Materiały informacyjne na XVI sesję Rady Powiatu Tucholskiego

                                                                             Tuchola, dnia  16 marca 2004 r.
BR.0041-16/2004            
  

  
                                                                             Pan(i) Radny(a)
                                                                             ..................................................
                                                                             ..................................................

Zwołuję XVI sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona w dniu 25 marca 2004 r. (czwartek) o godz. 10.oo w sali 203 Starostwa Powiatowego, pl. Zamkowy 1.

Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.

Porządek obrad XVI sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad - quorum.
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie     między sesjami.
6. Składanie zapytań i interpelacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania samorządowej fundacji społecznej.
8. Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i funkcjonowaniu     Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
9. Ocena realizacji:
- Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
- Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym.
- Koncepcji Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku.
10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. Informacja o korzystaniu ze środków     pomocowych i strukturalnych Unii Europejskiej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2004 programu współpracy Powiatu     Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność     pożytku publicznego stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Karty Współpracy Powiatu Tucholskiego z     organizacjami pozarządowymi.
13. Informacja na temat programu "Lokalne Ożywienie Gospodarcze".
14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: przyjęcia "Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu     Tucholskiego na lata 2004 - 2013".
15. Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
16. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania Radnego Powiatu Tucholskiego do Rady      Bezpieczeństwa Ruchu dla Gminy Tuchola.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z      Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i      rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2004 r.
19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
20. Wnioski i oświadczenia radnych.
21. Zamknięcie sesji.         

                                                                            Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                                /-/ Janusz Kiedrowski


Materiał informacyjny na XVI sesję.rar (685kB) plik

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (17 marca 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (22 marca 2004, 11:28:13)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Błaszczyk (22 marca 2004, 11:49:03)
Zmieniono: zmiana wyglądu strony

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2262