Uchwała nr 206/463/2018Zarządu Powiatu Tucholskiegoz dnia 16 października 2018w sprawie upoważnienia osób realizujących projekt „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania: 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 206/463/2018
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 16 października 2018


w sprawie upoważnienia osób realizujących projekt „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania: 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Uchwała Nr 206/463/2018 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 16 października 2018r. (123kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wiesława Borowa (19 października 2018, 11:58:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 233