Uchwała nr XI/84/2011Rady Powiatu Tucholskiegoz dnia 28 października 2011w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji przez Powiat Tucholski projektu pn.: „Prace konserwatorsko – restauratorskie budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej” w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dziedzictwo kulturowe – priorytet 1 – Ochrona zabytków

Uchwała nr XI/84/2011
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 28 października 2011


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji przez Powiat Tucholski projektu pn.: „Prace konserwatorsko – restauratorskie budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej” w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dziedzictwo kulturowe – priorytet 1 – Ochrona zabytków
Uchwała Nr XI/84/2011 (160kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (4 listopada 2011, 13:32:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1771