Materiał informacyjny na XXIX sesję Rady Powiatu Tucholskiego

 

Tuchola, dnia 6 września 2005 r.
BR.0041-29/2005                                                                 
                       
 
                       
                                                                                              Pan(i) Radny(a)
                                                                                              .......................................................
                                                                                              .......................................................
 
 
Zwołuję XXIX sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona w dniu 15 września 2004 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali 203 Starostwa Powiatowego, pl. Zamkowy 1.
 
Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.
 
Porządek obrad XXIX sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.      Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.      Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu.
5.      Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu.
6.      Składanie zapytań i interpelacji.
7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany upoważnienia do udzielenia poręczenia przez Zarząd Powiatu. 8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  nr XXVIII/183/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego przyznawanie i przekazywanie stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2005/2006.
9.      Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze 2005 r.
10. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu przyjętych w I półroczu 2005 r.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I półrocze 2005r. 12. Przyjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia uchwały nr  XXII/129/2004 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 listopada 2004 r. w  sprawie przekazania prowadzenia Technikum Leśnego w Tucholi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia wekslowego oraz o poddaniu się egzekucji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2005. 
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/164/2005 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23.02.2005 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.
17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Uroczyste wręczenie Aktu Nadania Tytułu „Honorowego Obywatela Powiatu Tucholskiego”.
20. Sprawy bieżące.
21. Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący Rady
 
/-/ Janusz Kiedrowski
 
                Materiał informacyjny na 29 sesję Rady Powiatu (454kB) word

                 Załącznik nr 1 - zmiana budżetu (233kB) plik

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (7 września 2005)
Opublikował: Katarzyna Knieć (8 września 2005, 10:21:44)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Knieć (8 września 2005, 10:46:08)
Zmieniono: zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1942