XXVIII sesja Rady Powiatu Tucholskiego


Zapytania i interpelacje Radnych zgłoszone podczas XXVIII sesji Rady Powiatu, która odbyła się 25 czerwca 2009 r.

Radny Andrzej Myszkowski
 • proszę o ujęcie w grafiku napraw drogi Bruchniewo - Jania Góra. Radny składał w tej sprawie interpelację i wtedy został tam nawieziony żwir i wtedy dziury zostały załatane. Teraz po tym żwirze nie ma już śladu, a droga ta w okresie letnim jest bardzo eksploatowana i prosiłby, żeby przed sezonem turystycznym te dziury załatać.

Radny Dorota Gromowska
 • prosi o wyjaśnienie zakresu rzeczowego wniosku złożonego do RPO dotyczącego przebudowy ul. Dworcowej w Cekcynie, bo doniesienia prasowe mówią o innym odcinku, prosi o ponowne podanie zakresu rzeczowego. Czy to jest po prostu pomyłka?
Radny Andrzej Pruszak
 • w ostatnim czasie miały miejsce wypadki w Rudzkim Młynie i dlatego Radny prosi, żeby wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich z zapytaniem, co ZDW zamierza zrobić by poprawić bezpieczeństwo na tym odcinku.
Radna Krystyna Koczwara
 • interpelacja dotyczy dróg osiedlowych w Tucholi wzrastająca wciąć ilość pojazdów wymusza ko0niecznośc dokładnego przeanalizowania oznakowania dróg i doprowadzenia do jednoznaczności oznakowania. Przykładem jest osiedle wzdłuż ulicy Czarna Droga w Tucholi. Niektóre ulice są podporządkowane (znak ostrzegawczy „ustąp pierwszeństwa przejazdu”), a inne skrzyżowania są nieoznakowane, czyli z ruchem równorzędnym, bez oznakowania. Taka różnorodność oznakowania jest niebezpieczna i powoduje kolizje drogowe. Radna prosi o przekazanie do Urzędu Miejskiego tych problemów z prośbą o jak najszybsze rozwiązanie, aby zapewnić bezpieczną jazdę pojazdów.
Radny Zbigniew Grugel
 • chciałby zapytać Pana Starostę co się dzieje w zakresie obwodnicy, ponieważ my, także jako Rada powięziliśmy na siebie pewne zobowiązania w tym zakresie, bo ludzie chodzą po Tucholi i protestują, a Radny z nimi, Burmistrz jest z siebie zadowolony. Firma, która wykonała rzekome warianty w przekonaniu Radnego zrobiła to bardzo niesolidnie, bo jeżeli przygotowała 2 warianty, z których 1 jest nie do przyjęcia ze względu na ochronę przyrody, a drugi jest nie do przyjęcia przez ludzi, to znaczy, że nie ma żadnego wariantu. Z doniesień prasowych dowiadujemy się, że Pan Burmistrz we wrześniu chce podpisać jakąś preumowę, zatem na jakim etapie my jesteśmy z tą naszą tucholską obwodnicą.
Radny Krzysztof Łukaszewicz
 • radny wie, że nie jest to zadanie powiatu, ale chciałby żeby zwrócić się do władz gminy, z zapytaniem dlaczego z osiedli zginęły pojemniki do segregacji śmieci, gdyż mieszkańcy o to pytają, a radny też jest tym zainteresowany. Radny wie, że powstał nowy model segregacji, aczkolwiek do tej pory się nie sprawdził i pewnie się nie sprawdzi i będzie z tym ciężko. Ludzie się przyzwyczaili i śmieci, które do tej pory były segregowane, trafiały do tych pojemników, które stały na osiedlach, także na naszym osiedlu przy placu zabaw. Teraz te śmieci będą trafiały do pieca i gazy, opary będą wychodziły przez komin. Radny prosi o zwrócenie się do władz gminy o przywrócenie tego typu segregacji i z zapytaniem jaki jest powód, że one zniknęły i jeżeli jest to możliwe, to żeby one wróciły na swoje miejsce.
Radny Michał Mróz
 • nawiązując do wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Finansów Zbigniewa Grugela, Radny chciałby wyrazić zaskoczenie, iż powiat wziął na siebie zobowiązania w zakresie finansowym do obwodnicy, i w tym kontekście chciałby, żeby Starosta określi jakie to są zobowiązania, bo radny o tych zobowiązaniach nie wie.
 • Radny kilka miesięcy wcześniej złożył interpelację w sprawie prawidłowego oznakowania zgodnego z wymogami skrzyżowania drogi Tuchola-Wieszczyce-Wlk. Mędromierz - Jeleńcz. Dotyczyło to też kwestii wycinki drzew na odcinku drogi Tuchola – Wieszczyce. Radny tłumaczył Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych i naocznie to pokazywał. Sprawa stanęła na tym, że należy się zastanowić, co z tym zrobić, ale tu nie ma odpowiedzi czy decyzji w tej kwestii.
Radny Wojciech Kociński
 • w związku z powstaniem nowych obiektów sportowych czyli „Orlika” i sali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych chciałby zapytać czy zostały zabezpieczone środki na funkcjonowanie tych obiektów czyli na media, głównie prąd i ogrzewanie. Z tego co Radny wie szkoły musiały ograniczyć swoje wydatki.
 • drugie pytanie dotyczy miejscowości Woziwoda i pola namiotowego w tej miejscowości. Czy Starosta i Zarząd mogą powiedzieć, jak w tym roku będzie wyglądało funkcjonowanie pola namiotowego, bo na którejś z Komisji zapytałem Pana Przewodniczącego Grugela, a on powiedział, że jest to pytanie do Starostwa. Wczoraj w „Gazecie Pomorskiej” w rubryce „Ludzie mówią…” ukazał się krytyczny głos w sprawie wyglądu tego pola i braku udogodnień, baru i chciałby zapytać czy Zarząd Powiatu ma tu jakieś rozwiązania.
 • prosi, żeby wszystkie odpowiedzi na interpelacje Radnego były udzielane na piśmie, a także informacja o udzielonej odpowiedzi, która jest zamieszczana w internecie, bo często jest adnotacja, że odpowiedzi udzielono podczas sesji.
 • Radny chciałby podziękować za przyznanie nagród młodym sportowcom. Dzisiaj w „Gazecie Pomorskiej” pojawiła się informacja, że zostały przyznane, bo to była kolejna interpelacja, a skoro już zostały przyznane to wypada podziękować.

metryczka


Wytworzył: Radni Powiatu Tucholskiego (25 czerwca 2009)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (23 lipca 2009, 11:27:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1307