XIV sesja Rady Powiatu Tucholskiego

Zapytania i interpelacje Radnych zgłoszone podczas XIV sesji Rady Powiatu, która odbyła się 12 lutego 2008 r.

Radna Aleksandra Kabat 
- zapytanie, właściwie ciąg dalszy z poprzedniej sesji. Czy radni tworzący nowy klub radnych zrezygnowali z klubu Porozumienie Powiatowe, czyli do tego do którego należeli pierwotnie i czy rezygnacji dokonali na ręce organu powiatu czyli Rady Powiatu? Jeżeli nie to chciałaby zapytać o zagadnienie prawne czy radny może należeć do dwóch klubów. To może do pana radcy prawnego czy pana przewodniczącego. 
- czy są już szacunki dokonane przez Zarząd Dróg Powiatowych jakie są oszczędności na tak łagodnej zimie ? Czy można już w tej chwili porównać to z rokiem ubiegłym, a jeżeli są takie oszczędności to jakie są zamierzenia wydatkowania tych środków ?
Radny Andrzej Myszkowski 
- zapytanie do pana Starosty. Zgłosił się do niego dyrektor DPS pan Nowakowski i poinformował, że otrzymał wypowiedzenie. Zdaje się, że do końca lutego pracuje. I czy nie było by zasadne, żeby z panem Nowakowskim się spotkać, przynajmniej wyjaśnić dlaczego to wypowiedzenie otrzymał. To jest człowiek, który 15 lat tam pracował. Brał czynny udział w pracach związanych ze standaryzacją tego obiektu, jak również domu dziecka. Przez Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia oceniany był bardzo dobrze. Dlatego prosi, aby  może dało się zaprosić pana Nowakowskiego, porozmawiać z nim wyjaśnić, żeby przynajmniej tą satysfakcję mu dać.
Radna Krystyna Koczwara 
- interpelacja złożona na piśmie w załączeniu
Radny Wojciech Kociński 
- chciałby się więcej dowiedzieć i uzyskać odpowiedź od pana Wicestarosty, ponieważ uzyskał odpowiedź na interpelację z poprzedniej sesji. Nie bardzo ta odpowiedź jest dla niego satysfakcjonująca. Na poprzedniej sesji zapytał na jakiej podstawie i czy w ogóle były przeprowadzone tego typu działania, czy był zrobiony jakikolwiek kosztorys, bo według niego 500 000 zł przeznaczone na tą inwestycję jest po prostu za małą kwotą. Chciałby się dowiedzieć czy były już jakieś wstępne prace i co będzie w przypadku gdy te pieniądze 500 000 zł będą kwotą nie wystarczającą.
Radny Andrzej Pruszak 
- zapytał co było przyczyną wymiany drzwi do sali obrad. Zauważył, że są nowe drzwi, a tamte też były nowe. Co się stało, że trzeba było wymienić je na inne. 

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (13 lutego 2008)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (26 maja 2008, 10:12:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1706