Uchwała nr XXXIX/355/2014Rady Powiatu Tucholskiegoz dnia 30 października 2014W sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

Uchwała nr XXXIX/355/2014
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 30 października 2014


W sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
Uchwała Nr XXXIX/355/2014 (1346kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (4 listopada 2014, 12:37:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 812