1

Protokół nr 1/2006
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 6 grudnia 2006 r.
 
 
Obecni według listy obecności.


Na prośbę Przewodniczącego Rady Komisja zebrała się celem ukonstytuowania.


Komisja dokonała wyboru Przewodniczącego Komisji. Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej została wybrana Pani Małgorzata Oller.


Komisja dokonała wyboru zastępcy Przewodniczącego Komisji. Zastępcą Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej został wybrany Pan Marek Sass.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała                                                                    Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Puczyńska                                                                Małgorzata Oller
 
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (6 grudnia 2006)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (12 lutego 2007, 14:20:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1594