Dług publiczny w 2011 r.

Dług publiczny
Powiatu Tucholskiego na dzień 31.12.2011 r. łącznie wynosił  37.627.857,72 zł,
z czego:
- kredyty 16.389.324,16 zł,
- wyemitowane obligacje samorządowe 11.300.000,00 zł,
- wykup wierzytelności (przejęcie zobowiązań przez bank) 9.740.963,88 zł,
- leasing samochodu 197.569,68 zł.

metryczka


Wytworzył: Skarbnik Powiatu (31 grudnia 2011)
Opublikował: Katarzyna Klinger (15 marca 2013, 11:12:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1479