16

Protokół nr 16/2004
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
odbytego w dniu 9 stycznia 2004 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Zbigniew Nyske - dyrektor Domu Dziecka, p. Roman Nowakowski - dyrektor Domu Pomocy Społecznej, p. Krystyna Siniło - Skarbnik Powiatu.

Tematyka posiedzenia:
1. Przygotowanie opinii do projektu budżetu Powiatu na rok 2004.
2. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji.
3. Przygotowanie planu pracy Komisji na rok 2004.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przewodniczący - poinformował, że zgodnie z planem pracy Komisji przygotował projekt opinii do projektu budżetu. Stwierdził, że w dziale Ochrona zdrowia - środki są zabezpieczone w stu procentach. W Domu Dziecka dotacja pokrywa 82 % w stosunku do wykonania roku 2003. Niski poziom dotacji jest konsekwencją obniżenia stanu osobowego wychowanków z 48 na 42. Poinformował, że został opracowany program naprawczy, który wymaga środków finansowych. W budżecie na 2004 r. planuje się wyodrębnienie środka specjalnego w wysokości 11.000 zł. Komisja, gdyby chciała wnioskować o zwiększenie środków w Domu Dziecka musi wskazać źródło ich pochodzenia. Poprosił dyrektora Domu Dziecka o przedstawienie krótkiej informacji.
p. Z. Nyske - poinformował, że na jednego wychowanka przypada kwota dotacji w wysokości 1.650 zł miesięcznie. W zeszłym roku podczas planowania budżetu była to kwota 1.600 zł, a na koniec roku wyszło 1.720 zł. To się wiązało z wyrównaniami płac nauczycieli. Udało się zrobić coś co ma przynieść obniżenie kosztów stałych. Została dokończona wymiana okien w całym budynku. Udało się również zakupić piec gazowy centralnego ogrzewania służący do ogrzewania zarówno wody jak i CO. Zmniejszyło się również zatrudnienie ponieważ jeden z pracowników odszedł na emeryturę i nikogo nie zatrudniono. W planie, który placówka zgłosiła do Zarządu Powiatu były zawarte również koszty wynikające z planu dostosowawczego na rok 2004 i środki na przygotowanie dokumentacji na 2005 i 2006 r. Zbyt mało środków zostało przeznaczonych na zakupy energii. Po wyliczeniach, bez uwzględnienia podwyżek i realizacji planu dostosowawczego brakuje kwota 101.200 zł. Środki znajdujące się na koncie środków specjalnych zostaną przeznaczone na bieżące remonty. Pozyskiwane corocznie środki pozabudżetowe będą wykorzystywane na zaspokajanie potrzeb wychowanków.
Komisja będzie wnioskowała, aby Zarząd wystąpił do Wojewody o zwiększenie dotacji o 100.000 zł.
Przewodniczący - poinformował, że projekt budżetu na 2004 r. w stosunku do roku 2003 pokrywa 97 %. Zapytał, czy po zakupieniu schodołazu zakład spełni standard.
p. R. Nowakowski - odpowiedział, że standard nie zostanie spełniony, ponieważ musi być i tak jedna winda, system alarmowy i przyzywowy, palarnia i kaplica. Od 1999 r. budżet systematycznie maleje. Na rok 2004 dotacja Wojewody jest niższa o 30.000 zł od roku 2003. Jednostka będzie musiała przetrwać, ale będzie się to wiązało z redukcją kosztów. Jeżeli nic się nie zmieni, to będzie to kolejny rok bez podwyżek i nastąpi redukcja jednego etatu. Nie zostanie również zatrudniony kierownik. Do minimum zostaną ograniczone prace remontowe i naprawcze. Rok 2004 pokaże czy ten dom ma szanse na przetrwanie.
p. W. Kroplewski - zapytał, czy Domowi nie grożą roszenia byłych właścicieli.
p. R. Nowakowski - rodzina Janta-Połczyńskich wypowiadała się, że dopóki pałac będzie spełniał obecną funkcję, to oni żadnych praw rościć nie będą. Nie ma jednak żadnego zapisu na piśmie. Nie wiadomo, czy ta rodzina ma w ogóle prawo do starania się o zwrot majątku.
Przewodniczący - poinformował, że na powiecie ciąży utrzymanie rodzin zastępczych, ze środków własnych.
p. H. Matuszelańska - przypomniała, że była obietnica przyznania 100.000 zł dla szpitala na wykonanie projektu kotłowni i podjazdu dla karetek. Na remont budynku przy ulicy Pocztowej miała być co roku przeznaczana kwota 200.000 zł. Na rok 2004 planuje się 500.000 zł.
p. K. Siniło - odpowiedziała, że w tej chwili w budżecie nie ma środków na przekazanie szpitalowi 100.000 zł. Postanowiono, że szpital nie będzie płacił zaległości za sprzęt wykupiony od powiatu. Zostanie to przekazane jako udział dla szpitala.
p. R. Płoszański - stwierdził, że wynika z tego, iż deklaracje Starosty są nie do spełnienia.
p. W. Kroplewski - zapytał, czy komisja może wskazać jako zabezpieczenie pokrycia tej kwoty kredyt bankowy.
p. H. Matuszelańska - zapytała, czy po włożeniu w 2004 r. kwoty 500.000 zł na remont budynku przy ul. Pocztowej te prace zostaną ukończone.
p. K. Siniło  - odpowiedziała, że na tym etapie remont zostanie zakończony. Ta kwota nie może być zabezpieczona kredytem na etapie projektu budżetu, ponieważ najpierw należałoby się zwrócić do Regionalnej Izby Obrachunkowej o opinię na temat zwiększenia deficytu.
Komisja zaproponowała, aby zaplanować wydatkowanie kwoty 100.000,00 zł na sfinansowanie opracowania dokumentacji na realizację zadań przewidzianych w Programie Dostosowawczym Szpitala. W celu sfinansowania tego wydatku Komisja proponuje zmniejszyć środki przewidziane na wydatki inwestycyjne w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe z 500.000,00 zł na 400.000,00 zł.
Opinia o projekcie budżetu na 2004 r. znajduje się w teczce Komisji.
Ad. 2.
Przewodniczący odczytał sprawozdanie z pracy Komisji w 2003 r. Komisja nie wniosła uwag do niego. Sprawozdanie znajduje się w teczce Komisji.
Ad. 3.
Przewodniczący przygotował plan pracy Komisji na rok 2004. Komisja przyjęła go bez uwag.
Plan pracy znajduje się w teczce Komisji.
Ad. 4.
Przewodniczący poprosił, aby osoby odpowiedzialne za przygotowanie tematów związanych z posiedzeniem marcowym zastanowili się nad przygotowaniem stanowiska Komisji. Zaproponował, aby sprawdzić realizację programów z zakresu opieki społecznej punkt po punkcie. Ustali w PCPR termin, kiedy radni będą mogli porozmawiać z pracownikami o realizacji programów.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                        Przewodniczący Komisji

Elżbieta Błaszczyk                                                     /-/Henryk Krzywański

 


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (9 stycznia 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (8 kwietnia 2004, 10:32:08)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Błaszczyk (19 października 2004, 09:21:10)
Zmieniono: przeniesiono do innego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1419

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij