Materiał informacyjny na VII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 26.04.2019 r.

Rada Powiatu
Tucholskiego                                                                     Tuchola, dnia 18 kwietnia 2019 r.
BR.0002.7.2019

 
                                                                                          Pan(i)
                                                                                          ................................................
                                                                                          ................................................
                                                                                          ................................................
 
Zapraszam na VII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. 
 
Porządek obrad VII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1. Otwarcie sesji.         
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.         
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.         
 4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Tucholskiego.         
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.        
 6. Składanie zapytań i interpelacji.         
 7. Informacja o działalności Domu Dziecka za 2018 r.         
 8. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej za 2018 r.        
 9. Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej za 2018 r.     
 10. Informacja o działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.    
 11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi:   • sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018,   • przedstawienie działalności wybranej organizacji pozarządowej z terenu Powiatu.     
 12. Informacja o realizacji zadań w zakresie promocji i turystyki.     
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na rok 2019.     
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi z obowiązku wpłaty do budżetu Powiatu Tucholskiego nadwyżki środków obrotowych.     
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2019.     
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.    
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Tucholskiego.     
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia zadania Komisji Rewizyjnej.    
 20. Ocena zasobów pomocy społecznej.    
 21. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i realizacji:   • Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,   • Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym,   • Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej.    
 22. Wnioski i oświadczenia radnych.                  
 23. Zamknięcie sesji.

Materiał informacyjny

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (18 kwietnia 2019)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (18 kwietnia 2019, 13:55:15)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (24 maja 2019, 14:15:43)
Zmieniono: Przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 352