XXXIX sesja Rady Powiatu Tucholskiego


Zapytania i interpelacje zgłoszone podczas XXXIX sesji Rady Powiatu Tucholskiego,
która odbyła się 24 września 2010 roku


p. Dorota Gromowska – radna
 • zaznaczyła, że jest konieczność wprowadzenia stałego nadzoru Zarządu Dróg Powiatowych czy inspektora nadzoru na ul. Dworcowej w Cekcynie. Chyba nie musi szczegółów dopowiadać, bo ta inwestycja obiła się już o prasę. Myśli, że jest potrzeba i konieczność ingerencji ze strony inspektora nadzoru i inwestora. Jeżeli tak będzie dalej to zastanie nas zima i niestety tej nawierzchni nie ułożymy;
 • prosi o wyjaśnienie sprawy dalszej budowy chodnika w miejscowości Cekcynek, ponieważ w miesiącach letnich część robót została zrealizowana. Mówi o odwodnieniu. Do wykonania jest 450 metrów. Mamy porozumienie w wysokości 60.000 zł wspólnie z Gminą i Powiatem. Brak jest jeszcze usytuowania barierek i nie widać dalszej budowy, a mieszkańcy monitują i będą pytać na zebraniach wiejskich;
 • prosi, aby nie zapominać o dalszych zabiegach pielęgnacyjnych drzew przy drodze Wrzosowisko – Trzebciny;
 • prosi o uzupełnienie ubytków w nawierzchniach na wszystkich drogach powiatowych na terenie gminy. Najbardziej dotyczy to drogi Cekcyn – Wierzchlas, Zalesie – Krzywogoniec – Małe Gacno i Wrzosowisko – Trzebciny;
 • ostatnia sprawa dotyczy potrzeby rozważenia możliwości zorganizowania stacji dializ w przebudowywanym u nas szpitalu. To sprawa, którą też trzeba przedyskutować i rozważyć. Gros osób już dzisiaj potrzebuje takiej pomocy, a dojeżdżanie do Chojnic, Grudziądza czy Świecia wiąże się z przebyciem drogi i czasem.

p. Andrzej Pruszak – radny
 • zapytał o zadaszenie przy szpitalu. Czy jest też uwzględnione zadaszenie dla karetek ?
 • druga sprawa dotyczy wybudowania lądowiska dla helikoptera medycznego, bo od nowego roku będą też loty nocne. Jeżeli nie będziemy mieli tego lądowiska to nie będziemy obsługiwani w nocy;
 • prosi o wymalowanie pasów w Śliwicach na ulicy Dworcowej;
 • na ulicy Starogardzkiej w Śliwicach prosi o założenie krawężnika, który miał być tam wcześniej wykonany,
 • mieszkańcy Śliwiczek zgłaszali prośbę o wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy szkole w Śliwiczkach;
 • w Brzozowych Błotach wnioskowano o wycięcie drzewa, które zasłania widok przy wyjeździe na drogę powiatową oraz ustawienie lustra w kierunku Śliwic,  ustawienie znaku ograniczającego prędkość przy dojeździe do skrzyżowania jadąc od strony Śliwic oraz znaku skrzyżowanie z drogą podporządkowaną z obydwu kierunków;
 • mieszkańcy sołectwa Brzozowe Błota środki sołeckie w całości w tym roku i przyszłoroczne przeznaczyli na zrobienie zjazdu z drogi powiatowej, który ma być wykonany w tym roku. Chciałby, aby Zarząd Dróg Powiatowych dołożył jakąś kwotę do tej inwestycji sołeckiej.
p. Krystyna Koczwara – radna
 • interpelacja jest refleksyjna i wiąże się z punktem 16 i 40 sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu. Punkt 16 mówi, aby chronić, a punkt 40, aby udostępniać. Podczas odbytego niedawno dwudniowego marszu przez Bory Tucholskie i lasy podbydgoskie, rozmawiając o historii tych terenów, zachwycaliśmy się pięknem tych okolic. Jak udostępniać i jak chronić nasze lokalne środowisko ? Nagłaśniajmy gdzie można, a najwięcej to, że rodzice powinni uczyć dzieci, wpajać, dawać przykład, jak chronić przyrodę i najbliższą okolicę, zaczynając od podniesienia tego przysłowiowego papierka. Myśli, że wszyscy się z tym zgadzają, więc pomyślmy jak zachęcać do tego naszych małych i dużych mieszkańców.

p. Wojciech Kociński – radny
 • prosi o zwrócenie się do dyrekcji Zespołu Szkół Leśnych z zapytaniem, czy w tym roku szkolnym zmieni się coś w sprawie funkcjonowania stołówki i korzystania ludzi spoza szkoły. Internat jest już dostępny, teraz chciałby jeszcze zapytać o stołówkę;
 • doszły go głosy, że mają być ograniczone liczny godzin na Orliku powiatowym od miesiąca października. Czy to jest prawda? Prosiłby o utrzymanie jak największej liczby godzin;
 • prosi o zwrócenie się do dyrektora Szpitala Tucholskiego w sprawie ustawienia dodatkowych ławek, bądź innego zorganizowania działania poradni chirurgicznej i punktu pobierania krwi na ul. Świeckiej 45. Jeżeli ktoś tam był w godzinach porannych to wie ile osób przebywa w takim małym pomieszczeniu. Nie ma gdzie usiąść. Szczególnie w tych zimowych miesiącach mogą być omdlenia i może się zrobić kłopot. Remont szpitala się przedłuża;
 • ostatnia interpelacja jest kierowana poprzez Zarząd do pani Skarbnik. Prosi o przygotowanie na następną sesję i przedstawienie przez panią Skarbnik informacji o stanie powiatu zawierającej następujące rzeczy: informację o stanie zadłużenia – chodzi o kwotę, o zaciągniętych kredytach, obligacjach i do kiedy są te kredyty i obligacje do spłaty, przewidywane braki w dochodach w tym roku, inwestycjach rozpoczętych, a które nie zostaną zakończone w tym roku, jakie kwoty będą potrzebne jeszcze na te inwestycje, stan majątku – kwota rzeczowa jaka jest na koniec naszej kadencji. W przyszłym miesiącu jest ostatnia sesja i chcielibyśmy mieć wgląd jak to będzie wyglądało w przyszłych latach. Jeżeli jest taka możliwość to prosi też porównanie jak to wyglądało na początku kadencji i jak na koniec łącznie z tym jakie zostały inwestycje przeprowadzone;
 • wnioskuje do Zarządu Powiatu o wystąpienie z pismem reklamacyjnym dotyczącym Orlika.

p. Danuta Tyda – radna
 • prośba mieszkańców Gminy Kęsowo o usuniecie zakrzaczeń na drodze powiatowej Krajenki – Drożdzienica, Drożdzienica – Dąbrówka.

p. Krzysztof Łukaszewicz – radny
 • ma pytanie do Zarządu, ponieważ zaniepokoił go pewien fakt. Chciałby, aby Zarząd wyjaśnił sprawę tego, dlaczego Starostwo Powiatowe w Tucholi znalazło się w pewnym rankingu organizowanym przez miesięcznik samorządowy Wspólnota na pierwszym miejscu w województwie i na czwartym miejscu w kraju jako najdroższy Urząd w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Taki ranking prowadzony jest już od kilku lub od kilkunastu lat przez ten miesięcznik i porównując te sprawozdania z lat wcześniejszych nie zauważyłem, żeby nasz Urząd był tam klasyfikowany. W tej kadencji ono się tam znalazło. Wcześniej trochę niżej, a ostatnio na tej bardzo wysokiej, wydaje  się niechlubnej pozycji. Ponieważ sprawa jest dość skomplikowana i nie zadowolą go takie szybkie pokrętne odpowiedzi prosi o odpowiedź pisemną na ten temat i szczegółową analizę, dlaczego tak to się stało. Wiem, że akurat ten miesięcznik jest dość poczytny wśród samorządowców więc gdzieś ta sprawa takim dużym echem odbiła się wśród samorządów naszego województwa. Czytają to samorządowcy całego kraju, więc ta pozycja jest dość niepokojąca i ciekawa;
 • ostatnio w czasie swojej bytności w Śliwicach zauważył, że jest prowadzona inwestycja drogowa między Śliwicami i Śliwiczkami. Nie pamięta, ale próbował sobie przypomnieć, czy było to wpisane do planu inwestycyjnego. Nie pamięta, aby to było wpisane. Chciałby wiedzieć z jakich środków ta inwestycja jest realizowana.

p. Stanisław Łangowski – Przewodniczący Rady
 • prosi o zwrócenie się do Zarządu Dróg Wojewódzkich o rozważenie możliwości wykonania lewoskrętu do szkoły na ul. Świeckiej 89A. Uważa, że szczególnie w godzinach porannych i popołudniowych stwarza to niebezpieczeństwo, dlatego że samochody omijając z prawej strony te, które chcą skręcać przejeżdżają bardzo blisko przystanku. Nie zna się na drogownictwie, dlatego nie chcę się tego domagać definitywnie, ale prosi Zarząd o zwrócenie się do Zarządcy tej drogi czy jest to uzasadnione.

metryczka


Wytworzył: Radni Powiatu Tucholskiego (24 września 2010)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (31 sierpnia 2011, 12:11:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1554