XXVI sesja Rady Powiatu

 

Informacja o sposobie realizacji interpelacji z XXVI-tej sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 13 kwietnia 2005 roku.


Radny Andrzej Pruszak 
- Radny zgłosił, że podczas ostatniej sesji Rady Gminy Śliwice Radni wnioskowali
o odkrzaczenie drogi między Lińskiem, a Śliwicami. Po wyciętych drzewach pozostały tam krzaki, które należy usunąć;
Na drodze między Lińskiem a Śliwicami w miesiącu czerwcu nastąpi frezowanie pni po dokonanej wycince drzew. Wtedy też nastąpi uporządkowanie całego pobocza
z wycięciem krzewów.
- Radni wnioskują o zalepienie dziur na drogach po zimie. W samych Śliwicach jest ich bardzo dużo. Wydaje się, że nie wystarczy już nawet zwykłe łatanie dziur. Należałoby do sprawy podejść kompleksowo i położyć nowy dywanik, chociażby poprzez samą wieś;
Zarząd Dróg Powiatowych łata dziury systematycznie. Niestety ich liczba jest bardzo duża, stąd przedłuża się okres ich napraw.

Radny Henryk Krzywański:
- Radny jest świadomy odpowiedzialności miasta za wygląd, czystość i estetykę. W związku z tym przeprowadził rozmowę z Panem Burmistrzem. Dotyczyła ona ulicy Karasiewicza w Tucholi, która przedstawia się swoim wyglądem tragiczni.  Prosi o wystąpienie w celu przedstawienia zakresu działań jakie zamierza podjąć Pan Burmistrz w zakresie lewej strony tej ulicy począwszy od ulicy Świeckiej, do Gminnej Spółdzielni, a zwłaszcza byłe PBK. W całym mieście założony jest monitoring. Na tej ulicy kamery skierowane są na obiekt byłej dyskoteki "U Prezesa". To co obecnie dzieje się na tym placu jest nie do opisania. Obiekt ten przynosi ujmę miastu. Znajduje się on w gestii komornika, ale chyba Burmistrz mam jakiś wpływ na to, co się tam dzieje. Nie ma chyba takiego miejsca w Tucholi jak to. Tym bardziej, że ten budynek znajduje się przed ładnymi obiektami Zespołu Szkół Ogólnokształcących;
Odpowiedzi na interpelację udzielił Burmistrz Tucholi. W piśmie czytamy, iż przeprowadzono rozmowę z właścicielem byłej dyskoteki "U Prezesa", który zadeklarował się, że w najbliższym czasie uprzątnie rozebrany polbruk, mimo, że posesja zajęta jest przez komornika. Natomiast uporządkowanie chodnika przed posesją zostało wykonane w ramach robót interwencyjnych.

Radny Michał Mróz:
- można to potraktować też jako interpelację w kontekście interpelacji Radnego Andrzeja Pruszaka. Kwestia dróg powiatowych i dziur po zimie dotyczy całego powiatu. To nie tylko jest problem Gminy Śliwice. Dotyczy on także i innych gmina naszego powiatu;
Liczba uszkodzeń nawierzchni po minionej zimie jest tak duża, że zauważalna poprawa w jakości nawierzchni będzie widoczna dopiero po wejściu z emulsją asfaltową na gorąco co może nastąpić w chwili gdy temperatura na stałe ustabilizuje się powyżej 100 C.

Radna Zyta Kolczyk:
- interpelacja dotyczy małego parkingu, który znajduje się w miejscu gdzie było kino w Tucholi. Radna korzysta czasami z tego parkingu. Od ubiegłego roku, mniej więcej od miesiąca października, przy wjeździe na ten parking jest dziura. Wnosi interpelację w tej sprawie, żeby to naprawiać w najbliższym czasie.
Odpowiedzi na interpelację udzielił Burmistrz Tucholi. Wyjaśnia on, że miejsce po byłym kinie nie jest parkingiem. Dzierżawcą tego terenu jest osoba prywatna, która
w bezpośredniej rozmowie oświadczyła, że nie jest zainteresowana załataniem dziury przy wjeździe.

Radna Teresa Cherek-Kanabaj:
- Mieszkańcy Gminy Śliwice pytają kiedy mogą liczyć na remonty dróg w Gminie Śliwice. Spowodowane jest to tym, że Powiat Świecki obejmujący Gminę Osie, sąsiadującą z Gminą Śliwice dokonał już takiego remontu. Mieszkańcy pytają dlaczego tam był wykonany remont, a nie ma przeprowadzonego takiego remontu w Gminie Śliwice. Taki stan rzeczy powoduje utrudnienie życia wszystkich mieszkańców. Szczególnie sama wieś Śliwice jest tragiczna, a poza tym cały teren Gminy gdzie są drogi powiatowe też nie wygląda najlepiej;
Sytuacja wszystkich dróg powiatowych jest podobna. Liczba uszkodzeń nawierzchni po minionej zimie jest tak duża, że zauważalna poprawa w jakości nawierzchni będzie widoczna dopiero po wejściu z emulsją asfaltową na gorąco co może nastąpić w chwili gdy temperatura na stałe ustabilizuje się powyżej 100 C.

Radny Zbigniew Grugel
- interpelacja dotyczy miejscowości Biała. W tej miejscowości z jednej i drugiej strony mostu nastąpiło takie jakby załamanie przed mostem. Zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego, nawet dla pojazdów jeżdżących z małą prędkością. Tym bardziej, że na moście inną mamy przyczepność niż na drodze. To zjawisko występowało już w roku ubiegłym, ale nie było aż tak groźne;
Sytuacja mostu w miejscowości Biała znana jest Zarządowi Dróg Powiatowych. Dlatego został on umieszczony w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, który Rada Powiatu uchwaliła na lata 2004-2007.

