Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 27) starsze przetargi »zamówienie na:

Przebudowa oddziałów chirurgicznego i ginekologicznego w budynku Szpitala Tucholskiego

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg niograniczony
nr sprawy: ZP/11/2014
wartość: o wartości poniżej kwot okr. na podstawie art. 11 ust 8
termin składania ofert: 19 grudnia 2014  09:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Zakup i dostawa leków

zamawiający: Szpital Tucholski Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Zp/10/2014
wartość: o wartości szacunkowej powyżej kwot okr. na podst. art 11 ust 8
termin składania ofert: 15 grudnia 2014  09:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Dostawa maszyn rolniczych (cz.2)

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.20.2014
wartość: poniżej kwot określonych przepisach wyd. na pod. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 5 listopada 2014  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2014-2015

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP272-ZPU-6-2014
wartość: poniżej kwot określonych przepisach wyd. na pod. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 28 października 2014  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn-Piła (Etap I)

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.17.2014
wartość: poniżej kwot określonych przepisach wyd. na pod. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 27 października 2014  08:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.19.2014
wartość: poniżej kwot określonych przepisach wyd. na pod. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 24 października 2014  11:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Wykonanie robót remontowo-modernizacyjnych pomieszczeń sanitarnych w budynku administracyjnym Szpitala Tucholskiego

zamawiający: Szpital Tucholski Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/ 9 /2014
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 16 października 2014  09:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Dostawa maszyn rolniczych (cz.1)

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.16.2014
wartość: poniżej kwot określonych przepisach wyd. na pod. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 13 października 2014  09:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

zamówienie na:

Prowadzenie bieżącej obsługi rachunku bankowego oraz udzielenie kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej w kwocie 2 000 000,00 zł. w okresie 3 lat kalendarzowych, tj. od 25 października 2014r. do 31 października 2017r.

zamawiający: Szpital Tucholski Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP /8/2014
wartość: o wartości szacunkowej poniżej kwot okr. na podst. art. 11 ust.
termin składania ofert: 29 września 2014  14:45
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Zakup i dostawa leków

zamawiający: Szpital Tucholski Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/ 7 /2014
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 23 września 2014  09:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Dostawa samochodu busa 9-osobowego używanego

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.15.2014
wartość: poniżej kwot określonych przepisach wyd. na pod. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 23 września 2014  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola-Tleń od km 3+790 do km 5+320

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP272-ZPU-5-2014
wartość: poniżej kwot określonych przepisach wyd. na pod. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 września 2014  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Remont pomieszczeń dydaktycznych wraz z zapleczem i budowa wiaty

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.10.2014
wartość: poniżej kwot określonych przepisach wyd. na pod. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 10 września 2014  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa odzieży medycznej i obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku

zamawiający: Szpital Tucholski Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP / 5 /2014
wartość: o wartości szacunkowej poniżej kwot okr. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 28 sierpnia 2014  09:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Zakup i dostawa leków

zamawiający: SZpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP /4 /2014
wartość: powyżej kwot okr. na podst art 11 ust.8
termin składania ofert: 20 sierpnia 2014  09:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice-Lińsk

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.9.2014
wartość: poniżej kwot określonych w przepisach wyd. na pod. art. 11 ust 8
termin składania ofert: 11 lipca 2014  09:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

„Przygotowania i dostawy całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala w Tucholi z uwzględnieniem diet i kaloryczności”

zamawiający: Szpital Tucholski Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP / 3 /2014
wartość: o wartości szacunkowej poniżej kwot okr. na podst. art.11 ust. 8
termin składania ofert: 4 lipca 2014  09:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C Tuchola-Tleń od km 12+800 do km 21+739 w rejonie miejscowości Trzebciny

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP272-ZPU-3-2014
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 23 maja 2014  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa środków dezynfekcyjnych

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/ 1 /2014
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 kwietnia 2014  09:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bysław-Bysławek

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.6.2014
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 15 kwietnia 2014  09:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 27) starsze przetargi »