Kontrole zewnętrzne 2020 r.

  1. Kontrola oceny stanu sanitarno-higienicznego zakładu żywienia zbiorowego, dokumentacji dot. GHP/GMP i systemu HACCAP oraz realizacji postanowień ustawy z dnia 09.11.1995 r.
    o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych przeprowadzona dnia 19.02.2020 r. z upoważnienia nr 44/K/2020 i 48/K/2020  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy
          - kontrolujący : Maria Kamińska, Paweł Lisewski

          Protokół Nr 6/NHŻ/2020  z dnia 21.02.2020 r.

metryczka


Wytworzył: Olszewska Iwona (2 kwietnia 2020)
Opublikował: Iwona Olszewska (2 kwietnia 2020, 09:44:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 85