16

Protokół Nr 16/2004
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 11 lutego 2004 roku

Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło - Skarbnik Powiatu, p. Wiktor Metkowski - Wicestarosta, p. J. Przybysz - Członek Zarządu Powiatu.

Tematyką posiedzenia było wypracowanie stanowisko na budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2004.

Przewodniczący - otwieram posiedzenie Komisji. Zapytam się na początku tego posiedzenia czy Zarządu Powiatu wprowadza zmiany do porządku sesji?. Zadaję to pytanie w moim odczuciu doszliśmy w realizacji porządku sesji do punktu 5 podpunktu 6. W takim razie nie możemy pracować nad projektem. Ponieważ teraz już musimy nad nim głosować. Powstaje problem, w jaki sposób Zarząd ma zamiar wprowadzić zmiany do budżetu. Pytam się zgromadzonych tutaj, w jaki sposób miałyby być wprowadzone zmiany do porządku obrad?.
Skarbnik - ta wersja nie różni się cyfrowo od wersji budżetu, która przedstawiona jest w materiałach sesyjnych. To jest stanowisko Zarządu Powiatu. Nie jest tam wprowadzona żadna autopoprawka.
Wicestarosta - to jest przygotowane do tego materiału. Tam są wyjaśnienia. Było to przedmiotem posiedzenia Komisji Edukacji wspólnie z dyrektorami naszych szkół. Dyrektorzy przedstawili nam na piśmie to co jest przedłożone w materiałach sesyjnych. Budżet jest zbilansowany.
Przewodniczący - dziwi mnie to, że Komisja Edukacji wypracowała dwa stanowiska. Ale to jest suwerenna sprawa tej Komisji. Jest to dla mnie dziwne. Chciałbym, żeby się w tej sprawie wypowiedzieli Członkowie Komisji. Nie widzę tego punktu w jakim momencie sesji mielibyśmy to omawiać. Jeśli jestem w błędzie, to proszę wprowadzić mnie z niego. W wersji przedstawionej przez Zarząd nie nastąpiła żadna zmiana.
Skarbnik - tak, ale we wnioskach Komisji Finansów były pewne wskazania. Tutaj przedstawiamy wyjaśnienia do tych wskazań.
p. M. Oller - czy elementem tych wyjaśnień jest informacja o tym, że oddziały będą liczyć 44 osoby.
p. J. Przybysz - to jest projekt. Średnia uczniów na oddział to liczba 34 osoby w oddziale. To nie jest jeszcze decyzja do podjęcia. To jest plan przewidywany. Chcemy od kwietnia opracować strategię rozwoju oświaty. Dyrektorzy mają przygotować projekt tej strategii. Zaczynamy uporządkowywać oświatę w powiecie.
p. M. Oller - jak patrzę na ten materiał to nie wiem czy powstanie nowa szkoła.
p. J. Przybysz - Zarząd Powiatu ma zamiar przedstawić propozycje nowych szkół. Będzie to już tematem najbliższej sesji. Nie mamy jeszcze opinii z Kuratorium w tej sprawie.
p. M. Oller - jak wyglądają wytyczne dotyczące nauki jeżyków obcych.
p. J. Przbysz - obowiązkowo trzeba zrobić podział na grupy przy klasach powyżej 24 osób. W przypadku lekcji wychowania fizycznego w klasach liczących powyżej 26 uczniów.
p. M. Oller - nie za bardzo nie mogę sobie przełożyć realnie oszczędności w kwocie 400 tys. zł jakie ma wypracować Zespół Szkół Leśnych i Agrotechnicznych. Jest tutaj pokazana ta kwota jako dodatkowe przychody. Nie są one wykazane jako koszty.. Czy jest to zapisane po stronie zmniejszenia kosztów?.
Skarbnik - z chwilą wypracowania tych 400 tys. zł zostaną one wrzucone w rozdział dotyczący ZSL i A. Pani dyrektor przewiduje, że tyle wypracuje dodatkowego dochodu. Nie jest w stanie tego na dzień dzisiejszy potwierdzić. Umowy w tej sprawie będzie podpisywała później. Koszty nie są zmniejszone. To jest tylko wskazanie sfinansowania kosztów.
Starosta - tutaj chodzi o internat głównie w przypadku ZSL i A. Pani dyrektor planuje, iż wypracuje 200 tys. zł. To jest kwota związana z odbywającym się w tym roku Europejskim Kongresem GO. Liczy też Pani Wrębel, iż w końcowym rozliczeniu zostanie jej z tego 200 tys. zł.
p. M. Oller - czyli te koszty są zaniżone?.
Przewodniczący - o te kwotę, którą spodziewa się wypracować?.
Skarbnik - to co wypracuje zwiększy i dochody i wydatki.
p. M. Oller - to jest ta różnica, która była podawana od pierwszej sesji.
Skarbnik - to co zostało podane w pierwszej wersji budżetu to było pobożne życzenia dyrektorów. To są ich założenia. Proponowali wzrost ilości oddziałów od września. Zwiększało to zarówno dochody jak i wydatki szkół.
p. M. Oller - zostaje kwota 1.140.000,00 zł.
p. M. Mróz - wyszacowane było 2,5 mln długu.
Skarbnik - 1.140.000,00 zł jest wyszacowana przez dyrektorów kwota oszczędności.
p. M. Oller - koszty w ZSL i A zostały obniżone o 400 tys. zł w ZSL i A.
Skarbnik - oszczędności z ZSL i A wynoszą 500 tys. zł. W tym 400 tys. zł to środki w wypracowanych wpływów. Odnieśmy się do roku 2003. W tym roku budżet ZSL i A wynosił bez wydatków niewygasających 6.235.276, 00 zł. Na dzień dzisiejszy budżet tej szkoły wynosi 5.700.000,00 zł. Dyrektor planuje, że dokona oszczędności w wysokości 100 tys. zł.
p. M. Oller - a jeśli nic nie wyjdzie z tych 400 tys. zł?.
p. J. Przybysz - to wtedy mamy 800 tys. zł długu.
Starosta - ale i tak rokrocznie wypracowuje 200 tys. zł. Jeżeli chodzi o Kongres GO to Pani Wrębel nie ma jeszcze ostatecznej kalkulacji.
Skarbnik - zapisanie tych 400 tys. zł rodzi konieczność rozpisania dochodów i wydatków. Jest to tak zapisane, że kiedy zajdzie konieczność zaciągnięcia w październiku kredytu na oświatę to będzie on wynosił 1.140 tys. zł.
p. M. Oller - nie wiem czy tak może być skonstruowany budżet.
p. T. Cherek-Kanabaj - ja też mam obawy czy w tak może wyglądać budżet.
Starosta - mówimy o tym, że zapisanie tego w inny sposób spowoduje, że nie dadzą te kroki oszczędności. Trzeba będzie wpisać te kwoty w harmonogram wydatków. Kierownik jednostki oświatowej wyda te pieniądze, ile by ich nie miał zapisanych. Gdyż nie ma instrumentu, który pozwalałby ograniczać wydatki, żeby się mieścić w pewnych granicach. Oświata jest takim działem, że połknie każdą kwotę.
p. M. Oller - taka powinna być filozofia, ale skąd się wziął ten deficyt.
Przewodnicząca - dotychczas jeśli chodzi o powiat, żaden rok nie był podobny do poprzedniego. Chciałabym poinformować Członków Komisji, że sesja została przerwana w punkcie po którym wchodzimy na salę obrad i głosujemy nad budżetem. Zarząd nie wnosi nic do budżetu. Musimy podjąć decyzję, czy wypracowujemy stanowisko, czy tez każdy z Członków Komisji sam wyraża indywidualnie swoją opinię.
p. T. Cherek-Kanabaj - tutaj nie ma szkoły w Kamienicy.
p. J. Przybysz - nie, nie ma Kamienicy. Nie odzywałem się na sesji, dlatego, że to co miałem do powiedzenia nie nadawało się do powtórzenia przy mediach. Sytuacja w Kamienicy okazała się zgoła inna niż myśleliśmy. Bezprawnie funkcjonował oddział zasadniczej szkoły zawodowej. Zastaliśmy też połączone klasy z dwuletniego technikum z trzyletnim technikum. O tym dowiedzieliśmy się po roku funkcjonowania szkoły. Sesja Rady Powiatu przy współudziale mediów, nie była miejscem, żeby o tym dyskutować. Zobowiązałem tamtejszego dyrektora, żeby trzecia klasa mogła swobodnie ukończyć szkołę. Liczba uczniów się zgadzała, ale nie zgadzała się liczba oddziałów. Uczniów w Kamienicy jest dziewiędziesieciu dwoje. Klasa druga zostanie przeniesiona do Tucholi. Wówczas w tej szkole będzie 60 uczniów. Planujemy nowy nabór w liczbie 34 uczniów.
p. M. Mróz - jak można mówić o nowym naborze jeśli de facto szkoła została zamknięta. Atmosfera jak została wytworzona wokół tej szkoły w obliczu ostatnich zdarzeń mówi sama za siebie.
Starosta - każdy musi sobie zdać sprawę jakie są fakty. Działania destrukcyjne w tej szkole zostały już dawno zapoczątkowane. Mówiliśmy o tym na posiedzeniu Komisji Edukacji.
p. M. Oller - a kto z Zarządu Powiatu bierze za to odpowiedzialność.
p. M. Mróz - za to odpowiedzialność wezmą uczniowie tej szkoły.
Starosta - w klasie siedmio osobowej.
p. M. Mróz - na tę szkołę budżet liczył 542 tys. zł. Na internat przewidziano kwotę 174 tys. zł. W moim odniesieniu nie należało się bezkrytycznie poddawać decyzji o zamknięciu tej szkoły. Tylko poszukać oszczędności. Po pierwsze pomyśleć o zamknięciu jednego oddziału w internacie.
Starosta - ale te działania wyjdą ze szkoły.
p. M. Mróz - zadaniem powiatu jest prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych. Doszliśmy do momentu, w którym Rada Powiatu podpisze się pod likwidacją szkoły. Mamy sobie dopisać tytuł likwidatora.
Starosta - jeśli nie ta to następna rada powiatu będzie musiała to zrobić.
p. M. Mróz - tam są uczniowie z innych gmin.
Starosta - to jest problem wielu samorządów.
Przewodniczący - według mnie błędem było łączenie szkół. Stworzyliśmy organizm, którego funkcjonowania nie znamy. Chciałem cały czas, aby były czytelne i jasne układy. Można umotywować to również tak. Po co utworzyliśmy szkołę wyższą w Tucholi. Po to, żeby nasze dzieci mogły taniej się uczyć. Teraz zaś robimy wszystko, żeby Gostycyn stracił swoją nobilitację. Nie będę głosował za likwidacją szkoły w Kamienicy. Szkoła tam powinna być.
Starosta - w tym przypadku największym problemem za kilka lat staną się odprawy dla nauczycieli. Stanie się to już w roku 2006. wówczas to, żeby zapewnić nauczycielom prace będziemy musieli łączyć szkoły. Żeby zapewnić sobie pensum, będą musieli nauczyciele pracować w trzech szkołach. Tak drastycznie spadnie liczba uczniów.
p. M Oller - czy Zarząd ma informację jaki procent nauczycieli odejdzie na emeryturę.
p. J. Przybysz - z takim zapytaniem wystąpiłem do dyrektorów.
Starosta - to jest indywidualna sprawa każdego nauczyciela, w którym momencie wybierze się na emeryturę.
p. M. Oller - który materiał jest obowiązujący?.
p. M. Mróz - to jest podstawowe pytanie, które zadał Przewodniczący.
p. J. Przybysz - nie ma likwidacji szkoły w Kamienicy. Liceum Dla Dorosłych zostało przeniesione do Tucholi. Dlatego, że tam zmniejszyła się liczba uczniów. Technikum Żywienia nadal tam pozostaje.
p. M. Mróz - w kwestii stanowiska Komisji Edukacji mogę sobie wyobrazić dlaczego teraz jest takie stanowisko. W kocu widać tu jakieś realne cyfry. Natomiast jeśli chodzi o kwestię, która poruszył Pan Przewodniczący. To ja uważam, że problem pozostał nadal. Zgadzam się z tym, że w tej chwili wchodzimy na salę i mamy przed sobą pkt 6 ppkt 7 głosowanie nad projektem budżetu powiatu na rok 2004.
Przewodniczący - słucham jakie członkowie Komisji mają propozycje.
p. T. Cherek-Kanabaj - czy te materiały, które dostaliśmy na 12 lutego będą dołączone do materiałów sesyjnych. Czyli nie ma mowy o likwidacji szkoły w Kamienicy.
p. J. Przybysz - nie, nie ma mowy o likwidacji szkoły w Kamienicy.
p. M. Oller - czy może pozostać zapis o poręczeniu kredytu w wysokości 500 tys. zł przy takiej mizerocie finansowej?.
Starosta - taki zapis o możliwości poręczenia kredytu przez Zarząd Powiatu istniał odkąd istnieje powiat. To nigdy wcześniej nie wywoływało pytań. Do tej pory nikt z radnych nie poddawał tego wątpliwości.
p. M. Oller - czego ten zapis jest synonimem?.
Skarbnik - jestem pewna, że ten zapis został dodany do uchwały w momencie kiedy szpital tucholski potrzebował poręczenia.
Starosta - to odbywało się w ten sposób, że szpital otrzymywał zawsze zaliczkę z Kasy Chorych na początku roku i konieczne było poręczenie dochodów własnych szpitala kredytem. Po to właśnie, aby szpital te środki otrzymał.
Przewodniczący - czy w tym momencie przechodzimy do analizy stanowiska, które poprzednio przedstawiliśmy.
Skarbnik - to jest budżet zrównoważony w takiej wersji zostanie on przedstawiony Radzie Powiatu.
Przewodniczący - wykorzystanie infrastruktury i pozyskiwanie środków?.
Starosta - powiększająca się miernota finansowa spowoduje zwiększenie aktywności choć nie sprzyja temu obowiązujące prawo podatkowe. Jako przykład mogę podać stołówkę w internacie ZSL i A. W tej chwili do jej prowadzenia wymagane jest posiadanie kas fiskalnych. Co utrudnia stanowczo pracę.
Przewodniczący - dlaczego nastąpił wzrost wydatków w Starostwie o 6%.
Starosta - wpływ pierwszej raty z podatku PIT jest mniejszy o 13%.
Przewodniczący - co się zmienia w sprawie lokalizacji Starostwa?.
Starosta - działamy w tym kierunku. Pozostanie tu z pewnością Ośrodek Geodezyjno - Kartograficzny. Na ulicy Pocztowej nie ma miejsca, żeby go tam przenieść.
Przewodniczący - pytam członków Komisji czy konstruujemy stanowisko, czy tez nie?.
p. M. Mróz - jeżeli nie wprowadza Zarząd nic nowego to Komisję obowiązuje wypracowane już stanowisko. Jeżeli mamy zmianę stanowiska Komisji Edukacji to myślę, że i nasza Komisja powinna zmienić stanowisko.
Przewodniczący - zacytował wnioski Komisji Finansów z dnia 28 stycznia br.
Starosta - poinformował, że wszystkie wnioski Komisji ujęte są w autopoprawkach i tam Zarząd udzielił na nie odpowiedzi.
p. M. Mróz - na jakim etapie znajdują się wnioski złożone do funduszy i czy w ogóle zostały jakieś złożone?.
Wicestarosta - złożyliśmy wnioski do SAPARD-u i SPOR-u. Mamy informację, że zostały one zarejestrowane. My ze swej strony będziemy robić wszystko, aby otrzymać środki ze SPOR-u. Tam jest większe dofinansowanie w wysokości 75%, a środków własnych trzeba mieć tylko 25%.
Starosta - w tej chwili budowany jest program rozwoju lokalnego.
Przewodniczący - czy środki na te inwestycje sa zabezpieczone?.
Starosta - będziemy sprzedawać pewne składniki majątkowe i stąd uzyskamy środki własne.
Przewodniczący - czy program rozwoju oświaty jest opracowywany?.
p. J. Przybysz - do końca kwietnia zostanie opracowany.
Przewodniczący - oczekuję od członków Komisji opinii. Czy Komisja wypracowuje stanowisko, czy każdy z jej członków wyraża opinię indywidualnie?.
p. T. Zaborowski - analizując przedstawiony materiał, stwierdzam, że nie do końca mnie on przekonał. Zbyt dużo jest tu niewiadomych i nieuregulowanych spraw. Wymienię chociażby problem energii. O tym już wcześniej mówiłem. Nie mam przekonania do tego typu działań oszczędnościowych.
p. M.Oller - nie mogę za bardzo pogodzić się z taką konstrukcją budżetu. Koszty powinny być urealnione. To jest dla mnie wirtualny budżet. Dobrze byłoby gdyby te środki na energie cieplną wystarczyły w takim stopniu w jakim sa one zapisane w budżecie. Kolejna sprawa pozyskiwanie środków na zabezpieczenie inwestycji. Mam udział w finansowaniu tych inwestycji z udziałem środków unijnych. To również jest według mnie wirtualne. Sprzedaż majątku nie jest taka łatwą i szybką sprawą. Nie podano alternatywnych rozwiązań na dzień dzisiejszy. Nie przekonuje mnie to. Ja podtrzymuję swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie budżetu.
p. T. Cherek - Kanabaj - dla mnie ta konstrukcja budżetu jest możliwa do realizacji. Powinno się szukać oszczędności w oświacie. Nie widze innych możliwości. Przychylam się do przyjęcia tego budżetu.
Starosta - jestem za przyjęciem tego budżetu.
Przewodniczący - tak jak moi przedmówcy uważam, że jest to ryzykowny budżet. Nie widzę jego realizacji i jego założeń. Oceniam go negatywnie. Czy pozostajemy przy swoim stanowisku?. Czy tez każdy z członków wyraża swoją opinię indywidualnie?.
Skarbnik - mam opinie z Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu budżetu na rok 2004. Jest ona pozytywna pod względem merytorycznym nie ma Izba żadnych zastrzeżeń. Jeśli nadal będę skarbnikiem nie będę już tak szczegółowo opracowywać projektu budżetu, żeby już nie było takich wątpliwości.
Przewodniczący - ale zgodnie ze Statutem musi Pani przedstawiać projekty w takim brzmieniu w jaki życzą sobie radni. Czy są jeszcze jakieś uwagi i propozycje. Jeśli nie ma wobec tego zamykam posiedzenie Komisji.

Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

Na tym zakończono protokół.

Protokołowała:                                                               Przewodniczący Komisji

Kinga Majer                                                                     /-/ Zbigniew Grugel

 


Wytworzył: Kinga Majer (11 lutego 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (8 kwietnia 2004, 10:45:38)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Błaszczyk (19 października 2004, 13:38:57)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego folderu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1225

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij