Uchwała nr XXIX/272/2013Rady Powiatu Tucholskiegoz dnia 21 czerwca 2013w sprawie: przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji projektu pn. „Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej

Uchwała nr XXIX/272/2013
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 21 czerwca 2013


w sprawie: przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji projektu pn. „Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej
Uchwała Nr XXIX/272/2013 (174kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (25 czerwca 2013, 14:28:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 488