17

Protokół nr 17/2004
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 28 września 2004 r.

Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz p. Stanisław Rzepiński - Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody, p. Krystyna Siniło - Skarbnik Powiatu.

Tematyka posiedzenia:
1. Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2004 r.
2. Analiza materiałów sesyjnych.
3. Sprawy bieżące

Ad. 1.
Przewodniczący - powitał członków Komisji i zaproszonych gości. Poprosił panią Skarbnik o przedstawienie informacji o realizacji budżetu za I półrocze 2004 r.
p. K. Siniło - poinformowała, że uchwalony budżet powiatu Uchwałą Rady Powiatu z dnia 12 lutego 2004 r. wynosił po stronie dochodów i wydatków kwotę 27.140.768 zł. 9 uchwał zmieniających budżet spowodowało zwiększenie dochodów i wydatków o 435.602 zł. na dzień 30 czerwca dochody i wydatki wynosiły  27.576.370 zł. Stopień zaawansowania realizacji budżetu w wykonaniu dochodów wynosi 56,76 % a wydatków 54,51 %. W podstawowych źródłach dochodów uzyskano następujące wyniki:
- subwencja ogólna  - 10.993.222 zł;
- dotacje celowe  - 2.796.879 zł
- dochody własne  - 1.770.005 zł
Po stronie wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków przedstawia się następująco: wydatki bieżące - 95,5 % w tym wynagrodzenia 66,1 %, wydatki majątkowe 4,5 %. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 575.452 zł, co stanowi 28,4 % planu rocznego. Wydatki dotyczące oświaty zrealizowano w 59,36 %. W ubiegłym roku oświata zrealizowała wydatki w 59,10 %, a edukacyjna opieka wychowawcza 64,01 %. Wydatki dotyczące działu 010 Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano w 41,18 % w kwocie 8.235 zł. W dziale 020 Leśnictwo na zaplanowaną kwotę 212.632 zł wykonano 48,38 % na kwotę 102.877 zł.
p. S. Rzepiński - dodał, że w pierwszym półroczu udzielono dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla 4 spółek wodnych. Dokonano już odbioru robót w 3 spółkach.

Ponieważ nie było uwag Komisja wypracowała stanowisko w brzmieniu: Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 28 września 2004 r. omawiała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2004 r. Wykonanie dochodów w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo wyniosło 70 % a wydatków 41,18 %. W dziale 020 - Leśnictwo wykonanie dochodów wynosiło 47,66 % a wydatków 48,38 %. Po wysłuchaniu informacji pani Skarbnik - Krystyny Siniło Komisja postanowiła pozytywnie zaopiniować powyższe sprawozdanie.
Ad. 2.
1) projekt uchwały w sprawie utworzenia środka specjalnego w jednostce oświatowej
p. K. Siniło - przyjęcie takiej uchwały jest konieczne dlatego, że w Specjalnych Ośrodku Szkolno-Wychowawczym będą dopłaty do wyżywienia dla dzieci oraz opłaty za internat. To znajdzie się na tym koncie.
p. Z. Kolczyk - Komisja Zdrowia zastanawiała się nad § 4, który jest niezrozumiały. Poprosiła o wyjaśnienia.
p. K. Siniło - taki zapis występuje, ponieważ nie może to być finansowane z działalności budżetowej.
2) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/85/2004 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 marca 2004 r. określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych
p. K. Siniło - poinformowała, że wpłynęły dodatkowe środki do PFRON. Stąd konieczność podjęcia uchwały.
p. J. Kiedrowski - stwierdził, że te środki nadal nie dają możliwości skorzystania przez pracodawców z tych środków na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. To zwiększenie wynika zapewne z niewykorzystania środków na tworzenie nowych miejsc pracy.
Ad. 3.
Przewodniczący - przypomniał, że na listopad zaplanowana jest debata. Ponadto są niezałatwione sprawy z planu pracy Komisji. Proponuje to zrobić w październiku.

Komisja ustaliła, że debata zostanie przełożona na styczeń 2005 r.
p. T. Zaborowski - nawiązał do interpelacji radnego Zbigniewa Grugela dotyczącej intencji przekazania szkoły leśnej do Ministerstwa. Stwierdził, że odpowiedź nie odzwierciedla intencji wnioskodawcy, któremu chodziło o uchwałę intencyjną. Zarząd poszedł dalej i zajął się kosztami, a to w tej chwili nie ma znaczenia.
p. Z. Kolczyk - uważa, że trzeba mieć na uwadze dobro powiatu.
p. J. Kiedrowski - stwierdził, że na razie nie ma potrzeby wywoływania burzy z tym związanej.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                        Przewodniczący Komisji

Elżbieta Błaszczyk                                                        Jerzy Adamczak

 


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (28 września 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (22 października 2004, 11:05:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1558

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij