Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 39) starsze przetargi »zamówienie na:

„Przebudowa pomieszczeń w istniejącym obiekcie dydaktycznym - Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej w ramach projektu pn. Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji”

zamawiający: Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Nr 7/ZP/2018
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 19 grudnia 2018  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

„Montaż dźwigu platformowego wraz z przebudową części budynku dydaktycznego”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.10.2018
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 14 grudnia 2018  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Zakup paliw do pojazdów i urządzeń dla Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Tucholskiego w roku 2019”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.12.2018
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 grudnia 2018  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów jednostek Powiatu Tucholskiego”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.11.2018
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 grudnia 2018  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

„Przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii B”

zamawiający: Powiat Tucholski - Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej
tryb zamówienia: Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: Nr 6/ZP/2018
wartość: mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750.000 euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2018  09:00
wynik postępowania: Informacja o udzieleniu zamówienia 

zamówienie na:

Świadczenie usług sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego wraz z transportem

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/12/2018
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 29 listopada 2018  09:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

„Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.8.2018
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 14 listopada 2018  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

„Zakup wyposażenia do placówek opiekuńczo – wychowawczych w Gostycynie i Żalnie”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.9.2018
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 listopada 2018  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyniku postępowania 

zamówienie na:

Roboty budowlane polegające na : Części A - Przebudowa pomieszczeń IV pietra - Utworzenie Sali edukacji i promocji zdrowia dla pacjentów w Szpitalu Tucholskim Część B – Budowa zbiornika na wodę wraz z instalacją wodociągową i kanalizacyjną

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/11/2018
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 25 października 2018  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018-2019”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-26-2018
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 23 października 2018  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

„Dostawa soli drogowej”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-27-2018
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 23 października 2018  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

„Przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG - 135”

zamawiający: Powiat Tucholski - Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej
tryb zamówienia: Zamówienie na usługi społeczne - postępowanie prowadzone w trybie art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: Nr 2/ZP/2018
wartość: mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750.000 euro
termin składania ofert: 18 października 2018  09:00
wynik postępowania: Informacja o udzieleniu zamówienia 

zamówienie na:

„Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tucholi”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.7.2018
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 października 2018  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce-Przyrowa od km 0+020 do km 3+200”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-25-2018
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 2 października 2018  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa odzieży medycznej i obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/10/2018
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 27 września 2018  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędromierz – Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-23-2018
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 14 września 2018  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

„Remont drogi powiatowej nr 1009C Gockowice – Tuchola etap II od km 4+125 do km 6+105”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-21-2018
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 września 2018  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

„Remont drogi powiatowej nr 1042C Kamienica – Mała Klonia od km 0+000 do km 2+643”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-22-2018
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 września 2018  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Zakup i dostawa leków

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/8/2018
wartość: powyżej kwot okr. w art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 21 sierpnia 2018  09:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

„Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.4.2018
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 1 sierpnia 2018  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 39) starsze przetargi »