31

                                                   Protokół nr 31/2005
                                    z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
                                                w dniu 14 września 2005 roku
 
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności i zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Wiktor Metkowski – Wicestarosta Tucholski, p. Jan Przybysz – Członek Zarządu.
 
Tematyka:
1.      Wypracowanie stanowiska Komisji w sprawie realizacji budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2005 roku.
2.      Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
 
Ad. 1
Przewodniczący – chciałbym, żebyśmy podeszli do realizacji budżetu za I półrocze tego roku jako etapu, w którym nic jeszcze nie musi być przesądzone. Budżet realizowany jest konsekwentnie. Oczekuję Państwa pytań. Poproszę najpierw Panią Skarbnik o zabranie głosu.
p. K. Siniło - plan budżetu powiatu wzrósł po stronie dochodów i wydatków o 4.636.011 zł z tytułu wzrostu subwencji oświatowej i na dzień 30 czerwca wyniósł po stronie dochodów 37.524.382 zł, a po stronie wydatków 38.324.382 zł. Wykonanie za I półrocze po stronie dochodów wyniosło 54,63% w kwocie 20.500.522 zł, a po stronie wydatków 45,16% w kwocie 17.306.401 zł. Wydatki inwestycyjne wykonano w 49,63%, a wydatki inwestycyjne w 20,84%. Dochody własne zrealizowano w 66,26%, subwencje w 59,77%, a dotacje w 53,08%. Z tych wyliczeń wynika, że na koniec tego roku uda się na dochody zrealizować w 100%, a wydatki powinny zabezpieczyć potrzeby do końca roku. Chciałabym w tym roku wykupić obligacje i musze zapłacić ratę za obligacje. Patrząc na dzień dzisiejszy uda mi się to wszystko zrealizować. Mam także 3 mln zł wolnych środków, które lokuję na lokatach krótkoterminowych.
Przewodniczący – są ponadplanowe wpływy ze środków specjalnych?.
p. K. Siniło – środki specjalne zostały przekształcone w środki dochodów własnych.
Przewodniczący – czemu wykonanie w paragrafach dotyczących turystyki jest tak niskie?
p. K. Siniło – sprawozdanie dotyczy okresu jeszcze przed sezonem turystycznym. Zdecydowana większość środków na tych paragrafach wykorzystana zostaje właśnie w tym okresie.
p. J. Przybysz – w czasie wakacji przeprowadzane były remonty w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych – ten remont dotyczył budynku dydaktycznego . Remont dachu oraz drugiego piętra w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Ten remont zakończy się 25 września. Całkowicie wyremontowany został blok B w Zespole Szkół Leśnych i Agrotechnicznych.
p. W. Metkowski – w przypadku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego mamy dwumiesięczny poślizg z winy projektanta. Do realizacji inwestycji pod nazwą „Książnica” przystąpimy, dlatego, że tam docelowo geodezja i biblioteka. Otrzymaliśmy negatywną odpowiedź złożony na wniosek, dlatego też to, co uda nam się zrobić zrobimy w ramach środków własnych. Zależy nam bardzo, aby na wiosnę przenieść tam geodezję. Gmina ma również udział w tej inwestycji, przekazała nam nieodpłatnie obiekt.
Przewodniczący – jeżeli nikt z Państwa nie ma już pytań poproszę o przystąpienie do
opracowywania stanowiska.
 
