Przetargi rozstrzygnięte z 2006 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 45) starsze przetargi »zamówienie na:

Remont odcinka drogi powiatowej nr 1040C - ul. Wojska Polskiego w Lubiewie

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pow. 60.000 Euro
termin składania ofert: 28 lipca 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o., z siedzibą w Świeciu ul. Laskowicka 3, która zaoferowała cenę 638.325,36 zł. brutto. 

zamówienie na:

Przebudowa budynku wolnostojącego na terenie przyszpitalnym w Tucholi na zespól przychodni opieki podstawowej dla dzieci

zamawiający: Szpital Tucholski Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60000 euro
termin składania ofert: 28 lipca 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy T.G.PARA ul. Budowlana 2, 89-500 Tuchola , cena 246763,25 zł 

zamówienie na:

Wykonanie robót budowlano – instalacyjnych związanych z wymianą źródła ciepła z węglowego na miałowe w budynku kotłowni Szpitala Powiatowego.

zamawiający: 'Szpital Tucholski' Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60000 euro
termin składania ofert: 26 lipca 2006
wynik postępowania: wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy P.W. INTECH ul. Lagunowa 22 Niemcz 86-031 Osielsko która zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 338.999,51 zł 

zamówienie na:

Remont kuchni i zaplecza

zamawiający: Dom Dziecka w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nielograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 12 lipca 2006
wynik postępowania: wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy IPJ sp. z o.o., ul. Hallera 17/19, 86-300 Grudziądz, która zaoferowała cenę 41.700,39 zł. Umowa została podpisana z Wykonawcą. 

zamówienie na:

śwaidczneie usług transportowych i robót awaryjnych

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 11 lipca 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy Zakłąd Sprzętowo-Transportowy, czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola. 

zamówienie na:

Dostawa materiałów do remontu poboczy w ciągu dróg powiatowych

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 27 czerwca 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy PBMiPB Kamal sp. z o.o, ul. Fordońska 168a, Bydgoszcz - zakład Nr 6 z siedzibą w Krojantach k/Chojnic, 89-600 Pawłówko, która zaoferowała dostawę: krawężnika ulicznego betonowego za cenę 16,29 zł. brutto/szt. Obrzeże - 7,99 zł. brutto/szt., kostka brukowa szara o gr. 6 cm. - 24,03 zł. brutto/m2, kostka brukowa prosta szara o grubości 8 cm - za cenę 27,02 zł. brutto/m2 

zamówienie na:

ułożenie kostki brukowej wraz z jednostronnym ułożeniem obrzeża

zamawiający: Zarząd dróg Powiatowych
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 27 czerwca 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy Usługi Komunalno-transportowe AMAR Mariusz Rudnik z siedzibą w Pamiętowei 40, 89-506 Kęsowo, która zaoferowała cenę 19,52 zł. brutto za ułożenie 1 m2 kostki brukowej z jednostronnym ułożeniem obrzeża. 

zamówienie na:

Wykonanie prac związanych ze stabilizacją punktów referencyjnych w terenie wraz z ustale-niem wzorcowych długości wybranych odcinków dróg oraz pomiarem geometrii ich osi uzu-pełnionych o dokumentację wizualną w nawiązaniu do posiadanego przez Zamawiającego systemu referencyjnego

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 26 czerwca 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy LEHMANN+PARTNER Polska sp. z o.o., z siedzibą w Koninie, ul. Marii Dąbrowskiej 8, która zaoferowała realizację zamówienia za cenę 113.964,34 zł. brutto 

zamówienie na:

Remont i adaptacja pokoi na sale lekcyjne

zamawiający: Dom Dziecka w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 21 czerwca 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy IPJ sp. z o.o., ul. Hallera 17/19, 86-300 Grudziądz, która zaoferowała wykonanie zamówienia za kwotę 49.052,71 zł. brutto. Umowa została podpisana w dniu 30.06.2006 r. 

zamówienie na:

„Roboty remontowe i Roboty instalacyjno – elektryczne w budynku szkoły

zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 19 czerwca 2006
wynik postępowania: Wyłoniono wykonawców i podpisano umowy z następującymi firmami: Zadanie I - roboty remontowe - Firma Usługi Malarsko-Tapeciarskie Andrzej Dembiński, Tuchola, ul. Nad Kiczą 29, któtra zaoferowała realizację zamówienia za kwotę 56.752,14 zł. Zadanie II - roboty instalacyjno-elektryczne - firma Zakład Usług Elektrycznych i Ogólnobudowlanych Bogdan Porożyński, Tuchola, ul. Sępoleńska 4, która zaoferowała wykonanie zamówienia za kwotę 28.250,38 zł.brutto 

zamówienie na:

Remont – utwardzenie drogi powiatowej Nr 1001C Ustronie – Rzepiczna od km 7+100 do km 7+395 i łącznika od km 0+000 do km 0+168.

