INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2020 R.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej – 16.09.2020 r., godz. 7.30 – sala 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7 

Tematyka posiedzenia : 
 1. Ocena wykonania budżetu za 6 miesięcy 2020 r. 
 2. Przeprowadzenie kontroli zatrudnienia i wykorzystania funduszu płac w Powiatowym Urzędzie Pracy. 
  
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska – 17.09.2020 r., godz. 8.00 – zdalny tryb obradowania 

Tematyka posiedzenia: 
 1. Informacja dot. przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu za I półrocze 2020 r. 
 2. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
 3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii 
 4. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące. 
  
Posiedzenie Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa i Leśnictwa – 17.09.2020 r., godz. 8.00 – zdalny tryb obradowania 

Tematyka posiedzenia: 
 1. Analiza i wypracowanie stanowiska w sprawie wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2020 roku. 
 2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii. 
 3. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi. 
 4. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Oddział w Tucholi z realizacji zadań w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Tucholskiego. 
 5. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Wody Polskie na terenie Powiatu Tucholskiego. 
 6. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące. 
  
Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej – 17.09.2020 r., godz. 11.00 – zdalny tryb obradowania 

Tematyka posiedzenia: 
 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku w działach: 801, 854, 921, 926. 
 2. Informacja dotycząca urlopów dla poratowania zdrowia w jednostkach oświatowych. 
 3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (10 września 2020)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (10 września 2020, 10:08:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 58