Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 45) starsze przetargi »zamówienie na:

„Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nad Strugą Raciąską w m. Nadolnik w ciągu drogi powiatowej 1003C w km 1+330”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-7-2019
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 27 czerwca 2019  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa środków dezynfekcyjnych

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/4/2019
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 26 czerwca 2019  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

„Przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG - 135”

zamawiający: Powiat Tucholski - Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej
tryb zamówienia: Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: Nr 13/ZP/2019
wartość: mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750.000 euro
termin składania ofert: 25 czerwca 2019  09:00
wynik postępowania: Informacja o udzieleniu zamówienia 

zamówienie na:

Zakup wyposażenia w ramach projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji”

zamawiający: Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Nr 12/ZP/2019
wartość: powyżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 czerwca 2019  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

„Zakup wyposażenia - sprzęt komputerowy w ramach zadania: „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.4.2019
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 5 czerwca 2019  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

„Przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii B”

zamawiający: Powiat Tucholski - Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Nr 11/ZP/2019
wartość: mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750.000 euro
termin składania ofert: 4 czerwca 2019  09:00
wynik postępowania: Informacja o udzieleniu zamówienia 

zamówienie na:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice-Śliwiczki na odcinku od km od km 0+000 do km 2+108,97”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-6-2019
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 9 maja 2019  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

„Zakup wyposażenia w ramach projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji”

zamawiający: Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Nr 10/ZP/2019
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 26 kwietnia 2019  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400 Etap II”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-5-2019
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 25 kwietnia 2019  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

„Przeprowadzenie kursu w zakresie uzyskiwania uprawnień operatora wózków widłowych kat II WJO ”

zamawiający: Powiat Tucholski - Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej
tryb zamówienia: Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: Nr 9/ZP/2019
wartość: mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750.000 euro
termin składania ofert: 9 kwietnia 2019  09:00
wynik postępowania: Informacja o udzieleniu zamówienia 

zamówienie na:

„Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1030C relacji Cekcyn-Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn-Bysław od km 2+030 do km 8+000”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-4-2019
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 kwietnia 2019  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

„Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej 1026C w Cekcynie na odcinku od km 8+785 do km 9+775”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-3-2019
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 kwietnia 2019  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

„Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi - etap I”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.3.2019
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 5 kwietnia 2019  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

„Przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii B”

zamawiający: Powiat Tucholski - Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej
tryb zamówienia: Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: Nr 8/ZP/2019
wartość: mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750.000 euro
termin składania ofert: 4 kwietnia 2019  09:00
wynik postępowania: Informacja o udzieleniu zamówienia - dotyczy Części nr 4 i Części nr 5 Informacja o nieudzieleniu zamówienia oraz informacja o unieważnieniu postępowania - dotyczy Części nr 1, Części nr 2, Części nr 3 zamówienia 

zamówienie na:

Przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii C +Kwalifikacja wstępna przyspieszona ”

zamawiający: Powiat Tucholski - Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej
tryb zamówienia: Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: Nr 7/ZP/2019
wartość: mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750.000 euro
termin składania ofert: 29 marca 2019  09:00
wynik postępowania: Informacja o udzieleniu zamówienia - Część nr 1, 2 i 3 Informacja o nieudzieleniu zamówienia oraz informacja o unieważnieniu postępowania - Część nr 4, 5, 6, 7, 8 

zamówienie na:

Digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu tucholskiego realizowanych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.1.2019
wartość: powyżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 marca 2019  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

„Przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii B”

zamawiający: Powiat Tucholski - Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej
tryb zamówienia: Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: Nr 6/ZP/2019
wartość: mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750.000 euro
termin składania ofert: 21 marca 2019  09:00
wynik postępowania: Informacja o udzieleniu zamówienia - Część nr 1 i 2 Informacja o nieudzieleniu zamówienia oraz informacja o unieważnieniu postępowania - Część nr 3, 4, 5, 6 i 7  

zamówienie na:

„Przeprowadzenie kursu w zakresie uzyskiwania uprawnień operatora wózków widłowych kat II WJO”

zamawiający: Powiat Tucholski - Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej
tryb zamówienia: Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: Nr 5/ZP/2019
wartość: mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750.000 euro
termin składania ofert: 19 marca 2019  09:00
wynik postępowania: Informacja o udzieleniu zamówienia 

zamówienie na:

„Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1026C relacji Wielkie Gacno -Rudzki Most na odcinku Cekcyn -Rudzki Most od km 10+978 do km 18+800”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-2-2019
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 marca 2019  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/1/2019
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 4 marca 2019  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 45) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij