-6-2012
wartość: pomiędzy 14000 euro a progiem unijnym
termin składania ofert: 27 czerwca 2012  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

„Dostawy oleju opałowego lekkiego"

zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Wysokiej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/W/OL-2/2012
wartość: poniżej kwot określonych w przepisach wyd. na pod. art.11 ust. 8
termin składania ofert: 25 czerwca 2012  10:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

„Prace konserwatorsko – restauratorskie budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej – I etap”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.6.2012
wartość: poniżej kwot określonych w przepisach wyd. na pod. art.11 ust. 8
termin składania ofert: 20 czerwca 2012  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

„Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.7.2012
wartość: poniżej kwot określonych w przepisach wyd. na pod. art.11 ust. 8
termin składania ofert: 12 czerwca 2012  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.300.000,00 zł

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.5.2012
wartość: powyżej kwot określonych w przepisach wyd. na pod. art.11 ust. 8
termin składania ofert: 8 czerwca 2012  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

„Zakup oprogramowania wspomagającego aktualizowanie treści witryny internetowej” w ramach projektu „Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.4.2.2012
wartość: poniżej kwot określonych w przepisach wyd. na pod. art.11 ust. 8
termin składania ofert: 21 maja 2012  12:00
wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Realizację projektu pn. 1)Dostawa dźwigu szpitalnego 5- przystankowego, demontaż istniejącego i montaż nowego dźwigu z przystosowaniem szybu windy wraz z maszynownią do przewozu chorych pacjentów na łóżkach i osób niepełnosprawnych na wózkach 2) wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych z poziomu terenu do pomieszczeń piwnicznych.

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: NZOZ XII/ 7 /2012
wartość: o wartości szacunkowej poniżej kwot okr. na podst. art. 11 ust 8
termin składania ofert: 18 maja 2012  09:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 37) starsze przetargi »