-

Protokół nr 5/2003
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 22 kwietnia 2003 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Krystyna Siniło - Skarbnik Powiatu, p. Stanisław Rzepiński - Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody.

Tematyka posiedzenia:
1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 r.
2. Problemy melioracji użytków rolnych i gminnych spółek wodnych.
3. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2002 r.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przewodniczący - poprosił p. Skarbnik, aby omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu w działach będących przedmiotem zainteresowania Komisji.
p. K. Siniło - poinformowała, że w zakresie działań Komisji znajdują się dwa działy: dział 010 - rolnictwo i łowiectwo i dział 020 - leśnictwo. W rozdziałach: 01000 - integracja z Unią Europejską, 01005 - prace geodezyjno - urządzeniowe, 01021 - inspekcja weterynaryjna, 01022 - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe, pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - wykonanie wynosi 100 %. W dziale leśnictwo są dwa rozdziały. Rozdział 02001 - gospodarka leśna - został wykonany w 95,09 %. Były to środki na wypłaty ekwiwalentów na rzecz osób fizycznych w związku z przeznaczeniem gruntów pod zalesianie i prowadzenie upraw. Nie nastąpiło wykonanie w 100 % ponieważ nie wystąpiła potrzeba uruchomienia tych środków. W rozdziale 02002 - nadzór nad gospodarką leśną w stosunku do planu nie wydatkowano 58 zł. Zostało to zwrócone do wojewody.
p. S. Rzepiński - w dziale 010 - klasyfikacja gruntów, przetargi wygrało Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. Podziały rolnicze występują najczęściej kiedy właściciele przekazali grunty do Skarbu Państwa. Dotacje na zalesienie realizowane są poprzez coroczne porozumienia z nadleśnictwami. W tym roku nadleśnictwa nie chciały podpisać porozumień. Do czasu wejścia w życie nowej ustawy zalesiano corocznie około 100 ha. Po wejściu ustawy zalesiane jest około 50 ha rocznie. W roku 2004 ze względu na brak środków nie zostanie zalesiony ani jeden hektar. Są propozycje, aby po wejściu do Unii Europejskiej ekwiwalent za zalesienie V i VI klasy wynosił 600 zł rocznie. Znacznie wyższe ekwiwalenty miałyby być za zalesianie klas I, II i III.
p. J. Kiedrowski - słyszał, że miały się zmienić przepisy o zalesianiu gruntów i po 5 latach od zalesienia miał być wypłacany ekwiwalent. Mówiono, że jedną z szans na utrzymanie dla rolników miało być zalesianie. To co się mówiło kilka miesięcy temu przestaje być realne. Informacje na ten temat powinny być rzetelne i realne.

Komisja nie zgodziła się z tą tendencją.
p. T. Zaborowski - uważa, że nie należy tego roztrząsać i zająć się rokiem ubiegłym. Bieżący rok jest znany, a co przyniesie przyszły, na to trzeba zaczekać.
Przewodniczący - stwierdził, że sprawozdanie jest sporządzone dobrze i nie ma w nim żadnych odchyleń. W protokole znajdzie się zapis, że Rada zostanie powiadomiona o działaniach dotyczących ustawy o zalesieniach.

Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2002.
Ad. 2.
p. T. Zaborowski - uważa, że dopóki nie będzie pieniędzy na melioracje to nic nie będzie zrobione. Skończyła się możliwość współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i zatrudnianie pracowników na roboty interwencyjne. Powinny funkcjonować spółki wodne, ale rolnicy muszą tego chcieć. Na realizację zadań melioracyjnych można uzyskać pieniądze z AWRSP, ale pod warunkiem, że do tego zostaną zatrudnieni pracownicy byłych PGR. Jeżeli nie będzie pomocy z zewnątrz, to rolnicy sami tego nie udźwigną.
p. S. Rzepiński - uważa, że jeżeli nie zostaną zrobione cieki podstawowe to nie ma sensu zmuszać rolników do czyszczenia urządzeń szczegółowych. Działania ostatnio podejmowane to działania związane z reaktywowaniem spółek wodnych. Poinformował, że w Gminie Gostycyn było zebranie spółki wodnej. Wójt załatwił środki na roboty. Okazało się jednak, że rolnicy nie uiścili składek. Na Zarządzie omawiano sprawy dotacji dla spółek wodnych. Zaproponował, aby zróżnicować wielkość dotacji, bo są gminy, w których wykorzystuje się dokładnie to co daje Starostwo, nic nie dokładając ze swojej strony.
p. T. Zaborowski - w ubiegłym roku w Gminie Tuchola budżet spółki wodnej zamknął się w wysokości 47.000 zł. Z tego 18.000 zł stanowiły składki rolników, 4.000 zł dotacja Starostwa, a pozostałe środki pozyskano od Wojewody i Marszałka.
Przewodniczący - stwierdził, że na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy pojawiły się prace interwencyjne ogrom prac melioracyjnych był ogromny. Rolnicy zostali przyzwyczajeni do niepłacenia składek.

Komisja zaproponowała następujące wnioski do Zarządu: Komisja wnioskuje, aby wspierać reaktywowanie spółek wodnych. Komisja jest zdania, że dofinansowanie powinny otrzymywać tylko spółki wodne, nie gminy. Przy udzielaniu dotacji z PFOŚiGW należy rozważyć możliwość różnicowania ich wielkości w zależności od prowadzonej przez spółkę działalności. Komisja uważa, że większe dotacje powinny być przyznawane spółkom, które ściągają dodatkowe środki na prace melioracyjne. Spółki, które nie prowadzą działań zmierzających do pozyskania dodatkowych środków oraz nie ściągają opłat melioracyjnych nie powinny otrzymać dofinansowania. Ponadto Komisja uważa, w przypadku likwidacji powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, że w budżecie Powiatu powinna być zabezpieczona kwota przeznaczona na dofinansowanie gminnych spółek wodnych.
Wnioski zostaną zgłoszone na najbliższej sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący - zapytał jak wygląda sprawa targowiska w Tucholi.
p. Z. Kolczyk - Burmistrz dał zapewnienie, że z dniem 1 maja targowisko będzie legalne.
p. T. Zaborowski - dodał, że prowadzić targowisko chce Gminna Spółdzielnia w Tucholi. W nowej ustawie weterynaryjnej jest wiele obowiązków, jakie musi spełnić nadzorujący targowisko. Nie wiadomo jak wtedy zachowa się Spółdzielnia. Należałoby przeprowadzić rozmowę z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, aby przynajmniej w początkowej fazie działania warunki nie były zbyt ostre.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                         Przewodniczący Komisji
      
Elżbieta Błaszczyk                                           Jerzy Adamczak
         


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (22 kwietnia 2003)
Opublikował: Ela Błaszczyk (30 czerwca 2003, 16:41:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1442

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij