20

Protokół nr 20/2004
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
odbytego w dniu 26 kwietnia 2004 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Ewa Gierchowska - kierownik PCPR, p. Jarosław Katulski - dyrektor NZOZ.
 
Tematyka posiedzenia:

1. Informacja kierownika PCPR związana z wydatkowaniem kwoty 6.000 zł na szkolenie grupy wsparcia.
2. Wypracowanie stanowiska w sprawie funkcjonowania powiatowej służby zdrowia.
3. Wypracowanie stanowiska w sprawie wykonania budżetu za 2003 r.
4. Sprawy bieżące,.

Ad. 1.
Przewodniczący - poprosił p. Ewę Gierchowską o przedstawienie informacji na temat wydatkowania środków na szkolenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.
p. E. Gierchowska - poinformowała, że na kwotę 6000 zł złożyły się materiały na szkolenie, sfinansowanie obiadów i zapłata za szkolenie osobom prowadzącym. Stwierdziła, że były to środki otrzymane z zewnątrz na szkolenie i rozliczyła się z nich co do grosza.
Przewodniczący - interesowało go, czy jest to uzasadniony wydatek. W całym kraju odbywają się ogromne ilości szkoleń. Zapytał czy jest możliwość zrobienia takiego szkolenia w oparciu o własnych ludzi pracujących np. w oświacie.
p. E. Gierchowska - odpowiedziała, że rodziny zastępcze mają zaufanie do osób, które prowadziły to szkolenie. Nie sądzi, aby zgodziły się brać udział w takim szkoleniu, gdyby ktoś inny je prowadził.

Komisja nie wniosła uwag co do zasadności wydatkowania tych środków.

p. Z. Kolczyk - poprosiła Komisję o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/80/2004 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie modyfikacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych; Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym; Koncepcji Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku. Poinformowała, że na wniosek pani Gierchowskiej Zarząd zaproponował zmianę terminu przedstawienia zmodyfikowanych programów na marzec 2005 r.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ad. 2.
Przewodniczący - poinformował, że odpowiedzialnym za przygotowanie projektu stanowiska Komisji jest pan Wojciech Kroplewski. Poprosił o przedstawienie projektu stanowiska.
p. W. Kroplewski - odczytał projekt stanowiska w brzmieniu:
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Powiatu Tucholskiego ogólnie pozytywnie ocenia funkcjonowanie powiatowej służby (w właściwie ochrony), zdrowia, zwłaszcza w tak trudnej, a w niektórych miejscach kraju dramatycznej sytuacji w ochronie zdrowia. Należy zwrócić uwagę, iż jak w latach poprzednich, także w roku 2003 kontrakt z NFZ, został w pełni zrealizowany, nawet przekroczony, na kwotę 232.886 zł. Gdyby te nadwykonania zostały uregulowane, ujemny wynik finansowy szpitala w Tucholi wynoszący na koniec 2003r 177.582 zł) zostałby pokryty z nawiązką. W roku 2003 udało się pozyskać nowych udziałowców w spółce Szpital Tucholski w postaci samorządów gminnych, prawie wszystkich, z wyjątkiem Kesowa, gmin powiatu tucholskiego. Na tej kanwie z inicjatywy i przy współpracy Komisji Zdrowia, Szpital Tucholski rozpoczął w b.r. realizację cyklu "białych sobót" - miały miejsce już dwie w gminach Cekcyn i Lubiewo- szerzej Komisja Zdrowia przedstawi sprawozdanie Radzie po zakończeniu całego cyklu pod koniec lata. Mimo skromnych nakładów finansowych spółka Szpital Tucholski poczyniła w roku 2003 istotne zakupy specjalistycznego sprzętu medycznego na kwotę ok. 312.394 zł.  Przeprowadzono także remonty i modernizacje pomieszczeń szpitala na kwotę ok. 85.865zł. Wszystko to w sposób istotny podnosi jakość usług medycznych, czego namacalnym dowodem jest stale zwiększająca się liczba świadczeniobiorców spoza powiatu tucholskiego (od 2004 r. szpital tucholski kompleksowo zabezpiecz diagnostykę medyczną dla ok. 16.000 mieszkańców powiatu sępoleńskiego z Przychodni "Bonus"). Komisja Zdrowia w pełni docenia promocyjną działalność Szpitala Tucholskiego na rzecz całego powiatu i proponuje nawiązane bardziej konkretnej i ścisłej współpracy z Wydziałem Zdrowia powiatu. Spośród zadań przypisanych temu wydziałowi proponujemy skupienie się na kwestiach najistotniejszych w chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej tj .uzyskiwanie informacji i pozyskiwanie środków finansowych na rzecz ochrony zdrowia z funduszy strukturalnych Unii. Powinno to stać się priorytetem w zadaniach Wydziału Zdrowia, gdyż może przynieść bardzo wymierne skutki finansowe. Oczekujemy od Zarządu Powiatu poczynienia szybkich i konkretnych działań w tym zakresie.
p. Z. Kolczyk - zapytała w jaki sposób można dokonać oceny jakości świadczeń.
p. W. Kroplewski - jakość można pomierzyć poprzez poziom satysfakcji pacjenta. W ciągu ostatnich dwóch lat pozyskano wielu specjalistów.
p. H. Matuszelańska - dodała, że coraz więcej ludzi chce się leczyć w tucholskim szpitalu.
p. Z. Kolczyk - zapytała czy były w ubiegłym roku skargi na działalność szpitala.
p. J. Katulski - odpowiedział, że w ubiegłym roku były trzy skargi. Jedna z nich znalazła się u rzecznika odpowiedzialności zawodowej.
Przewodniczący - poinformował, że podczas dyżurów, jakie pełnił nie usłyszał oficjalnych negatywnych opinii.

Komisja przyjęła stanowisko Komisji w brzmieniu zaproponowanym przez pana Wojciecha Kroplewskiego.

Przewodniczący - poinformował, że dostarczono projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie wypowiedzenia kontraktu na świadczenia zdrowotne przez "Szpital Tucholski" sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy. Poprosił o kilka słów na ten temat pana Jarosława Katulskiego.
p. J. Katulski - uważa, że przyjęcie tej uchwały ma sens. W Powiecie Tucholskim nie jest to groźne, ponieważ przyjęcie tej uchwały nie jest jeszcze wyznacznikiem do wypowiedzenia kontraktu. Ta uchwała ma być pewną deklaracją.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przy 3 głosach za, 1 przeciwnym i braku głosów wstrzymujących.
Ad. 3.
Przewodniczący - odczytał projekt stanowiska Komisji w brzmieniu:
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej w dniu 26 kwietnia zajmowała się realizacją budżetu z głównym ukierunkowaniem na dział ochrona zdrowia i opieka społeczna. W ochronie zdrowia wydatki wykonane zostały w wysokości 99,78 % a w opiece społecznej 99,60 %. W ochronie zdrowia nie jest to jakiś wytyk czy  minus, bo zaplanowane spłaty zobowiązań z przekształcenia spp zoz wykonano w wysokości 80,06 %, a w opiece społecznej w rozdziale dotyczącym PCPR w wysokości 92,20 %, świadczy o oszczędnej gospodarce. Było to zgodne z zaleceniami Zarządu i Skarbnika. Komisja pozytywnie opiniuje sprawozdanie i przychyla się do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Komisja przyjęła stanowisko jednogłośnie.
Ad. 4.
p. W. Kroplewski - poinformował o przebiegu "białej soboty" w Lubiewie. Stwierdził, że brakuje osoby, która koordynowałaby sprawy związane z transportem itp.
p. Z. Kolczyk - dowiedziała się, że w cyklu nie została ujęta Gmina Kęsowo. Zapytała jaki jest tego powód.
p. W. Kroplewski - dyrektor szpitala podjął taką decyzję. W cyklu białych sobót zostały objęte gminy, które przystąpiły do spółki "Szpital Tucholski". Gmina Kęsowo nie przystąpiła do spółki, dlatego nie odbędzie się tam biała sobota.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                                 Przewodniczący Komisji

Elżbieta Błaszczyk                                                                Henryk Krzywański

 


 


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (26 kwietnia 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (23 czerwca 2004, 07:55:00)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Błaszczyk (19 października 2004, 09:22:44)
Zmieniono: przeniesiono do innego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1388

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij