Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu Tucholskiego  >  2013

Uchwały Zarządu Powiatu Tucholskiego z 2013 roku

Uchwały z roku 2020 Zarządu Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2019 Zarządu Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2018 Zarządu Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2017 Zarządu Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2016 Zarządu Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2015 Zarządu Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2014 Zarządu Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2012 Zarządu Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2011 Zarządu Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2010 Zarządu Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2009 Zarządu Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2008 Zarządu Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2007 Zarządu Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2006 Zarządu Powiatu Tucholskiego

« nowsze uchwały Zarządu Powiatu Tucholskiego Uchwały o pozycjach 21 - 40 (z 114) starsze uchwały Zarządu Powiatu Tucholskiego »Uchwała nr 166/372/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 19 listopada 2013


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie infomatów gminom

Uchwała nr 165/371/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 12 listopada 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania części środków z budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013r. z zakresu ochrony środowiska dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Tucholskiego

Uchwała nr 165/370/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 12 listopada 2013


w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Tucholskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 rok oraz projektu Uchwały Rady Powiatu Tucholskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2014-2024

Uchwała nr 165/369/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 12 listopada 2013


w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2013

Uchwała nr 164/368/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 4 listopada 2013


w sprawie powierzenie wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Uchwała nr 164/367/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 4 listopada 2013


w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Uchwała nr 164/366/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 4 listopada 2013


w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2013.

Uchwała nr 164/365/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 4 listopada 2013


w sprawie ustanowienia pełnomocnika Powiatu Tucholskiego do spraw realizacji projektu o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i kosztów działania zakładu aktywności zawodowej oraz projektu Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pt. „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS.

Uchwała nr 164/364/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 4 listopada 2013


w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi

Uchwała nr 164/363/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 4 listopada 2013


w sprawie przyjęcia Planu audytu wewnętrznego na 2013 rok

Uchwała nr 163/362/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 28 października 2013


w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za III kwartał 2013r.

Uchwała nr 163/361/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 28 października 2013


w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2013.

Uchwała nr 161/360/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 16 października 2013


w sprawie wprowadzenia regulaminu komisji przetargowej oraz udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro

Uchwała nr 161/359/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 16 października 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu tworzącego Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi

Uchwała nr 161/358/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 16 października 2013


w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi w sezonie zimowym 2013/2014

Uchwała nr 160/357/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 2 października 2013


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Rudzkim Moście, stanowiących własność Powiatu Tucholskiego

Uchwała nr 160/356/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 2 października 2013


w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi

Uchwała nr 160/355/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 2 października 2013


w sprawie sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Tucholskiego w sprawie „Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”

Uchwała nr 159/354/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 30 września 2013


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024

Uchwała nr 158/353/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 26 września 2013


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia dotyczącej przekazania w użytkowanie przez Gminę Śliwice budynku na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach
« nowsze uchwały Zarządu Powiatu Tucholskiego Uchwały o pozycjach 21 - 40 (z 114) starsze uchwały Zarządu Powiatu Tucholskiego »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij