VII sesja Rady Powiatu Tucholskiego

Zapytania i interpelacje Radnych zgłoszone podczas VII sesji Rady Powiatu, która odbyła się 20 kwietnia 2007 r.


Radna Dorota Gromowska
- do Starosty i do Zarządu, aby zorganizować spotkanie z wójtami gmin z terenu powiatu tucholskiego, Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w sprawie dalszych prac dotyczących warsztatów terapii zajęciowej. Chodzi o dofinansowanie tego działania;


Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Grugel
- przed rozpoczęciem jeszcze tegorocznego sezonu turystycznego spowodować wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby w  trybie pilnym w Tucholi zostały ustawione trzy sygnalizacje świetlne. Jako mieszkaniec Tucholi widziałby takie sygnalizacje na skrzyżowaniu ul. Świecka – Cegielniana, na ulicy Warszawskiej koło Polomarketu oraz na skrzyżowaniu ul. Warszawska – Nowodworskiego – Główna. Dojdziemy do takiej sytuacji, że w tym roku prawdopodobnie Tuchola zostanie zablokowana. Wprowadzenie świateł spowolni przejazd przez Tucholę, ale spowoduje pewną falowość jazdy. Na dzisiaj nie ma możliwości włączenia się w ulicę Świecką od ul. Pocztowej, nie ma możliwości włączenia się z ulicy Nowodworskiego. Samochody stoją już pod szpitalem. Nie ma też możliwości włączenia się między ulicą Świecką i Cegielnianą. Coś musi się dziać czyimś kosztem. Utrzymanie obecnego systemu ruchu jest wygodne dla osób przejeżdżających przez miasto. Jadą co prawda powoli, ale stale. Dla mieszkańców jest to niezmiernie uciążliwe. Polowanie ludzi pragnących przejść na drugą stronę to już jest żałosny widok. Ustawienie tych świateł to być albo nie być w sezonie letnim dla nas, mieszkańców Tucholi;


Radna Małgorzata Oller
- na stronach Urzędu Marszałkowskiego można zapoznać się z wystąpieniem Marszałka do Rządu w sprawie poparcia dla projektów zgłaszanych w ramach programów operacyjnych. Chodzi tu o programy infrastruktura i środowisko, innowacyjna gospodarka i pomoc techniczna. Lista ta zawiera projekty zaakceptowane oraz projekty, o które Zarząd Województwa wnioskowałby, aby były zaakceptowane. Listy te zostały podpisane w poniedziałek na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim przez prezydentów, burmistrzów, wójtów i radnych w ramach lobbingu na rzecz tych projektów. Są to duże projekty. Powiat Tucholski zgłaszał na pewno w ramach innowacyjnej gospodarki projekty, zgłaszał też w ramach infrastruktury i środowiska. Na tych listach nie ma żadnego projektu z Powiatu Tucholskiego. Prosi o wyjaśnienie dlaczego tak się stało;
- drugie zapytanie dotyczy obwodnicy. Obwodnica w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko jest ujęta w ramach osi bezpieczny transport. Znajduje się ona na dosyć dalekim miejscu. Jest tam jednak zapis, że jest to zadanie przewidziane do realizacji przez Generalny Zarząd Dróg Krajowych, po przekwalifikowaniu z drogi wojewódzkiej na krajową. Wygląda na to, jakby Zarząd Województwa zdecydował o pewnym kierunku działań. Prosi o określenie, jak wygląda procedura przekwalifikowania z drogi wojewódzkiej na krajową. Jak długo taki proces może trwać, jakie są tam wymagane uzgodnienia i jakie mamy szanse na realizację tego zadania, jeżeli ta droga stanie się drogą krajową;
-  Tuchola w wojewódzkim planie zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego obecnie obowiązującej jest określona jako subregion. Jest aglomeracja Bydgoszcz – Toruń, potem są trzy duże subregiony czyli Inowrocław, Włocławek i Grudziądz oraz dwa mniejsze subregiony czyli Tuchola i Brodnica. Prosi, aby przybliżyć to pojęcie, z czym to się wiąże i jakie działania powinny  się przekładać na realizację tego planu i strategii;
- w swoim czasie nasza prasa dużo pisała na temat dużego projektu Bory Tucholskie. Był to temat dosyć nośny i bardzo ciekawy. Ten temat jeżeli by zawarł różne zadania do zrealizowania to na pewno by przyniósł sporo dobrego dla naszego regionu. Tego tematu nie ma w programach operacyjnych. Co się stało, że go nie ma ?

Radny Michał Mróz
-  interpelacja w sprawie praktyk uczniowskich, praktycznej nauki zawodu uczniów szkół zawodowych powiatowych. Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy miał zapytania uczniów i ich rodziców z Gminy Gostycyn w sprawie praktycznej nauki zawodu. Aktualne przepisy, sposób kierowania tych uczniów, finansowania, oraz pełnienie wszystkich wymogów zapewniających bezpieczeństwo, pedagogiczne wykształcenie osób odpowiedzialnych na terenie zakładu pracy odpowiedzialnych za tychże uczniów dla wielu firm staje się niemożliwym do podjęcia. Dla firm chcących kształcić jest bardzo dużo obowiązków, niemalże zero praw i wątpliwy zwrot nakładów. Nadto uczniowie, którzy indywidualnie tego typu praktyki starają się załatwić, a ich nie załatwią, nie mogą kontynuować kształcenia.  Wniósł tą sprawę pod rozwagę Zarządu Powiatu, aby się temu przyjrzał, podjął działania zmierzające do zminimalizowania tego problemu. Można byłoby się tutaj pokusić, aby wraz z nadchodzącym nowym rokiem szkolnym doprowadzić np. do rozbudowy możliwości powstania warsztatów przy Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej. Może należałoby utworzyć dla tych uczniów nowe pracownie. poddał pod uwagę Zarządu, czy nie należałoby wystąpić w tej sprawie, czyli w sprawie ujednolicenia, uproszczenia i jednolitego traktowania podmiotów gospodarczych mających możliwości i chcących kształcić uczniów, do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na dzień dzisiejszy wygląda to w ten sposób, że  w firmie, w której pracuje chciałby ucznia to może go otrzymać poprzez skierowanie z hufca pracy, następnie musi zapewnić mu kształcenie, osobę która go będzie prowadzić, a zwrot nakładów otrzyma jeżeli osoba ta przystąpi do egzaminu i zda go. Musi z tą osobą podpisać umowę na czas nieokreślony;
- kolejna sprawa dotyczy dróg. Są takie miejsca w Powiecie Tucholskim, gdzie w przypadku ulewnych deszczy nagle pojawia się wyrwa w jezdni np. zakręt przed miejscowością Przyrowa jadąc od strony Gostycyna. Jest to zakręt wyprofilowany. Zarząd Dróg Powiatowych bardzo szybko reaguje. Tam jest w tej chwili wyrwa przy wyrwie. Tam trzeba byłoby ponieść większe nakłady, a nie tylko załatanie dziury powstałej na skutek tego ulewnego deszczu. Prawdopodobnie trzeba byłoby całą skarpę podnieść, aby nie dochodziło do powstawania kolejnych dziur.


Radny Andrzej Myszkowski
-  prosi pana Starostę w imieniu mieszkańców Suchej i Cierplewa aby zwrócić się do PKS. W rozkładzie jazdy PKS został wykreślony autobus o godzinie 9.3o z Suchej do Lubiewa. W tej chwili pacjenci nie mają możliwości dostania się do przychodni, ponieważ połączenie jest tylko o 7.oo rano a powrót o godzinie 14.oo. Skutkuje to w tej chwili tym, że starsze osoby, schorowane idą pieszo z Suchej do Ośrodka Zdrowia w Lubiewie, albo jadą na rowerach.


Radny Antoni Lewandowski
- interpelacja w sprawie drogi Lubiewo – Bruchniewo. Prosi o podcięcie gałęzi przy drzewach. Jeżeli jest wożony opał z tartaku w Bruchniewie, gałęzie ściągają to i kawałki drewna zostają między gałęziami. Stanowi to zagrożenie dla następnych pojazdów;
- kolejna sprawa dotyczy drogi Sucha – Sucha Młyn. Jeżeli będzie dolewany odcinek z Bruchniewa do Suchej to może udałoby się załatać dziury do Młyna;
Radny Wojciech Kociński
- zapoznając się z wynikami przetargu na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych zwrócił uwagę na to, że nie ma tam trybun. Jeżeli byłaby taka możliwość to uważa, że powinniśmy rozszerzyć ten projekt i tą koncepcję o zabudowę stacjonarnych trybun przy tej sali.

metryczka


Wytworzył: Radni Powiatu Tucholskiego (20 kwietnia 2007)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (4 czerwca 2007, 13:23:43)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Puczyńska (4 czerwca 2007, 13:33:51)
Zmieniono: przeniesiono informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1477