Strona główna  >  Uchwały  >  Rady Powiatu Tucholskiego  >  2010

Uchwały Rady Powiatu Tucholskiego z 2010 roku

Uchwały z roku 2019 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2018 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2017 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2016 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2015 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2014 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2013 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2012 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2011 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2010 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2009 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2008 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2007 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2006 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2005 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2004 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2003 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2002 Rady Powiatu Tucholskiego

« nowsze uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Uchwały o pozycjach 21 - 40 (z 77) starsze uchwały Rady Powiatu Tucholskiego »Uchwała nr I/1/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 2 grudnia 2010


w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowań podczas I Sesji Rady Powiatu Tucholskiego IV kadencji

Uchwała nr XL/314/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 października 2010


w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Uchwała nr XL/313/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 października 2010


w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Tuchola nieruchomości będącej własnością Powiatu Tucholskiego położonej w Białej

Uchwała nr XL/312/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 października 2010


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację Projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa

Uchwała nr XL/311/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 października 2010


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Tucholski Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez przebudowę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi”

Uchwała nr XL/310/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 października 2010


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Tucholski Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej „Wyposażenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych w Tucholi”

Uchwała nr XL/309/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 października 2010


w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

Uchwała nr XL/308/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 października 2010


w sprawie określenia jednostki budżetowej gromadzącej dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

Uchwała nr XL/307/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 października 2010


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w Spółce ,,Szpital Tucholski’’ Sp. z o.o. w Tucholi

Uchwała nr XL/306/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 października 2010


w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki ,,Szpital Tucholski’’ Sp. z o.o. w Tucholi

Uchwała nr XL/305/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 października 2010


w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2010

Uchwała nr XL/304/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 października 2010


w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2010 - 2012

Uchwała nr XL/303/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 października 2010


w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2011-2014”

Uchwała nr XXXIX/302/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 września 2010


w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała nr XXXIX/301/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 września 2010


w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Uchwała nr XXXIX/300/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 września 2010


w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2010

Uchwała nr XXXIX/299/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 września 2010


w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2010 - 2012

Uchwała nr XXXIX/298/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 września 2010


w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy w ramach projektu "BOROWIACY W LABIRYNTACH WIEDZY"

Uchwała nr XXXIX/297/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 września 2010


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 5.1 "Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej

Uchwała nr XXXIX/296/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 września 2010


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
« nowsze uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Uchwały o pozycjach 21 - 40 (z 77) starsze uchwały Rady Powiatu Tucholskiego »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij