Zarządzenie nr 6/2005Starosty Tucholskiegoz dnia 8 lutego 2007w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dotyczącego dróg gminnych w miejscowości Bysław

Zarządzenie nr 6/2005
Starosty Tucholskiego
z dnia 8 lutego 2007


w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dotyczącego dróg gminnych w miejscowości Bysław

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 i §6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729) po rozpatrzeniu wniosku o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu dla dróg gminnych w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo

zarządzam

 § 1

Zatwierdzić w całości przedłożony projekt stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo, stanowiący załącznik do zarządzenia.

  § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                Starosta Tucholski                                                                                   Andrzej Wegner

Załącznik do w/w Zarządzenia znajduje się do wglądu w pokoju nr 1 Starostwa Powiatowego w Tucholi przy ul. Pocztowej 7

metryczka


Opublikował: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 09:30:26)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 09:43:23)
Zmieniono: brak zmian

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1465