23

Protokół nr 23/2004
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki,
które odbyły się 29 września 2004 r.

Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło - Skarbnik Powiatu, p. Wiktor Metkowski - Wicestarosta Tucholski.

Tematyka posiedzenia:
1. Wypracowanie stanowiska Komisji w sprawie realizacji budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2004 r.
2. Informacja o sposobach załatwiania spraw obywateli w I półroczu 2004 r.
3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przewodniczący - powitał zaproszonych gości i członków Komisji. Poprosił panią Skarbnik o przedstawienie informacji o realizacji budżetu za I półrocze i wskazanie najbardziej istotnych spraw.
p. K. Siniło - poinformowała, że największe zagrożenia wyniknęły z tytułu niedoszacowania oświaty. Niedoszacowanie występuje w paragrafach płacowych i na energii. Na dzień dzisiejszy płace zostały zabezpieczone. Wydatki powyżej 50 % są spowodowane wypłatą trzynastych pensji i składek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W Zarządzie Dróg Powiatowych realizacja jest poniżej 50 %, ponieważ nie została zrealizowana zaplanowana inwestycja na drodze Iwiec - Wełpin. Realizacja w pozostałych jednostkach jest prawidłowa.
Przewodniczący - w administracji publicznej jest dość duże przekroczenie, które dotyczy Starostwa. Zapytał skąd się wzięło to przekroczenie.
p. K. Siniło - odpowiedziała, że dotyczy to głównie komunikacji. Energia w szkołach zostanie zabezpieczona ze zwiększenia subwencji, z dodatkowych środków wypracowanych przez ZSLiA oraz z rezerwy ogólnej. Poinformowała również, że Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu.

Komisja po dyskusji wypracowała następujące stanowisko: Komisja Finansów i Gospodarki na posiedzeniu w dniu 29 września 2004 r. omawiała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2004 r. Komisja pozytywnie opiniuje realizację budżetu za I półrocze, wskazując jednocześnie na trudną sytuację w dziale Oświata i wychowanie. Geneza tych problemów tkwi w niedoszacowaniu budżetu rocznego w kwocie 1.060.000 zł. Drugim elementem jest niedoszacowanie inwestycji drogowej, co związane było z podjęciem decyzji przez Radę Powiatu o nieskorzystaniu z dofinansowania funduszem Sapard. W naszej ocenie zadowalający jest poziom realizacji dochodów własnych. Naszym zdaniem na pochwałę zasługuje aktywność jednostek oświatowych w zakresie uzyskiwania środków z zarządzanej infrastruktury. Komisja ma świadomość, że pełna realizacja budżetu za rok 2004 nie jest zadaniem łatwym, ale nie jest zadaniem niewykonalnym. Podstawą realizacji jest zachowanie odpowiedniego poziomu dyscypliny budżetowej.
Ad. 2.
p. W. Metkowski - poinformował, że materiał został szeroko opisany. Dostępność w załatwianiu spraw przez petentów poprawiła się w momencie oddania do użytku budynku przy ul. Pocztowej 7. W wyniku przepisów dotyczących sprowadzanych z zagranicy aut zwiększyła się ilość pracy w referacie komunikacji. Jednak każdy interesant załatwia sprawę w ciągu jednego dnia. Planowane jest wdrożenie stanowiska ds. obsługi interesantów na parterze. Pracownicy prawidłowo wykonują swoje obowiązki.
p. T. Cherek-Kanabaj - jest pełna podziwu dla pań z referatu komunikacji. Obsługują wszystkich interesantów, pracują przed godzinami urzędowania i po godzinach.
p. M. Mróz - zostały zatrudnione stażystki. Zapytał czy to zwiększa zatrudnienie, a w tym referacie była redukcja. Poinformował, że Powiat Chojnicki uzyskał certyfikat ISO. Zapytał na czym to polega, czemu służy i czy ma wymierne korzyści.
p. W. Metkowski - poinformował, że nie po to były przeprowadzone redukcje, aby teraz zatrudniać nowych pracowników. Starostwo wspomaga się osobami na stażach i na robotach publicznych. Jeżeli chodzi o certyfikat ISO, to aby się o niego starać potrzebne są pieniądze. Jest to prestiżowa sprawa wymagająca dużo pracy i opisywania stanowisk, ale która niewiele polepszy obsługę.
p. A. Wegner - starostwo to instytucja, która w zasadzie czeka na interesantów. W maju ruszyła lawina rejestracji pojazdów. Urząd nie jest w stanie określić ilości interesantów. ISO staje się powoli standardem. W wielu kwestiach jest już ono realizowane. W przypadku firm ma to taką zaletę, że na pewne sprawy obcy ludzie spojrzą chłodnym okiem. Dla urzędu taki certyfikat kosztuje około 100.000 zł.
p. M. Mróz - stwierdził, że w założeniach trzeba sobie jednak postawić za cel uzyskanie tego certyfikatu.

Komisja po dyskusji wypracowała następujące stanowisko: Komisja przeanalizowała przedłożony materiał oraz podzieliła się własnymi spostrzeżeniami na temat załatwiania spraw w Starostwie i postanowiła pozytywnie zaopiniować powyższy materiał. Komisja przedkłada jednak pod rozwagę Zarządowi Powiatu podjęcie działań w zakresie uzyskania certyfikatu ISO9001.
Ad. 3.
Przewodniczący - poinformował, że wpłynęło pismo Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli. Poprosił o przedstawienie przez Zarząd powodów zmiany regulaminu.
p. W. Metkowski - w związku z powołaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego istnieje konieczność przydzielenia dodatków wynikających z ustawy i rozporządzenia.

Komisja po przeanalizowaniu projektu uchwały i wysłuchaniu wyjaśnień Pana Wicestarosty pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany w regulaminach.

Projekt uchwały w sprawie powołania środka specjalnego w jednostce oświatowej
p. K. Siniło - poinformowała, że jest potrzeba utworzenia tego środka specjalnego. Będą tam wpływały środki z tytułu wyżywienia, odpłatności za internat.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2004 -  Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany budżetu Powiatu Tucholskiego na 2004 r.

Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/85/2004 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 marca 2004 r. określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych

Projekt uchwały w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej - Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

p. A. Wegner - poinformował, że Zarząd Powiatu wniesie pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie wyrażenia intencji poręczenia kredytu dla spółki "Szpital Tucholski" sp. z o.o.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                        Przewodniczący Komisji

Elżbieta Błaszczyk                                                           Zbigniew Grugel 

 

 

 

 


 


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (29 września 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (22 października 2004, 11:11:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1314

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij