Materiał sesyjny na XIX sesję Rady Powiatu - 21.10.2008 r.

Rada Powiatu
Tucholskiego
BR.0041-19/2008                                             Tuchola, dnia 16 października 2008 r.
 
                       
 
                       
                                                                                              Pan(i) Radny(a)
                                                                                              .......................................................
                                                                                              .......................................................
 
Na podstawie § 12 ust. 7 Statutu Powiatu Tucholskiego, zgodnie z wnioskiem Starosty Tucholskiego z dnia 14 października  2008 r., zwołuję XIX sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona w dniu 21 października 2008 r. (wtorek) o godz. 1700 w sali 30 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
 
Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.
 
Porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.      Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.      Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu.
5.      Składanie zapytań i interpelacji.
6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 r.
7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/109/2007 Rady Powiatu Tucholskiego  z dnia 27 grudnia 2007 r. dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie  i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.
8.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9.      Wnioski i oświadczenia radnych.
10.  Zamknięcie sesji.  
 
                                                              Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                           Stanisław Łangowski

                                                  Materiał sesyjny (492kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (16 października 2008)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (17 października 2008, 10:02:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2160