XXIX sesja Rady Powiatu

Informacja o sposobie realizacji interpelacji z XXIX sesji w dniu 15 września 2005 roku.
 
 
Pan A. Pruszak:
-  Radny chciałby, żeby zwrócić się do Zarządu Melioracji we Włocławku o oczyszczenie rzeki Zwierzynki. Rolnicy z Lubocienia posiadający łąki wyczyścili rowy dopływające, a ta główna rzeczka nie została wyczyszczona.
W dniu 22 września br. interpelację przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Świeciu. Do dnia składania materiałów sesyjnych nie otrzymano odpowiedzi.
-  rozpoczął się rok szkolny i młodzież zaczyna dojeżdżać do szkół. W ubiegłym roku rano o 7.00 były 2 autobusy PKS-u, które zabierały dzieci. W tym roku jest 1 i w tym autobusie nawet „palca już nie można włożyć”. Ze względów bezpieczeństwa prosi, żeby ktoś się tą sprawą zajął.
Odpowiedzi na interpelację udzielił Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa komunikacji Samochodowej Chojnice Spółka z o.o. Informuje on, iż od 1 września br. na trasie Śliwice – Tuchola w godzinach dowozu młodzieży do szkół kursują dwa autobusy:
1.      odjazd ze Śliwic o godz. 701 (kurs w dni nauki szkolnej), pojemność autobusu marki Volvo wraz z miejscami stojącymi – 79 miejsc,
2.      odjazd z Lińska o godz. 655 (kurs w dni nauki szkolnej) pojemność autobusu marki Autosan wraz z miejscami stojącymi – 51 miejsc.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej dokonało również niezbędnych zmian w postaci zmiany pojemności autobusu, aby zabezpieczyć dowóz młodzieży do szkół z rejonu Śliwic. Ponadto podczas kontroli badania potoków w celu ustalenia ilości podróżnych na w/w trasie, jak informuje Pan Prezes, nie stwierdzono przepełnienia w żadnym z wymienionych autobusów. W tej sytuacji Zarząd PKS uważa sprawę za załatwioną.
 
Pan H. Krzywański:
-  kilka razy na sesjach była podejmowana sprawa udziału członków Zarządu i pracowników starostwa w uroczystościach i imprezach organizowanych na terenie powiatu. Podczas pobytu radnego na rocznicy, jego zdaniem istotnej - dziesięciolecia klubu sportowego w Raciążu, które trwały 3 dni, dowiedział się, że organizatorzy mieli żal, że brak przedstawiciela powiatu w postaci fizycznej, ale i tekstowej (nie było nawet listu). Był tam przedstawiciel wojewody. Chciałby się dowiedzieć, bo to jest subiektywne zawsze spojrzenie na tego typu rzeczy, czy są jakieś kryteria i zasady uczestnictwa Zarządu w uroczystościach, ponieważ nie jest to pierwszy raz.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.
- druga sprawa jest również z tym związana i dotyczy stwierdzenia, które padło w gronie działaczy, że często bywa tak, że na wnioski kierowane do starosty dotyczące wsparcia nie ma odpowiedzi. Nie wie czy to prawdziwe jest stwierdzenie i prosi Pana Starostę, żeby poinformował, jakie obowiązują zasady w sytuacji, gdy organizacja czy stowarzyszenie zwraca się z wnioskiem o wsparcie finansowe, czy uzyskuje odpowiedź na swój wniosek wtedy, gdy nie jest on załatwiony pozytywnie.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.
 
Pan Z. Grugel:
-  zgodnie ze statutem jaki obowiązuje radę, radni zapytania i interpelacje składają do dwóch osób: do Starosty i do Przewodniczącego Rady. Nie może zgodzić się z tym, że na interpelację czy zapytanie, które składa do Starosty, odpowiedzi udziela mu zupełnie ktoś inny. Po raz trzeci na kolejnej sesji porusza temat mostów we wsi Biała i na rzece Zwierzynce. Odpowiedzi dostaje jednozdaniowe od Pana Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, które go nie satysfakcjonują. Radny uważa, że Dyrektor powinien odpowiadać Staroście, a dopiero Starosta jemu. Uważa, że nie powinno tak być, że, do kogo innego się zwraca, a od kogoś innego otrzymuje odpowiedź, którą uważa za lekceważącą - takie jednozdaniowe odpowiedzi, jak za pierwszym razem, że to się znajduje w planie inwestycyjnym, który rada zaopiniowała i teraz, że zostanie to naprawione, bez podania kiedy, przez kogo i w jaki sposób. Prosi o zachowanie powagi przy udzielaniu odpowiedzi, bo pytania te zadawane są w imieniu mieszkańców naszego powiatu, których radni reprezentują. Efekt jest taki, że rzeczywiście jedno obniżenie za mostem we wsi Biała zostało zalane, z drugiej strony mostu już nie, a na moście na Zwierzynce nic nie zostało zrobione, a odpowiedź, którą radny otrzymał od Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, i która jest w materiałach sesyjnych, brzmi dosłownie tak: wyjaśnia on, że naprawa drogi i mostu na rzece Zwierzynce w miejscowości Biała będzie wykonana. Otóż przez miejscowość Biała nie płynie rzeka Zwierzynka. Efekt na dzisiaj jest taki, że na tym moście na rzece Zwierzynce już miał miejsce wypadek. Bus uderzył w poręcz. Pięć osób wyleciało przez przednią szybę. Oczekuje podjęcia działań, które doprowadzą do naprawy mostu.
Zgodnie z informacjami, które przekazał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych obniżenie zostało naprawione. Jak informuje Dyrektor ZDP druga strona mostu ma obniżenie nie powodujące zagrożenia dla ruchu i nie wymaga pilnej naprawy. Zostanie to wykonane w terminie późniejszym. Natomiast bariery na moście na Zwierzynce zostaną naprawione.
-  Radny ma zapytanie, do którego został zobowiązany przez rodziców dzieci, którzy grają w orkiestrze Zespołu Szkół Leśnych. Prawdopodobnie niedawno miał miejsce wyjazd bractwa kurkowego z orkiestrą do Niemiec. Radny chce poinformować, że rodzice byli rozżaleni warunkami, w jakich przebywały dzieci, były to chyba jakieś stare koszary, że była zimna woda, ale może nie było potrzeby, żeby była ciepła woda, może nie było potrzeby, żeby były lepsze warunki, a może to jest nadwrażliwość rodziców. Rodzice również z dużym niezadowoleniem opisywali taką sytuację, że orkiestra ta, której członkami są dzieci i młodzież, grała do alkoholu, przy alkoholu, przy piwie, przy imprezie, której głównym wydarzeniem było picie piwa. Relacjonowano, że była to atmosfera „oktoberfestu”. Rodzice ci są rozżaleni faktem uczestnictwa ich dzieci w imprezie, na której głównym wydarzeniem było spożywanie piwa. Jeśli tak rzeczywiście było, rodzice prosili żeby zapytał o to Starostę, to też uważa, że tak być nie powinno.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.
 
Pani A. Ziegler:
- Radna chciałaby zapytać czy Komisja Edukacji, która w roku 2003 występowała do Komendy Powiatowej Policji o zwiększenie częstotliwości dyżurów na dworcu PKS, PKP, ze względu na to, że w godzinach popołudniowych jest tam duże zgrupowanie młodzieży oczekującej na odjazdy do domu, ma się ponownie zwrócić w tej sprawie do policji, czy Starosta przekaże w imieniu Komisji taką prośbę. Wtedy Komisja prosiła o zwiększenie ilości patroli i one były zwiększone jak wynika z informacji, które docierały później. Komisja chciałaby, żeby tak było i w tym roku.
Interpelację przekazano do Komendy Powiatowej Policji. W odpowiedzi Komendant informuje, że od początku roku szkolnego zwiększona została ilość patroli w rejonie dworca PKP i PKS. Patrole kierowane są tam głównie w godzinach rannych i popołudniowych (przyjazdu i odjazdu uczniów do i ze szkół). Jak informuje Komendant Policji w trakcie służb patrole nie ujawniły przypadków zagrożenia bezpieczeństwa młodzieży.
-  zapytanie dotyczy informacji uzyskanej w „Tygodniku Tucholskim” z artykułu dotyczącego zamiaru likwidacji linii kolejowej w Pruszczu. Radna podjęła ten temat opierając się na piśmie, które dotarło do Rady Powiatu i było to pismo urzędowe z pieczątkami. Po przeczytaniu tego artykułu Radna stwierdziła, że zapytanie tego dziennikarza o plany likwidacji tej linii wzbudziło wielkie zdziwienie w PKP, a przecież było pismo w tej sprawie skierowane do Rady Powiatu, które jest dokumentem. W związku z tym ma pytanie jak to możliwe, że urząd, który się zajmuje koleją na naszym terenie, z jednej strony wysyła takie pismo, po czym telefonicznie odpowiada, że rzecz taka nie miała miejsca. Powiedziano Radnej, że była to plotka. To wzbudziło wielkie zdziwienie Radnej, bo może w takim razie w ogóle nie powinniśmy się interesować takimi pismami, które do nas dochodzą.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.
 
Pani T. Cherek – Kanabaj:

-  interpelacja dotyczy odnowienia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu w Śliwicach, tam już ich prawie nie widać, a rozpoczął się rok szkolny i przechodzą tamtędy dzieci.
Zgodnie z zapewnieniem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych przejścia dla pieszych zostaną odnowione na wiosnę przyszłego roku.
-  Radna w imieniu Radnego Gminy Śliwice przekazuje interpelację, żeby przejście dla pieszych w Lińsku przesunąć o 20 m.
Interpelacja przekazana została do komisji ds. Oznakowania Dróg przy Staroście Tucholskim. Na spotkaniu Komisji w dniu 30 września br. postanowiono zaakceptować wniosek dotyczący przesunięcia przejścia dla pieszych w miejscowości Lińsk i przekazać sprawę Zarządowi Dróg Powiatowych w Tucholi celem wyznaczenia i wymalowania oraz oznakowania nowych przejść przez drogę. Nowe wyznaczenie przejść zapewni lepsze bezpieczeństwo mieszkańcom – klientom sklepu spożywczego oraz dzieciom w drodze z i do szkoły.
-  Radni z gminy Śliwice zapytują się, co stanie się z karetką, która jest Śliwicach, czy szpital chce ją kupić, czy nie. Jaka jest aktualna sytuacja, bo podobno były takie zamiary, były rozmowy prowadzone w tej sprawie, a teraz nie ma żadnych informacji?.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

Pani M. Oller:
- środki finansowe jakie w ramach budżetu powiat może przeznaczać na inwestycje są bardzo ograniczone. Na to nakłada się informacja o możliwościach pozyskiwania środków na inwestycje drogowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rada Powiatu podjęła, nie wspominając tutaj o inwestycjach oświatowych finansowanych z subwencji, podjęła trzy uchwały intencyjne o współfinansowaniu takich inwestycji jak hala widowiskowo – sportowa, rozbudowa DPS, budowa Książnicy Tucholskiej. Pozostają jeszcze inwestycje drogowe, co, do których każdy z Radny zdaje sobie sprawę, że są na nie potrzebne niemałe środki. Czy Zarząd Powiatu nie uważa tutaj za zasadne i celowe opracowanie jakiegoś, wieloletniego planu inwestycji dla Powiatu Tucholskiego, dlatego że ten załącznik inwestycyjny, który jest załącznikiem do budżetu, zahacza o rok 2006, a Radna nie przypomina sobie żeby uchwalony został taki wieloletni plan inwestycyjny, który w jakiś sposób kierunkowałby i racjonalizował wydatkowanie środków na inwestycje, czy w ogóle podejmowanie tematów inwestycyjnych i prowadzenie ich?.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.
 
Pan J. Basta:

-  sprawa dotyczy mostów w Raciążu Młynie. W obiektach, po byłej fabryce mebli działa obecnie spółka Exwod z Tczewa. Radny rozmawiał z brygadzistą tej firmy. Z tej rozmowy wynika, że aktualnie pracuje tam ponad 20 osób z Raciąża, Wysokiej, z Tucholi. Istnieją możliwości zwiększenia produkcji i zatrudnienia ok. 40 osób. Takie szykują się teraz perspektywy. Skarżą się, że dużą przeszkodą w rozwoju zakładu jest zablokowanie tego mostu i konieczność objazdu przez Rytel. Tam muszą dojeżdżać duże TIR-y z materiałem - z tarcicą, tam muszą wyjeżdżać TIR-y z wyrobami i na moście, którym najłatwiej było tam wjechać ustawiony jest w tej chwili szlaban na kłódki i napis: ”Zakaz. Most zamknięty dla ruchu kołowego i pieszego”. W tym Młynie ma być uruchomiona elektrownia. Ta elektrownia jeżeli będzie uruchomiana zabierze wodę, która tam jest w tym zbiorniku i pod tym mostem nie będzie w ogóle przepływu wody, bo ta cała woda pójdzie na elektrownię. Może się jednak zdarzyć, że poziom się podniesie i będzie tam woda. W związku z tym jest możliwość, aby ten drewniany most zastąpić rurami betonowymi, które może byłyby tańsze i pozwoliłyby ten problem rozwiązać. Spółdzielnia Exwod jest gotowa pomóc w postaci robocizny, czy jakiejś innej, żeby to załatwić. Pytanie jest takie:, kiedy i w jaki sposób Zarząd Dróg Powiatowych ma zamiar rozwiązać ten problem?
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych most w Raciąskim Młynie wyremontowany zostanie w przyszłym roku.
-  druga sprawa dotyczy tablicy jaka wisi na obiektach przy Dworcowej. Jak się wychodzi z Dworca PKP czy PKS na tej dużej ścianie jest tablica, która kiedyś informowała o pięknie ziemi tucholskiej. Obecnie psuje estetykę tej ulicy, a poza tym źle świadczy o gospodarzach, nie tylko o mieście, ale i o powiecie. Z tej tablicy, kiedy była czytelna turyści mogli się zorientować gdzie mamy kempingi, pola namiotowe, gdzie są szlaki turystyczne, gdzie są nadleśnictwa. Jest to na dzień dzisiejszy antyreklama. Dlatego Radny ma pytanie czy nasze władze powiatowe poprzez swoje organy chcą coś zrobić do następnego sezonu, bo w tym roku to już jest pewnie niemożliwe, i tą tablicę odnowić, aby ona świadczyła o naszej gospodarności i szacunku dla turystów.
22 września br. interpelację przekazano Burmistrzowi Tucholi. Do dnia składania materiałów nie otrzymano odpowiedzi.
- Radny zapytuje się, kiedy zostanie zbudowany 100 metrowy odcinek chodnika przy ulicy w Raciążu? Jest to wieś letniskowa, odwiedzana przez wiele ludzi, którzy tam przyjeżdżają do ośrodków. Jest to droga powiatowa. Radny prosi o odpowiedź, kiedy, bo na razie wie tylko, że nie mamy pieniędzy. Na polbruk środki finansowe miała przyznać Gmina Tuchola. Ale Burmistrz Tucholi stwierdził, że miasto już tyle dało Zarządowi Dróg Powiatowych na realizację innych zadań, że nie stać go.
Jak poinformował Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych chodnik zostanie wykonany w miesiącu październiku.
 
 
                                                                         Zarząd Powiatu Tucholskiego
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (18 października 2005)
Opublikował: Katarzyna Knieć (3 listopada 2005, 11:34:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1401