Stanowisko Komisji:
Komisja Finansów i Gospodarki pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdanie
z realizacji budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2005 roku. Po stronie dochodów budżet został zrealizowany w kwocie 20.500.522 zł tj. w 54,63%, po stronie wydatków
w kwocie 17.306.4017 zł tj. w 45,16%. Komisja zwraca uwagę na nadal istniejący deficyt budżetu w kwocie 800.000,00 zł.
Nadto:
            1. Szczegółowa analiza przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku pozwala pozytywne patrzeć w przyszłość, mimo, że występują niewielkie przekroczenia w kilku pozycjach.
            2. Zdaniem Komisji niepokojący jest niski poziom realizacji inwestycji zaledwie
w 20,84% w stosunku do zaplanowanej kwoty 5.963.732 zł. a szczególnie musi niepokoić niski poziom realizacji inwestycji w jednostkach oświatowych 0,03% do planowanej kwoty 1.450.000 zł.
            3. Zagrożona jest pełna realizacja zadania pod nazwą „Książnica”. Dotychczasowa realizacja wynosi tylko 1,78% na planowaną kwotę 1.667.000 zł
            4. Komisja wskazuje również na wysoki procent realizacji wydatków płacowych w dziale Oświata i wychowanie, co związane jest z faktem utworzenia nowych szkół oraz zwiększeniem się liczby uczniów z nauczaniem indywidualnym.
 
Ad. 2
Przewodniczący – przystąpił do omawiania materiałów sesyjnych.
p. K. Siniło – na stronie 10 materiałów sesyjnych jest uchwała w sprawie zmiany upoważnienia do udzielenia poręczenia przez Zarząd Powiatu. Dotyczy ona szpitala i jest zgodna z decyzją Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ta decyzja mówi, iż Rada Powiatu ustala maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu bez wskazywania, kogo ma dotyczyć udzielone poręczenie. Dlatego też nakazało nam RIO podjąć uchwałę naprawczą do Uchwały Nr XXVIII/188/2005 podjętą przez Radę Powiatu w czerwcu tego roku.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany upoważnienia do udzielenia poręczenia przez Zarząd Powiatu.
 
p. K. Siniło – na stronie 33 jest projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia wekslowego oraz o poddaniu się egzekucji. Ta uchwała związana jest ze stypendiami. Taką uchwałę Rada podejmowała także w roku ubiegłym. Ta uchwała po roku wygasa.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia wekslowego oraz poddaniu się egzekucji.
 
p. K. Siniło – kolejny projekt uchwały dotyczy ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Poprzednia uchwała była z roku 1999. Musi ona zostać zmienia ze względu na to, że wiele paragrafów zostało zmodyfikowanych. Terminy w tej uchwale są takie same jak w poprzedniej.
Przewodniczący – pozostała jeszcze uchwała dotycząca zmiany budżetu powiatu na rok 2005.
p. K. Siniło – po stronie dochodów mamy zwiększenie w kwocie 32 tys. zł na budowę chodnika jednostronnie z kanalizacją deszczową w Śliwicach. Dalej zwiększenie dochodów w wysokości 6 tys. zł z wpływów z opłaty administracyjnej. Zmniejszenie dokonuje się w kwocie 1.050.163 zł w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i środki te przenosi się do następujących jednostek oświatowych:
·  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy rozdział 80102 § 6050 – 500.000 zł;
·  Zespół Szkół Ogólnokształcących w rozdział 80120 § 6050 – 100.000 zł;
·  Zespół Szkół Licealnych i Technicznych rozdział 80130 § 6050 – 210.163 zł;
·  Zespół Szkół Leśnych i Agrotechnicznych rozdział 80130 § 6050 – 240.000 zł
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2005.
 
p. W. Metkowski – chciałem poinformować, że będziemy mieli niedługo problem z Domem Dziecka. Obecnie w Domu przebywa 42 dzieci, według Rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej ma być w nim nie więcej niż 30-ro dzieci. Mieliśmy problemy z oświatą teraz zaczynają się problemy z opieką społeczną. Na razie nie mamy dużego zagrożenia, jeżeli chodzi o brak środków na Dom Dziecka. Niemniej jednak cały czas monitorujemy sytuację.
 
Przewodniczący – wobec braku dalszych pytań zakończył posiedzenie Komisji.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                       Przewodniczący Komisji
 
Kinga Majer                                                                               Zbigniew Grugel
 


Wytworzył: Kinga Majer (14 września 2005)
Opublikował: Katarzyna Knieć (3 listopada 2005, 11:15:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1199

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij