Zarządzenie nr 2/2007Starosty Tucholskiegoz dnia 16 stycznia 2007w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji przedsięwzięcia „Geoportal”

Zarządzenie nr 2/2007
Starosty Tucholskiego
z dnia 16 stycznia 2007


w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji przedsięwzięcia „Geoportal”

Na podstawie do § 4 pkt. 1.2 porozumienia zawartego pomiędzy Głównym Geodetą Kraju, a Starostą Tucholskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku 
 
zarządzam, co następuje
 
§ 1

Powołać zespół projektowy do realizacji przedsięwzięcia „Geoportal” w składzie:
  1. Leszek Kloskowski – administrator systemu IPE,
  2. Jacek Lorczak – administrator systemu informatycznego w Starostwie,
  3. Mirosława Piechowiak – pracownik mający uprawnienia do dokonywania korekt danych,
  4. Jadwiga Straszyńska – pracownik mający uprawnienia do dokonywania korekt danych,
  5. Jerzy Szwankowski – geodeta powiatowy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
                                                                                Starosta Tucholski
                                                                                    Piotr Mówiński

metryczka


Opublikował: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 09:22:28)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 09:34:10)
Zmieniono: brak zmian

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1761