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 8 czerwca 2006
wynik postępowania: zadanie zlecono firmie Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola, która zaoferowała wykonanie zamówienia za kwotę 70.185,14 zł. brutto. 

zamówienie na:

Dostawa materiałów do budowy kanalizacji deszczowej o długości 358 m na ul. Świeckiej w Śliwicach – w ciągu drogi powiatowej 1005C Czersk – Śliwice – Łążek – Tleń.

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 8 czerwca 2006
wynik postępowania: zadanie zlecono firmie Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Srodowiska Ekomel sp. z o.o., 89-600 Chojnice, ul. Angowicka 47, która zaoferowała dostawę zamówienia za kwotę 32.658,33 zł. brutto 

zamówienie na:

remont kuchni i zaplecza

zamawiający: Dom Dziecka w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 1 czerwca 2006
wynik postępowania: Wybrano ofertę Zakład Murarski, Bogdan Lenartowicz, 89-500 Tuchola, ul. Bukowa 11, który zaoferował realizację zamówienia za kwotę 36.000 zł. brutto.  

zamówienie na:

dostawę paliwa do pojazdów będących na wyposażeniu Zarządu Dróg Powiatowych

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 26 maja 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę Stacja paliw Niciejewscy sp. j., Karolewo 16, 89-600 Chojnice, która zaoferowała dostawy ON i Pb95 z marża w wys. 1,6 % w stosunku do cen hurtowych PKN Orlen S.A. 

zamówienie na:

dostawa gazu LPG dla pojazdów będących na wyposażeniu Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.00 Euro
termin składania ofert: 26 maja 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy ROMGAZ Roman Szultka,Przechlewo, Sąpolno 69f, stacja Czarna Droga, Tuchola - która zaoferowąła dostawę LPG z upustem w wys. 7 & od cen detalicznych obowiązujących na stacji. 

zamówienie na:

dostawę grysu bazaltowego

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 26 maja 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy Zakład Sprzetowo-Transportowy Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola - który zaoferował cenę dostawy 103,7 zł. za tonę co w przliczeniu na wielkość zamówienia stanowi 62.220 zł. brutto 

zamówienie na:

Prace remontowe w budynku głównym Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi.

zamawiający: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 15 maja 2006
wynik postępowania: wybrano następujące oferty: Częśc A - Firma Ogólnobudowlana Mieczysław Szulczyński, ul. Kniejowa 30, 89-500 Tuchola za cenę 24.362,43 zł. Część B - Przedsiębiorstwo Maxima, Rafał Kalinowski, ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz za cenę 132.419,87 zł. brutto. Część C - Zakład Malarsko-Tapeciarski Ludwik Lewandowski, Al. LOP 18/4, 89-500 Tuchola za cenę 24.447,45 zł. brutto. 

zamówienie na:

Remont budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi

zamawiający: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 15 maja 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy Zakład Ogólnobudowlany Tadeusz Karcz, ul. Krucza 8, 89-500 Tuchola, która zaoferowąła realizację zamówienia za kwotę: Częśc A - 80.330,40 zł., część B -30.125,36 zł. brutto. 

zamówienie na:

dostawę remontera do cząstkowych napraw nawierzchni drogowych

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 19 kwietnia 2006
wynik postępowania: wybrano oferte firmy SAR-POL sp. z o.o.ul. Kopanina 29, 60-105 Poznań, która zaoferowała dostawę remontera za cenę 146.387,80 zł. brutto. 

zamówienie na:

dostawę emulsji drogowej K165

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 10 kwietnia 2006
wynik postępowania: wybrano oferte firmy Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. Świecie, ul. Laskowicka 3, która zaoferowąła dostawę zamóienia za kwote 1037 zł. za tonę i 124.440 zł. za 120 ton. 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 45) starsze przetargi »