35

Protokół nr 35/2006
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
w dniu 27 marca 2006 roku

Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście p. Danuta Krysztofczyk – Zastępca Dyrektora NZOZ „Szpital Tucholski”.

Tematyka posiedzenia:
1. Wypracowanie stanowiska w sprawie funkcjonowania powiatowej służby zdrowia.
2. Wypracowanie stanowiska w sprawie realizacji programu wyborczego.
3. Analiza materiałów sesyjnych.
4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący – przywitał przybyłą Zastępcę Dyrektora NZOZ w Tucholi. Przedstawił tematykę posiedzenia Komisji. Poinformował, iż Komisja, w punkcie analiza materiałów sesyjnych, zajmować się będzie projektami uchwał w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/173/2005 Rady Powiatu Tucholskiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym, Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku oraz przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi. Punktem 26 na str. 6 Sprawozdania z prac Zarządu pomiędzy sesjami. Punkt ten dotyczy pozyskania środków na budowę szpitala. Pani Matuszelańska przedstawi nam informację z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych Powiatu Tucholskiego, w którym uczestniczyła. Interesuje mnie bardzo punkt 41 na str. 8 Sprawozdania z prac Zarządu. Zajmiemy się także tradycyjnie informacją na temat powiatowej służby zdrowia. Czy ktoś z Radnych ma jakie propozycje co do porządku dzisiejszego posiedzenia. Jeśli nie ma uwag otwieram posiedzenie Komisji Zdrowia. Na stronie 3 materiałów podane są koszty remontów. Czy mogłaby Pani podać koszt remontów oddziału wewnętrznego i OJOM-u. W cyfrach mamy podaną całość kosztów.
p. D. Krysztofczyk – przepraszam Państwa. Nie jestem przygotowana na to posiedzenie. Pan Dyrektor w ostatniej chwili musiał pilnie wyjechać i poprosił mnie o zastępstwo. Postaram się udzielić odpowiedzi na Państwa pytania. Na remont oddziału wewnętrznego składa się wykonanie monitoringu sali kardiologicznej, zburzenie ścianki pomiędzy salą OJOM, a pokojem pielęgniarek i wstawienie dużego okna. Jednocześnie wykonano remont dyżurki pielęgniarskiej. Żeby znać dokładny koszt tego remonty musiałabym wejść w dokumenty przetargowe. Mieliśmy zakontraktowane środki na programy profilaktyczne. Nie zostały one niestety zrealizowane z powodu braku pacjentów. Tak było na przykład w przypadku programu profilaktycznego dotyczącego szyjki macicy.
Przewodniczący – ogólny kontrakt może być przekroczony, ale można wykazać niewykonanie w pojedynczych działach.
p. H. Matuszelańska – ogólny kontrakt wynosi 8.340.000,00 zł, a ostateczne wykonanie wynosi 8.640.000,00 zł.
p. W. Kroplewski – jakie są losy wniosku złożonego do Funduszu Norweskiego?.
p. D. Krysztofczyk – wniosek ten przeszedł do następnego etapu. Ostateczną odpowiedź otrzymamy z końcem marca br.
Przewodniczący – punkt 26 Sprawozdania z prac Zarządu w materiałach sesyjnych odpowiada intencji uchwały naszej Komisji. Brak tutaj jednakże szczegółowych informacji szczególnie do punktu b. Nasuwa się wiele pytań. Niestety szkoda, że nie ma nikogo z Zarządu, aby udzielił nam odpowiedzi. Myślę, że nie było to konsultowane ze szpitalem. Czy wiadomo już coś konkretnego na temat lokalizacji szpitala?. Słyszeliśmy do tej pory o 3 miejscach: Gostycynie, Rudzkim Moście i Tucholi.
p. D. Krysztofczyk – Pan dyrektor widział te propozycje. Którą lokalizację wybrał tego mi nie wiadomo?.
p. W. Kroplewski – uważam, że Pan Przewodniczący powinien zabrać głos w tej sprawie. Istotą naszego stanowiska powinna być lokalizacja szpitala. Kontrakty i poradnie zawsze możemy wynegocjować. Myślę, że powinniśmy te sprawę koniecznie podjąć. Nie mamy czasu na zwlekanie.
Przewodniczący – słyszę, że szpital ma coraz lepsze notowania w naszym społeczeństwie. Odnosi się to także do wyposażenia w sprzęt medyczny. Jednocześnie coraz więcej osób skarży się utrudniony dostęp i kolosalnie długie kolejki do lekarzy specjalistów. Konkretny przykład, jaki mogę podać to lekarz okulista.
p. W. Kroplewski – ja widzę proste rozwiązanie tego problemu. Powiat na przykład poprzez zwiększenie udziałów w spółce mógłby przekazać szpitalowi środki finansowe, a dyrektor mógłby opłacać tego specjalistę ponad kontraktem ze zwiększenia udziałów.
Przewodniczący – Zarząd mógłby się nad tym zastanowić. Proponuję, aby zdanie Pana Radnego Kroplewskiego zapisać jako wniosek Komisji do Zarządu.
p. W. Kroplewski – gdyby jeszcze udało się zachęcić do tego gminy to środków mielibyśmy dwa razy więcej.
Przewodniczący – wobec powyższych argumentów staje się to naszym wnioskiem. Komisja wyraża na to zgodę.
p. W. Kroplewski – ja poddaję to tylko pod rozważanie Członkom Komisji i Zarządowi.
Przewodniczący – sugestia Pana Radnego jest ważna, co do jej treści i warta odpowiedniego wypracowania działań zmierzających do jej realizacji. Komisja Zdrowia pozytywnie odnosi się do informacji na temat funkcjonowania powiatowej służby zdrowia. Ustawa pozwala nam na pisanie programów, realizację inwestycji i zakupy. My jednak chcielibyśmy, aby Zarząd Powiatu wziął pod rozwagę taką kwestię, że środki, które przeznacza w tej chwili na zakupy przeznaczył na nadwykonania limitów w poradniach specjalistycznych. Proponujemy, aby Zarząd Powiatu wspólnie z Wójtami Gmin wynegocjował formy zwiększenia udziałów, które szpital przeznaczyłby na wymienione nadwykonania w poradniach specjalistycznych. Czy komisja wyraża pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały dotyczącego upoważnienia do udzielenia poręczenia przez Zarząd Powiatu dla Szpitala?. Nie widzę sprzeciwu. Wobec czego stwierdzam, że Komisja wyraziła pozytywną opinię w sprawie tego projektu.

Wniosek Komisji:
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia wyraża pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie upoważnienia do udzielenia poręczenia przez Zarząd Powiatu.

Przewodniczący – co sugeruje Pan Radny Kroplewski co do odniesienia do zapisu dotyczącego możliwości sfinansowania budowy szpitala.
p. W. Kroplewski – chciałem powiedzieć tylko tyle, że z tych zapisów w materiałach sesyjnych nic konkretnie nie wynika. Generalnie uważam, że zakończy się to zaciągnięciem kredytu lub poszukaniem inwestora zewnętrznego. To zbyt duże obciążenie dla budżetu jakkolwiek by nie patrzeć. Można by się zastanowić na przystosowaniem szpitala do standardów.
p. D. Krysztofczyk – znają Państwo zapisy rozporządzenia, które nakłada na nas obowiązek dostosowania szpitala do standardów do roku 2010. To już niedługo. Nie wyobrażam sobie jednak pracy oddziałów rehabilitacji i fizykoterapii podczas prac budowlanych prowadzonych obok. Sytuacja w szpitalu pomimo tylu remontów nie wygląda zbyt pięknie. Warunki są trudne. Piony w szpitalu zostały wymienione, ale rury i tak nam pękają. Psuje się także winda w szpitalu. Oddział wewnętrzny jest bez drogi ewakuacji. Wymóg dostosowania może nam zostać odłożony na rok być może, ale i tak nie spadnie z naszych barków.
Przewodniczący – proszę o wydanie opinii w sprawie projektu uchwały dotyczącego zmiany Uchwały Nr XXVII/173/2005 Rady Powiatu Tucholskiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym, Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku.

Wniosek Komisji:
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Nr XXVII/173/2005 Rady Powiatu Tucholskiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym, Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku.

Przewodniczący – chciałbym, aby Komisja odniosła się do zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa w zakresie, który jest w gestii zainteresowań Komisji. Mnie osobiście nurtuje tylko jedna sprawa. Co znaczy skrót POZ? Co on oznacza?. Do innych zapisów nie mam uwag. Uważam, że powinniśmy pozytywnie zaopiniować zmiany w Regulaminie.

Wniosek Komisji:
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi.

Przewodniczący – poproszę teraz Panią Matuszelańską o relację z jej obecności na I Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych Powiatu Tucholskiego.
p. H. Matuszelańska – było to w zasadzie tylko spotkanie. Z powodu braku quorum nie można było podjąć żadnej uchwały. Przeniesiono Walne Zebranie na dzień 30 marca tego roku. Nie dopisali nie tylko członkowie Stowarzyszenia, ale i organizatorzy. Oprócz kawy
i herbaty nie było żadnego poczęstunku. Można powiedzieć tyle, że było to pierwsze spotkanie i być może organizatorzy nie wiedzieli jak się do tego przygotować.
Przewodniczący – chciałem powiedzieć, że uczestniczyłem w zakończeniu II Turnieju Tenisa Stołowego w ZSL i A. W imieniu Komisji wręczyłem 4 nagrody, które zostały przez nas ufundowane. Nieobecny jest dzisiaj Pan Wicestarosta, wobec czego nie możemy uzyskać żadnych informacji na temat realizacji programów wyborczych. Na sesji będziemy po prostu zadawać pytania. Z tej informacji, która jest zawarta w materiałach sesyjnych większość rzeczy jest realizowana. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania?. Jeśli nie ma już pytań, uważam, że porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany i zamykam jej posiedzenie.


Na tym zakończono protokół.


Protokołowała:                                                        Przewodniczący Komisji

Kinga Majer                                                                Henryk Krzywański

 


Wytworzył: Kinga Majer (29 grudnia 2005)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (11 maja 2006, 13:07:37)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Błaszczyk (11 maja 2006, 13:14:00)
Zmieniono: wprowadzenie protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1133

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij