30

Protokół nr 30/2005
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 22 czerwca 2005 roku

Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście p. Krystyna Siniło - Skarbnik Powiatu.

Tematyka posiedzenia:
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Sprawy bieżące.

Ad. 1
Przewodniczący - przywitał zebranych i przedstawił punkty z porządku obrad sesji na które wypowiedzieć się musi Komisja Finansów i Gospodarki, należą do nich:
1. projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego na rok 2005;
2. projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółce Szpital Tucholski sp. z o.o.;
3. projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2005;
4. projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty udzielonego poręczenia przez Zarząd Powiatu;
5. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok;
6. projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Tucholskiego;

Komisja uznała, że nie jest w zakresie jej działania opiniował projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego na rok 2005. Komisja pozostawia projekt tej uchwały do opinii Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.

p. K. Siniło - podwyższenie kapitału spółki związane jest z zakupem sprzętu na kwotę 39.500 zł.

Komisja jednogłośnie podjęła pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Szpital Tucholski s. z o.o.

p. K. Siniło - dochody ulegają zwiększeniu w wysokości 757.842 zł. Zwiększenie to jest wynikiem uzyskania wyższych dochodów własnych oraz pozyskania środków na stypendia dla uczniów i studentów. Dochody są rozdzielone na wydatki w jednostkach.
p. M. Oller - zwiększenie wydatków na administrację publiczną czego jest wynikiem?.
p. K. Siniło - mamy kilka pracownic na urlopach macierzyńskich, ZUS zabezpieczy nam wypłaty dla nich. Trzeba było jednak zatrudnić osoby, które zastąpiły by je. Wydatki wzrosły o 1,93% w stosunku do roku poprzedniego.
p. T. Zaborowski - budżet planuje się przy założeniach, które możemy podważyć przy jego tworzeniu.
p. M. Mróz - czy możemy założyć, że w niektórych paragrafach w ogóle nie wzrosną koszty?. To jest niemożliwe.
Przewodniczący - tu jest dyskusja o sposób wprowadzania zmian do budżetu i nad tym mamy dyskutować. To co proponuje Pani Skarbnik ma w sobie dozę ostrożności.
p. M. Oller - to się wiąże z opłatą komunikacyjną?.
Przewodniczący - o tym gdzie te środki będą przekazywane nie decyduje Starosta, ale my jako Rada Powiatu. Jako Komisja Finansów możemy prosić o wyjaśnienie tej decyzji takiego podziału środków.
p. T. Cherek - Kanabaj - czy te dochody z opłaty komunikacyjnej nie moglibyśmy przekazać na drogi?.
p. T. Zaborowski - sprawa opłat komunikacyjnych to inna sprawa. Mieliśmy ustalić jakiś plan. Takich przykładów można by mnożyć. Choćby pomysł budowy Domu Pomocy Społecznej w Tucholi dla 20 osób i rezygnacja z promesy. O czym my tu rozmawiamy skoro nie ma najbardziej zainteresowanego takim podziałem dochodów, czyli Pana Starosty.

Przewodniczący zobowiązał się do rozmowy ze Starostą i zobligowania się go do większej dbałości o regularny udział w posiedzeniach Komisji Finansów.

p. M. Mróz - czy Starosta powiedziałby nam coś więcej ponadto co powiedziała Pani Skarbnik.
p. K. Siniło - uważam, że możecie się Państwo nie zgodzić z projektem podziału tych 470 tys. zł, ale korektę należy przyjąć na tej sesji. Następną sesję mamy dopiero za dwa miesiące. A bez zatwierdzenia tej korekty jednostki nie będą mogły funkcjonować.

Komisja nie podjęła stanowiska w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2005. Jednocześnie Komisja oczekuje od Starosty na sesji w dniu 23 czerwca br. wyjaśnień
i uzasadnienia podziału kwoty 470 tys. zł. Co do sposobu podziału reszty dochodów Komisja nie wnosi żadnych uwag.

p. K. Siniło - w wyniku zmiany zasad finansowania rozliczania z Narodowym Funduszem Zdrowia szpital otrzymuje teraz dotację dopiero po wykonaniu zakresu umowy z NFZ. Stąd też potrzeba jest zaciągnięcia kredytu przez szpital na realizację tej umowy.
p. T. Zaborowski - musi mieć to Pani zabezpieczone w budżecie?.
p. K. Siniło - zrobić to muszę dopiero z chwilą wymagalności kredytu. Takie mam zapewnienie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wszystkie uchwały, także te o poręczeniu wysyłam do RIO. Wcześniej nie mam takiej potrzeby.
p. M. Oller - jestem za poręczeniem, ale brakuje mi wskaźnika zadłużenia naszego powiatu. Przy okazji takich uchwał powinien on być ujęty.
p. K. Siniło - ten wskaźnik skutkował będzie dopiero w przyszłym roku. Dopiero wtedy będę musiała zabezpieczyć spłatę tego kredytu.
p. T. Zaborowski - tę interpretację Regionalne Izby Obrachunkowej chciałbym otrzymać na piśmie.
p. M. Oller - a ja chciałabym ten wskaźnik zadłużenia.

Komisja jednogłośnie podjęła pozytywną opinię w sprawie projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty udzielonego poręczenia przez Zarząd Powiatu.

p. K. Siniło - projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok. Te środki wypracowane zostały przez gospodarstwo pomocnicze. Trybunał Konstytucyjny wydał w tym roku opinię, że to Starosta zarządza środkami Funduszu i dlatego Zarząd Powiatu przedstawia projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie wyraża pozytywną opinię w sprawie zatwierdzenia projektu planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok.

p. M. Oller - przy uzasadnieniu uchwały dotyczącej wynagrodzenia Starosty brakuje mi wzmianki kiedy ostatni raz była ona podwyższana.
p. K. Siniło - to jest wyrównanie pensji Starosty.
p. M. Oller - wyrównanie do czego.
p. T. Zaborowski - ale dobrze byłoby uzasadnić tę podwyżkę.

Zdaniem Komisji Przewodniczący Rady powinien przedstawić pełniejsze uzasadnienie, z którego wynikać będzie między innymi: o jaką kwotę w wartości bezwzględnej następuje zwiększenie wynagrodzenia Pana Starosty oraz czego wynikiem jest ta i poprzednia zmiana jego wynagrodzenia.

Ad. 2
p. M. Mróz - chciałbym Państwa zachęcić do tego, abyśmy wspólnie wyrazili swoją aprobatę zakupu samochodu dla Komendy Policji. Zaistniała taka możliwość, że jeżeli sfinansujemy zakup jednego samochodu to drugi otrzymamy za darmo z Komendy Wojewódzkiej Policji. Nie muszę tłumaczyć, że zakup takiego samochodu jest niezbędny dla poprawy bezpieczeństwa. A tym bardziej, że mamy możliwość otrzymania w zasadzie dwóch samochodów. Grzechem było by nie skorzystać z takiej możliwości.

Komisja wnosi do Zarządu Powiatu o przeanalizowanie możliwości zakupu samochodu dla Komendy Policji w Tucholi. Zakup takiego samochodu jest zdaniem Komisji celowy i z pewnością poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu. Zakup może być dokonany samodzielnie lub wspólnie z Gminami Powiatu. Jest również szansa na otrzymanie drugiego samochodu zakupionego przez Komendę Wojewódzką Policji. Komisja oczekuje pisemnej odpowiedzi na przedstawioną propozycję.


Wobec braku dalszych zapytań Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.

Na tym zakończono protokół.


Protokołowała:                                                                Przewodniczący Komisji

Kinga Majer                                                                         Zbigniew Grugel

 


Wytworzył: Kinga Majer (22 czerwca 2005)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (25 lipca 2005, 13:23:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1356

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij