27

Protokół nr 27/2005
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
odbytego w dniu 4 marca 2005 r
.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Roman Nowakowski - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej, p. Maria Kuczkowska - Środowiskowy Dom Samopomocy, p. Tomasz Block - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
 
Tematyka posiedzenia:

1. Wypracowanie stanowiska w sprawie koncepcji dalszego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej i Domu Dziecka.
2. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przewodniczący - poinformował, że podczas sesji radni - członkowie Komisji otrzymali opracowanie przedstawiające koncepcje dalszego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej przygotowane przez Dyrektora Romana Nowakowskiego. W opracowaniu zostały przedstawione cztery koncepcje. Pierwsza koncepcja przewiduje wykonanie standardów i utrzymanie Domu Pomocy. Podane są w niej wymogi, które trzeba spełnić. W każdej koncepcji przedstawiono wady i zalety. Zasygnalizowana została sprawa przekazania pomieszczeń po byłym gospodarstwie rolnym. Druga koncepcja to utrzymanie DPS bez realizacji standardów. Koncepcja trzecia mówi o wygaszeniu DPS w Wysokiej i przeniesieniu jego mieszkańców do obiektu Domu Dziecka. Tam mówi się o podjęciu procedury wygaszania Domu Dziecka. Czwarta koncepcja to planowe zamknięcie Domu Pomocy Społecznej. Ze swej strony zaproponował utrzymanie DPS w Wysokiej i zrealizowanie standardów oraz wygaszanie Domu Dziecka i przeznaczenie obiektu na centrum pomocy społecznej. Przy opcji likwidacji Domu Pomocy Społecznej zaproponował uzgodnienie zasad opieki całodobowej. Przypomniał, że zarówno w DPS jak i w Domu Dziecka są programy naprawcze, które podlegają realizacji.
p. H. Matuszelańska - zapytała, czy poprzedni właściciele - rodzina Janta-Połczyńskich  może domagać się zwrotu majątku po Domu Pomocy Społecznej. Czy jest jakaś klauzula lub zastrzeżenie ?
p. R. Nowakowski - odpowiedział, że problem ten był dla niego obcy. W wyciągach z księgi wieczystej nie ma żadnych adnotacji. Jest tam napisane, że właścicielem jest Powiat Tucholski. Na ostatnim posiedzeniu Zarządu pan Starosta poinformował, że istnieje zapis mówiący o prawie pierwokupu. Byli właściciele mogliby domagać się zwrotu majątku, gdyby był on przejęty niezgodnie z prawem. Według jego wiedzy od lat krążą pogłoski, ale nie ma na to dokumentów.
p. W. Kroplewski - stwierdził, że powinna być opinia prawna na temat stanu prawnego tych nieruchomości i na temat możliwości roszczeń byłych właścicieli.
p. R. Płoszański - stwierdził, że decyzja, którą podejmie Komisja będzie dotyczyć wielu płaszczyzn. Z punktu widzenia humanitarnego człowiek jest najważniejszy. Trzeba się zastanowić czy Dom Pomocy Społecznej to najlepsza forma opieki. Według niego jest to najlepsza forma. Wydaje mu się zasadne, aby walczyć o utrzymanie tej jednostki.
p. W. Kroplewski - złożył wniosek formalny, aby zobowiązać Zarząd do zbadania stanu prawnego i przedstawienia sytuacji w perspektywie ustawy reprywatyzacyjnej.
p. R. Płoszański - uważa, że należy odchodzić od formuły Domu Dziecka. Najlepszym rozwiązaniem jest dążenie do przejmowania opieki przez rodziny zastępcze. Centrum, o którym mówił Przewodniczący powinno być organizowane i powinno ono przejmować część obowiązków Domu Dziecka. Tam gdzie będzie się opłacało zaangażowanie to będzie najzdrowsza forma.
Przewodniczący - stwierdził, że jeżeli mówimy o utrzymaniu DPS to nawet jeżeli są jakieś roszczenia byłych właścicieli, to póki DPS istnieje ta działalność jest akceptowana.
p. R. Płoszański - każdy z członków Komisji powinien wyrazić swoją opinię. On jest za utrzymaniem DPS przy realizacji standardów i wygaszaniem Domu Dziecka. Na jego miejsce miałoby zostać utworzone centrum pomocy społecznej.
p. Z. Kolczyk - zapytała, jak miałoby funkcjonować to centrum pomocy całodobowej.
Przewodniczący - poinformował, że Komisja mówi o centrum, w skład którego mogłoby wejść: pokój interwencji kryzysowej, pomieszczenia dla maltretowanych matek itp. Jeżeli byłoby wskazanie dotyczące wygaszania Domu Dziecka to musi powstać koncepcja utworzenia centrum.
p. Z. Kolczyk - zapytała jakie byłyby źródła finansowania tego centrum.
p. R. Płoszański - uważa, że jeżeli zostanie stworzona wizja centrum to nie powinna ona brać pod uwagę zadań hospicyjnych.
p. H. Matuszelańska - zapytała, że mieszkańcy DPS pochodzą z naszego Powiatu.
p. R. Nowakowski - z Powiatu Tucholskiego jest 26 lub 27 mieszkańców. Wśród wszystkich mieszkańców są 4 osoby ubezwłasnowolnione posiadające opiekunów prawnych.
p. M. Kuczkowska - poinformowała, że Środowiskowy Dom Samopomocy to placówka wsparcia dla osób upośledzonych umysłowo i psychicznie. Jest to specyficzna grupa osób. Zadanie to jest finansowane z dotacji Wojewody. Są już w nim osoby z całego powiatu. Dodatkowo funkcjonuje też dom dziennego pobytu dla osób starszych. Potrzeby opieki nad starszymi będą coraz większe. Należy więc stworzyć coś, co pozwoli, aby pewna grupa osób jak najdłużej mogła przebywać we własnym środowisku. Centrum rozwiązałoby ten problem, nawet jeżeli trzeba byłoby te osoby dowieźć. Na bazie centrum mogłoby powstać również kilka miejsc stacjonarnych. To można zlecić specjalistycznej firmie np. Trosce. Jest gwarancja Wojewody, że do 2006 r. dotacja na te cele wynosi 100 %. W państwach unijnych jest to zadanie Państwa. Natomiast Dom Dziecka i Dom Pomocy Społecznej to zadania samorządów lokalnych. DPS jej zdaniem mogłoby funkcjonować w centrum. Umiejscowienie w mieście byłoby znacznie korzystniejsze.
p. W. Kroplewski - stwierdził, że opiekę należy zapewnić. Jednak opieka ambulatoryjna jest znacznie tańsza. Gminy mają za zadanie pomoc osobom zniedołężniałym. Gminy zapewne nie będą chciały płacić. Pewnym wyjściem byłoby stworzenie niekomercyjnego domu. Całkiem osobną sprawą jest utworzenie takiego centrum.
Przewodniczący - musimy dzisiaj sprecyzować stanowisko.
p. R. Płoszański - każdy z radnych powinien wypowiedzieć swoje zdanie. Wokół tego centrum powinny powstać pewnego rodzaju dostawki, w związku z konsekwencją wygaszania Domu Dziecka. Centrum będzie musiało się oprzeć o porządną bazę.
p. Z. Kolczyk - jeżeli to centrum miałoby być finansowane z budżetu powiatu to radni chyba mają świadomość jaki ten budżet jest. nie wie skąd te środki wziąć.
p. T. Block - uważa, że DPS powinien zostać utrzymany, ale mocno przekształcony. Przy przekształceniu trzeba rozważyć różne aspekty. Musi być to dom wielofunkcyjny. Jego zdaniem centrum jest sensownym rozwiązaniem. Jeżeli chodzi o Dom Dziecka nie wie, czy całkowite jego wygaszenie jest właściwe. W powiecie jest tylko 9 rodzin zastępczych niespokrewnionych. Dzieci w Domu Dziecka mają powyżej 10 lat. Nie ma chętnych na tak duże dzieci. Ludzie, którzy chcą zostać rodziną zastępczą poszukują małe dzieci. Przy Domu Dziecka można byłoby również stworzyć stowarzyszenie lub całkowicie go sprywatyzować.
p. W. Kroplewski - stwierdził, że w opiece społecznej pieniądz idzie za pensjonariuszem. Trzeba podjąć tylko słuszną decyzję. Proponuje pozostawienie DPS i częściowe skomercjalizowanie usług. Uważa, że przeniesienie DPS do budynku Domu Dziecka nie jest sensowne. Dom Dziecka powinien stać się zalążkiem do utworzenia centrum pomocy społecznej. Powinno to się odbywać przy współpracy z gminami. Pozostaje tylko pytanie czy część kompetencji może być przekazywana.
Przewodniczący - należy określić, w jakim kierunku musi to zmierzać. Centrum powinno już mieć swoją wizję. To co sformułuje Komisja nie musi być wykładnią do podejmujących decyzję.
p. R. Nowakowski - poinformował, że nowa ustawa przewiduje prowadzenie DPS jako działalności gospodarczej. Wtedy standardy są znacznie zaniżone.
p. W. Kroplewski - stwierdził, że może to jest wyjście z sytuacji.
Przewodniczący - poprosił, aby dyrektor DPS powiedział, która koncepcja najbardziej mu odpowiada.
p. R. Nowakowski - poprosił o zwolnienie go od opowiadania się za wariantami.
Przewodniczący - przedstawił projekt stanowiska Komisji: Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia na posiedzeniu w dniu 4 marca 2005 r. przeanalizowała koncepcje rozwiązania problemu Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej przygotowane przez Dyrektora Romana Nowakowskiego. Uwzględniając sytuację, Komisja jest za utrzymaniem dotychczasowej formuły działania Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej ze wskazaniem na konieczność zrealizowania wymaganych standardów. Równocześnie Komisja wnosi o przystąpienie do opracowania harmonogramu wygaszania Domu Dziecka i opracowanie koncepcji utworzenia "powiatowego centrum pomocy społecznej". Należy rozważyć możliwość utworzenia tego centrum na bazie Domu Dziecka w porozumieniu z gminami. Komisja sugeruje, aby pilnie sprawdzić stan prawny nieruchomości zajmowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Wysokiej, również w perspektywie ustawy reprywatyzacyjnej.

W wyniku głosowania Komisja przyjęła stanowisko 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.

Ad. 2.
Przewodniczący - stwierdził, że należy pozytywnie patrzeć na Środowiskowy Dom Samopomocy. Wnioskuje on o dofinansowanie ze środków PFRON na piknik rekreacyjno-integracyjny w wysokości 3.500 zł oraz na wycieczkę do Krakowa w wysokości 6.500 zł. Porozmawia z panią Piotrowską na ten temat.
p. M. Kuczkowska - poinformowała, że w gminie Lubiewo tworzy się coś na wzór środowiskowego domu. Chcieliby ten nowy dom zaprosić na swój piknik.
Przewodniczący - zapytał na jakim etapie jest modyfikacja programów z zakresu pomocy społecznej.
p. T. Block - poinformował, że programy są już ukończone.
Przewodniczący - poprosił, aby przekazać to członkom Komisji.
Komisja ustaliła, że posiedzenia odbywać się będą w piątki przed sesją o godzinie 17.oo.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                               Przewodniczący Komisji

Elżbieta Błaszczyk                                                              Henryk Krzywański

 


 


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (4 marca 2005)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (17 marca 2005, 08:54:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1510

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij