Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp
rejestr zmian informacji

Informacja o udzieleniu zamówienia
Data: 2019-10-28 12:44:53
Autor: Anna Piłat
Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert złożonych w postępowaniu
Data: 2019-10-24 09:34:39
Autor: Anna Piłat
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Data: 2019-10-17 12:29:05
Autor: Anna Piłat
Informacja o złożonych ofertach
Data: 2019-10-15 10:19:38
Autor: Anna Piłat
Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

powrót do informacji »