III sesja Rady Powiatu Tucholskiego

Zapytania i interpelacje Radnych zgłoszone podczas III sesji Rady Powiatu, która odbyła się 29 grudnia 2006 r.


Radny Michał Mróz 
- zapytanie, w jaki sposób może sprawa kopalni w Pile wracać na forum Zarządu i Rady Powiatu, skoro takiej sprawy nie było wcześniej. Ta sprawa nie jest sprawą, która wraca. Ta sprawa jest wniesiona w tej chwili. Skoro tak się stało, rozumie, że doszło do rozmów z przedstawicielami Stowarzyszenia Buko. Poinformował, iż w tej kwestii toczy się na terenie przynależnym administracyjnie do Gminy Gostycyn spór. Jest to angażowanie Zarządu i Rady Powiatu w ten spór. Rozwiązanie tej sprawy terytorialnie jest przypisane Urzędowi Gminy i Wójtowi Gostycyna. Stowarzyszenie Buko oczywiście jako stowarzyszenie ma u nas przewidziane miejsce dla realizacji swych celów i polityki w ramach dofinansowania i uchwał w budżecie odnośnie stowarzyszeń. Prosi odpowiedź od pana Starosty, również na piśmie, a to z tego względu, że te sprawy są w toku i radni dowiadują się z materiałów sesyjnych, iż należy się spodziewać wymiany pism pomiędzy stowarzyszeniem Buko a Starostwem w tej sprawie. Ta sprawa to jest przynależność do rozwiązania dla gminy;
 
Wiceprzewodniczący Rady Antoni Lewandowski 
-  prosi o sprawdzenie nadzoru budowy chodnika w miejscowości Lubiewo, szczególnie tej części, która jest teraz realizowana.  prosi o skontrolowanie tej budowy, ponieważ występują tam nieścisłości;
-  kiedy będzie zrobione odwodnienie odcinka drogi przez wieś w miejscowości Trutnowo. Mówiono na zebraniu, że był tam pan dyrektor ZDP i jakieś uzgodnienia z Wójtem były, ale dalej nic się nie dzieje;
 
Radny Andrzej Wegner 
-  interpelacja - w imieniu Klubu Radnych Porozumienia Powiatowego wnosi do Zarządu, aby Zarząd rozważył możliwość wystąpienia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wyrażenie zgody na przyjęcie zadań pod nazwą „nadzór konserwatorski zabytków”. Takie rzeczy w Polsce się już dzieją. Niektóre powiaty przyjmują zadania wojewody w tym zakresie. Biorąc pod uwagę sytuację, kiedy nadzór budowlany przestanie istnieć od półrocza przyszłego roku, wobec konieczności utrzymania substancji obiektów zabytkowych w należytej ochronie, wydaje się, że takie kompetencje powinny również znajdować się w powiatach. 
-  interpelacja druga odnosi się również do kwestii ogólnych i dotyczących wszystkich radnych. Uważa, że należy więcej korzystać ze środków elektronicznych, jeżeli chodzi o komunikowanie się. Klub Porozumienia Powiatowego postanowił, aby kierować interpelacje do Biura Rady za pomocą internetu już w trakcie okresu międzysesyjnego. Będzie możliwość reagowania w sprawach pilnych. Chodzi o to, aby to przychodziło do Biura Rady. Wniosek jest taki, aby odpowiednio to umożliwić;
 
Radny Andrzej Pruszak 
-  wniosek, aby Powiat zorganizował spotkanie w sprawie połączeń kolejowych z przedstawicielami województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego celem opracowania wspólnej koncepcji kursowania pociągów na styku województw. W ubiegłym roku było sporo spotkań, doszło do pewnego konsensusu i rozkład został wdrożony. Okazało się, że tylko na miesiąc go wdrożono, bo od 1 lutego znów ma być wszystko zmienione. Chciałby, aby takie spotkanie się odbyło jeszcze w pierwszej połowie stycznia. Najlepiej, gdyby w tym spotkaniu uczestniczyły najważniejsze osoby z województw;
 
Radny Wojciech Kroplewski 
-   odbyło się spotkanie dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z władzami gminy Śliwice, na którym przedstawiono problemy bieżącego utrzymania dróg. Przedstawiono tam wiele pilnych spraw bieżących do załatwienia. Chciałby uzyskać informację czy przyjęto jakiś harmonogram załatwiania tych spraw na terenie gminy Śliwice;
 
Radna Aleksandra Kabat 
-  na terenie gminy Lubiewo są głosy, że należałoby wykonać harmonogram prac drogowych, aby mieszkańcy wiedzieli czego mają się spodziewać. Na dzień dzisiejszy patrząc z perspektywy czasu wygląda to tak, że społeczeństwo nie wie kiedy będzie robiona jaka droga. Czy taki harmonogram istnieje, czy ewentualnie w tej kadencji taki harmonogram będzie opracowany?;
-  prosi o sprawdzenie bezpieczeństwa na drodze relacji Bysław – Cekcyn, konkretnie chodzi o miejscowość Wełpin. Jest tam zakręt, na którym zdarza się duża ilość wypadków. Przed świętami miał tam miejsce nieszczęśliwy wypadek gdzie zginęło kilka osób. Takie interpelacje są zgłaszane na sesjach Rady Gminy i zebraniach wiejskich. Nie wie czy tam należy wyprofilować drogę, czy postawić znaki;
-  kolejna sprawa dotyczy drogi Bruchniewo – Sucha. Zostały tam usunięte drzewa i pozostały pnie. Mieszkańcy zgłaszają, aby te pnie zostały usunięte, ponieważ stanowią zagrożenie dla uczestników tej drogi. Mieszkańcy wnioskują również o poszerzenie tej drogi;
-  kolejna sprawa dotyczy drogi relacji Lubiewo – Jania Góra. Jest to wyjazd naszych mieszkańców w kierunku Bydgoszczy. Na tej drodze zdarza się również duża ilość wypadków. Należałoby tam wyrównać pobocze, aby wymijanie było bardziej bezpieczne;

Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Grugel 
-  na posiedzeniu Komisji Edukacji dowiedział się od dyrektora Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej, że został on obdarowany urządzeniem introligatorskim o wartości 300.000 zł. Ma on to używać jako pomoc dydaktyczną, nie prowadząc takiego kierunku kształcenia. Ma on sporządzić biznesplan jak zamierza wykorzystać to urządzenie. Chyba nie w tej kolejności powinno to się odbywać. Zapytał kto podjął decyzję o zakupie takiej maszyny, kiedy ta decyzja została podjęta. Czy przed zakupem nie został sporządzony biznesplan ? Czy ktoś oceniał celowość zakupu ?

metryczka


Wytworzył: Radni Powiatu Tucholskiego (29 grudnia 2006)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (30 stycznia 2007, 11:21:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1563