Materiał informacyjny na VIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 27.05.2019 r.

Rada Powiatu
Tucholskiego                                                                     Tuchola, dnia 24 maja 2019 r.
BR.0002.8.2019

                                   
                                                                                      Pan(i)
                                                                                      .............................................
                                                                                      .............................................
                                                                                      
Na podstawie § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Tucholskiego, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zarząd Powiatu  z dnia 23 maja 2019 r. zwołuję VIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona 27 maja 2019 r. o godz. 8.30 (poniedziałek) w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. 
 
Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu. 
 

Porządek obrad VIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
  1. Otwarcie sesji.                        
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.        
  3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.       
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019. 
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Tucholi w dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej,  organizacyjnej oraz specjalistycznej.      
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski”.        
  7. Zamknięcie sesji. 
                                                            Przewodnicząca
R a d y   P o w i a t u
                                                                                                 
     Dorota Gromowska
Materiał informacyjny

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (24 maja 2019)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (24 maja 2019, 14:09:43)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (6 czerwca 2019, 14:20:50)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 212