Wiceprzewodniczący Tadeusz Zaborowski:
- zapytanie dotyczy sprawy, która podnoszona była już na zebraniach wiejskich. Chodzi o składowanie odpadów przez spółkę Maxim w Małym Mędromierzu, odpadów cebuli. Co z tym faktem się dzieje ? W poniedziałek na zebraniu wiejskim w Małym Mędromierzu dość burzliwie na ten temat się dyskutowało. Wiele przykrych argumentów pod adresem Starostwa padło. Co w tym zakresie zrobiono?;
Decyzją Starosty z dnia 03.02.2004 r. na podstawie przedłożonego wniosku
i załączonej dokumentacji firma MAXIM Sp. z o. o. - Zamrażalnia z siedzibą
w Tucholi przy ul. Sępoleńskiej 40 uzyskała decyzję zezwalającą na wytwarzanie odpadów. Na podstawie decyzji firma MAXIM Sp. z o. o. może składować na terenie gospodarstwa w Małym Mędromierzu odpady powstające podczas procesów technologicznych stanowiących odpadową masę roślinna. Uprawniony zobowiązany jest do składowania odpadów na zasadzie kompostowania, w celu późniejszego wykorzystania masy roślinnej jako nawóz. Kompostowanie odbywać się powinno zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolnej, natomiast usypana pryzma, co pewien czas powinna być posypywana warstwą ziemi. Pracownicy Starostwa, po interwencjach mieszkańców Małego Medromierza oraz skarg na nieprzyjemne zapachy powstające przy składowaniu łuski cebuli, kilkakrotnie przeprowadzali kontrolę na terenie gospodarstwa rolnego w Małym Mędromierzu w zakresie gospodarki odpadami.
W dniu 26.04.2005 r. podczas kontroli stwierdzono, iż firma MAXIM Sp. z o. o. nie respektuje ustaleń decyzji Starosty Tucholskiego z dnia 03.02.2004 r., gdyż składowane odpady łuski cebuli nie są przysypywane ziemią. Kolejna kontrola przeprowadzona w dniu 28.042005 r. wykazała, iż firma podjęła kroki w celu likwidacji nieprzyjemnych zapachów poprzez przykrycie składowanych odpadów folią. W dniu 27.04.2005 r. firma MAXIM Sp. z o. o. złożyła wniosek o zmianę decyzji na wytwarzanie odpadów w części dotyczącej składowania odpadowej masy roślinnej. Wnioskodawca w celu likwidacji nieprzyjemnych zapachów zamierza całą pryzmę odpadów przykryć folią do czasu przekazania ich odbiorcom do dalszego wykorzystania. Dodatkowo przedstawiciel firmy MAXIM Sp. z o. o. poinformował, iż do września br. spółka ma zapewniony stały odbiór odpadów łuski cebuli, w wyniku czego odpady z zakładu w Tucholi będą składowane na terenie gospodarstwa w Małym Medromierzu sporadycznie. Wedle zapewnień firmy warunkiem odbioru odpadu jest, aby była to jedynie odpadowa masa roślinna bez domieszki ziemi. Podczas ostatnich oględzin terenowych przeprowadzonych na terenie gospodarstwa rolnego w Małym Mędromierzu stwierdzono, iż całość magazynowanych odpadów przykryta jest folią zabezpieczającą przed wydobywaniem się nieprzyjemnych zapachów. W dniu oględzin w pobliżu składowanych odpadów nie stwierdzono przykrych zapachów. Przykrycie pryzmy odpadów folią wyeliminowało wszelkie zapachy.
- interpelacja dotyczy usytuowania w miejscowości Bysław większej tablicy informacyjnej dotyczącej drogi w kierunku na Cekcyn. Zgłaszali to mieszkańcy Gminy Cekcyn. Proszą o trochę większą tablice informującą o zjeździe w kierunku Cekcyna dla przejezdnych;
Zadanie to zostało przekazane do wykonania Rejonowi Dróg Wojewódzkich
w Tucholi.
- druga sprawa dotyczy dokończenia interpelacji z poprzedniej sesji pod adresem Zarządu Dróg Powiatowych odnośnie przygotowania harmonogramu likwidacji pni po wyciętych drzewach. Temat ten poruszaliśmy między innymi na Komisji. Po zimie gdzie zostały sfrezowane pobocza te pieńki z 10 cm zwiększyły się do 30 cm i 40 cm. Stanowi to potencjalne zagrożenie dla pojazdów;
Harmonogram dołączony został do odpowiedzi dla Pana Radnego Tadeusza Zaborowskiego.
- w Klonowie na zebraniu wiejskim negatywnie odniesiono się do znakowania drzew na tej drodze od Szumiacej, aż po Klonowo. Padały różne uwagi. Prosi o wyjaśnienie i celowość, w kontekście wycinek, które miały miejsce gdzie indziej. Tam troszeczkę ten temat również jest uchwycony. Mieszkańcy są zbulwersowani, że taka wycinka w takim zakresie jest przygotowana;
Przygotowując plany wycinki Zarząd Dróg Powiatowych kieruje się poprawą bezpieczeństwa bardzo zwiększającego się ruchu na naszych drogach.

Wiceprzewodniczący Józef Basta:
- mieszkańcy Osiedla Kopernika znów zapytują go co z tym budynkiem na ul. Grodzkiej. Nie bardzo wie co odpowiadać. Pytał ostatnio Pana Rektora Kanennberga. On stwierdził, że czyni starania, żeby to może sprzedać. Prosi
o pisemną informację co aktualnie w tej sprawie można powiedzieć.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

Radny Jerzy Adamczak
- zwrócił się do Zarządu Powiatu o podjęcie interwencji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich o dokonanie remontu drogi wojewódzkiej przebiegającej przez wieś Wieszczyce;
Interpelacja przekazana została Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Rejon Dróg w Tucholi. W odpowiedzi czytamy, że likwidacja ubytków nawierzchni na drodze nr 241 odcinek Tuchola - Sępólno zostanie zakończona przy sprzyjających warunkach atmosferycznych do połowy czerwca br.

                                                                                      Zarząd Powiatu Tucholskiego

 


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (19 maja 2005)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (6 lipca 2005, 12:22:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1809

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij