30

Protokół nr 30/2005
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
odbytego w dniu 20 czerwca 2005 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Violetta Neumann - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, p. Ewa Gierchowska - kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,  p. Józef Hołody - Prezes Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych.
 
Tematyka posiedzenia:

1. Funkcjonowanie rodzin zastępczych.
2. Wypracowanie stanowiska w sprawie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie.
3. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przewodniczący - poinformował, że corocznie Komisja otrzymuje informację na temat rodzin zastępczych. Poprosił o aktualizację informacji przez panią Gierchowską. Następnie pan Hołody przedstawi informację o działalności Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych.
p. E. Gierchowska - poinformowała, że na poprzednią sesję przygotowała dość obszerny materiał na ten temat. Aktualnie na terenie powiatu jest 7 rodzin zastępczych nie spokrewnionych. W tym półroczu doszły dwie nowe rodziny. W sumie na terenie powiatu jest 46 rodzin, które opiekują się 57 dziećmi. PCPR dwa razy do roku przeprowadza wywiady środowiskowe w tych rodzinach. W tym roku osobiście odwiedziła już sporą część rodzin. Rodziny są ze sobą skłócone. To co powstało od 1999 r. teraz legło w gruzach. Od 1999 r. dążyła do integracji tych rodzin. Po to powstały grupy wsparcia, organizowano obóz integracyjny. Cały czas stoi na stanowisku, aby nie rozwiązywać Domu Dziecka. Najczęściej rodzinami zastępczymi są rodziny blisko spokrewnione. Brakuje rodzin specjalistycznych i nie spokrewnionych. Uważa, że placówka wielofunkcyjna, dobrze prowadzona również spełni swoje zadanie. Istnieją poważne problemy z sądem. W czwartek odbędzie się spotkanie z pracownikami gminnych ośrodków pomocy społecznej i PCPR, chciałaby, aby w nim brał również udział przedstawiciel sądu. Sąd nie uwzględnia opinii przedstawianych przez PCPR. Była w tej sprawie u prezesa sądu.
p. J. Hołody - rodziny zastępcze powołały to Stowarzyszenie, aby zacieśnić współpracę z PCPR. W tym czasie obowiązki kierownika PCPR pełnił pan Tomasz Block, który wprowadził złą atmosferę. Zwrócił się do niego z prośbą o pomoc w zorganizowaniu spotkania integracyjnego. Pan Block oddał im wniosek, nic nie robiąc w tej sprawie. Poinformował, że w Stowarzyszeniu nie ma kłótni. Stowarzyszenie zorganizowało w dniach 3, 4, 5 czerwca spotkanie integracyjne w Kręgu. Tylko Starostwo przysłało odpowiedź na nasze pismo w tej sprawie, które podpisała pani Sobczak. W Bydgoszczy dowiedział się, że obowiązkiem PCPR i Starostwa jest pomaganie stowarzyszeniu. Na to spotkanie zaproszenie wystosowali do Starosty, Burmistrza, Przewodniczącego Rady, kierownika PCPR i innych osób. Nikt nie miał czasu, aby przybyć do dzieci. Kierownik PCPR przysłała pracownicę na 5 minut. Zapytał, czy nagonki, które robi pani kierownik się opłacają. Stowarzyszenie ma swoich prawników. W grudniu zwrócił się do pana Blocka, aby zawiózł 3 paczki dzieciom z rodzin zastępczych. Ten jednak odmówił. W pismach natomiast pisał, że to on wraz z PCPR organizuje gwiazdkę dla dzieci. PCPR chce pozbawić go rodziny zastępczej. Odbyło się już 6 rozpraw. Od powołania Stowarzyszenia w listopadzie nikt nie spodziewał się, że szybko uda się je zarejestrować. Jednak już 7 marca Stowarzyszenie zostało zarejestrowane. Od tego momentu rozpoczął się konflikt z PCPR. Teraz Stowarzyszenie zna przepisy i stara się domagać tego co się należy rodzinom zastępczym. W lutym miał być wyjazd dzieci na basen, ale pan Block nie pomógł Stowarzyszeniu w zorganizowaniu tego. W zamian za to odbył się jednak turniej kręglarski. 25 czerwca odbędzie się walne zgromadzenie Stowarzyszenia. Stwierdził, że poda się do dymisji, jeżeli to on jest problemem we współpracy. Poprosił komisję o przeprowadzenie kontroli w stowarzyszeniu. Złożono już 6 wniosków o pozbawienie rodzin zastępczych dzieci. Są przeznaczone środki na zagospodarowanie dla rodzin zastępczych, a pani kierownik twierdzi, że nie ma. Zaprosił komisję na posiedzenie Zarządu, które odbędzie się w przychodni przy ul. Świeckiej 45. Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję, że nie będzie rozmawiał z PCPR i ze Starostą, będzie to robił prawnik.
Przewodniczący - uważa, że bardzo pozytywnym elementem jest powstawanie organizacji i stowarzyszeń. Według informacji prasowych i dzisiejszej można stwierdzić, że Stowarzyszenie podejmowało inicjatywy, które miały na celu integrację środowiska. Niedobrze się stało, że międzyS, a całym otoczeniem powstał konflikt. Do tej pory nie spotkał się z sygnałami, że jest taki konflikt pomiędzy Stowarzyszeniem a PCPR-em. Nie wie, czy Komisja może się w jakiś sposób tym zająć. Każde Stowarzyszenie ma za cel samodzielne działanie, ale powinno mieć wsparcie instytucji i organizacji. Przyjmuje z dezaprobatą nagonkę na PCPR. Wynika z tego, że nagonka jest obustronna. Poprosił panią kierownik o kilka zdań na temat istoty współdziałania.
p. E. Gierchowska - idea powstania Stowarzyszenia wyszła od niej. Mówiła na pikniku w Cekcynie, że skoro rodziny są zadowolone z imprez, to może warto byłoby się zorganizować. Tym bardziej, że organizacjom pozarządowym łatwiej pozyskiwać środki zewnętrzne. Mówiła wtedy, że PCPR będzie wspierało działalność Stowarzyszenia pod względem merytorycznym. Stwierdziła, że pan Hołody miał do niej pretensje kiedy była na zwolnieniu chorobowym. Poinformowała, że nie może udostępniać danych osobowych, o które zwrócił się pan Hołody, ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych. Pod jej nieobecność w PCPR odbywały się dantejskie sceny z udziałem pana Hołody. Doszło nawet do obrazy pani prawnik obsługującej PCPR. Kancelaria prawnicza zastanawiała się nad wytoczeniem sprawy panu Hołodemu.
p. J. Hołody - odpowiedział, że zwrócił uwagę pani prawnik, ponieważ pieniądze wpływały na konta rodzin 12, 13 każdego miesiąca, a w decyzji jest zapis o wypłatach do 10. Stwierdził, że on nie jest konfliktowy i nie ma uwag do pani kierownik, tylko do zastępującego ją pracownika.
Przewodniczący - zapytał jakie istnieją szanse, aby te dwie organizacje dobrze współdziałały dla dobra dziecka.
p. J. Hołody - poprosił, aby PCPR na równi traktowało Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Specjalnej Troski.
Przewodniczący - stwierdził, że dobrze byłoby, aby w walnym zgromadzeniu stowarzyszenia uczestniczył przedstawiciel PCPR.
p. E. Gierchowska - poinformowała, że niestety nie będzie mogła uczestniczyć.
p. Z. Kolczyk - stwierdziła, że należy w tej działalności szukać też pozytywów.
p. W. Kroplewski - mówi pan, że nie ma pretensji do pani kierownik, ale widzi pan chyba w pani kierownik pana Blocka.
Ad. 2.
Przewodniczący - stwierdził, że materiał jest bardzo obfity. Poprosił panią Matuszelańską o przedstawienie projektu stanowiska.
p. H. Matuszelańska - przedstawiła projekt stanowiska Komisji, który znajduje się w załączeniu do oryginału protokołu.

Komisja przyjęła takie stanowisko i zostanie ono przedstawione na sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący - stwierdził, że w materiale podkreśla się coraz większe zagrożenia dla mieszkańców wsi.
p. Z. Kolczyk - poruszyła sprawę szaletu miejskiego. Istnieje jeden w mieście i w dodatku jest on nieczynny wieczorem.
p. V. Neumann - szalet miejski znajduje się w ajencji i Sanepid nie może wpłynąć na godziny otwarcia.
Przewodniczący - stwierdził, że powinien być silny nacisk na tą sprawę ze strony Burmistrza Tucholi.
p. V. Neumann - poinformowała, że stacja przygotowuje się do wprowadzenia systemu jakości. W stacji rozbudowała się baza komputerowa. Poprzez łącza z Głównym Inspektorem Sanitarnym otrzymują informacje, które produkty stanowią zagrożenie i należy je wycofać z rynku. Nadal występują problemy z terminami ważności. Pod takim samym nadzorem jak żywność są środki farmaceutyczne i kosmetyki. Poinformowała również, że wszystkie ośrodki zdrowia mają decyzje dopuszczające do użytku do czerwca tego roku. Jeżeli do tego czasu nie wyjdzie nowe rozporządzenie w tej sprawie, to Sanepid nie wyda nowych decyzji.
Ad. 3.
Przewodniczący - poinformował, że na sesję przedłożono projekt uchwały w sprawie podniesienia kapitału w spółce "Szpital Tucholski sp. z o.o.".

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                               Przewodniczący Komisji

Elżbieta Błaszczyk                                                             Henryk Krzywański

 

 


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (20 czerwca 2005)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (25 lipca 2005, 13:10:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1402

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij