Materiał sesyjny na XXIV sesję Rady Powiatu - 23.01.2009 r.

Rada Powiatu
Tucholskiego

BR.0041-24/2009                                              Tuchola, dnia 14 stycznia 2009 r.


  
                                                                        Pan(i) Radny(a)
                                                                        .......................................................
        .                                                               ......................................................

Zwołuję XXIV sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona w dniu 23 stycznia 2009 r. (piątek) o godz. 900 w sali 30 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.

Porządek obrad XXIV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z  XXI i XXII sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6. Składanie zapytań i interpelacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/171/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2009 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2009 r.
9. Sprawozdania z prac Komisji Rady Powiatu za 2008 r.
10. Funkcjonowanie powiatowej służby zdrowia.
11. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2008 r.
12. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty jednostek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla Starosty Tucholskiego.
16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Zamknięcie sesji.  

                                                                                 Podpisał:
                                                                           Stanisław Łangowski
                                                                           Przewodniczący Rady
                                                                           Powiatu Tucholskiego

materiał sesyjny (3568kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (15 stycznia 2009)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (15 stycznia 2009, 15:04:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2076