4Protokół nr 4/2007
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 5 lutego 2007 roku
 
 
Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Regina Wrębel – Dyrektor ZSLiA, p. Urszula Piotrkowska – Dyrektor ZSO, p. Tomasz Okrzyński – Dyrektor SOSW, p. Witold Smoczyk – Dyrektor TCEZ, p. Jerzy Kornaś – Dyrektor ZSLiT, p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Sylwia Sobczak – Zastepca Naczelnika WEZKiKF oraz p. Bogusław Szrama – Naczelnik WEZKiKF.
 
Pan Zbigniew Grugel przybył na komisję o godz. 15.23.
 
Przewodnicząca przywitała zebranych i poinformowała, że w związku z zaproszeniem na posiedzenie dyrektorów szkół następuje zamiana punktów w porządku posiedzenia i jako pierwszy będzie punkt dotyczący analizy materiałów sesyjnych.
 
Przewodnicząca – Komisja zajęła stanowisko wobec działów dotyczących tematyki, za która odpowiedzialna jest Komisja. W pierwszym projekcie do rozdysponowania była kwota 3 mln zł. W chwili obecnej jest to już 530 tys. zł. Z kwoty 3 mln zł finansowane będą remonty, zadania inwestycyjne, zajęcia pozalekcyjnie i materiały dydaktyczne. Obecni tutaj dyrektorzy szkół uzasadnią nam swoje potrzeby. Zaczniemy od Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Macie zapisane pewne kwoty dotyczące remontów, zakupu materiałów dydaktycznych i usług. Rozumiem, że do tych paragrafów nie macie zastrzeżeń. ZSO złożyło do Zarządu Powiatu zapotrzebowanie na środki remontowe z podziałem na poszczególne tytuły. Dotyczą one wykonania profesjonalnej sali audiowizualnej z nagłośnieniem. Po rozmowie z Naczelnikiem ustaliliśmy, że ten tytuł jest priorytetowy. Będę wnioskowała do członków naszej Komisji, aby zabezpieczyć środki na ten cel na przyszły rok.
p. U. Piotrowska – chciałabym wyjaśnić skąd się wzięło to 100 tys. zł. To nagłośnienie można wykonać również dobrze z o wiele mniejszą kwotę. Ale ja chciałabym, aby ta sala była już profesjonalna. Zawiera ta kwota wykonanie podwieszanego sufitu na projektor multimedialny i głośniki.
Przewodnicząca – dodatkowo zaznaczyła Pani wykonanie izolacji ścian i piwnic, remont toalet w segmencie sportowym, wykonanie parkietu w małej i dużej sali. Rozumiem, że Pani oczekiwała długo na wykonanie nagłośnienia. Uważam, że powinna Pani wnioskować do Zarządu o zagwarantowanie środków na ten cel.
p. U. Piotrowska – te środki na wykonanie nagłośnienia gromadzone są już od kilku lat. Od kilku lat pisze wnioski o wykonanie tego i zawsze było to odkładane. Budowa sali przy ZSL i T wypłynęła z dnia na dzień. Nikt wcześniej o tym nie mówił.
Przewodnicząca – jest ten wniosek wniesiony pod obrady Rady Powiatu. Proszę o wyjaśnienie tej sprawy przez Pana Naczelnika.
p. B. Szramka – sytuacja w ZSL i T wygląda w ten sposób, że już od wielu lat ćwiczą tylko dwie grupy na Sali. A ćwiczyć powinny cztery grupy. Reszta uczniów albo idzie na spacer, albo siedzi w klasach, gdy nie ma pogody.
p. M. Sass – w media pojawiły się ostatnio artykuły o budowie hali widowiskowo-sportowej. Zdziwiło mnie to bardzo?
p. St. Łangowski – ten artykuł nijak nie ma się do rzeczywistości. Chcę wyjaśnić, że wcześniej nie było mowy o budowie sali gimnastycznej przy ZSL i T, gdyż nie było możliwości finansowych. Teraz taka możliwości jest i trzeba to wykorzystać. Jeśli można poprawić warunki dla dzieci uczących się w tej szkole to należy to zrobić. Chce powiedzieć, że w ZSL i T 70% uczniów dojeżdża. Dlatego tez z 3 mln złotych, które można rozdysponować pozostało już tylko 2 mln. Zarząd Powiatu chce zagospodarować te środki na budowę sali i należy tak uczynić. Koncepcja budowy hali widowiskowo-sportowej wymaga nakładu kilkudziesięciu milionów złotych. Dodatkowo jest to zadanie gminy, a nie powiatu. Uważam, że udział powiatu w tym zadaniu powinien być taki, jaki będzie udział gminy.
p. W. Kociński – z tego, co się orientuję u Pani Wrębel w ZSL i A również nie ma warunków do przeprowadzania lekcji wychowania fizycznego. Nawigując do mediów to przeczytałem, że będzie budowana hala z basenem i Burmistrz powiedziała, że znajdzie środki na jej budowę. Dodatkowo ta hala może zabezpieczyć lekcje wychowania zarówno dla ZSL i T jak i ZSL i A. Dodatkowo może zostać udostępniona gminom do przeprowadzania lekcji pływania. Budowa hali i basenu wpłynie korzystnie na powiat.
Przewodnicząca – remonty, które uzasadniała nam Pani Dyrektor Piotrowska wywołały dyskusję. Mam pytanie, dlaczego w ZSO mają być wykonywane prace remontowo-malarskie?.
p. U. Piotrowska – w roku szkolnym 2004/2005 po ośmiu latach użytkowania Sali gimnastycznej bez renowacji okazało się, że musiałam dokonać częściowego remontu parkietu. Poinformowano mnie, że jeżeli nie będę, co roku, a najmniej raz na dwa lata lakierowała parkietu to za 5 lat będzie on całkowicie do wymiany. Malowanie piwnic to tylko wykończenie całego malowania szkoły. W szkole należy także schować kable rozprowadzające energię elektryczną. To, w jaki sposób są one obecnie ułożone na zewnątrz murów powoduje moje obawy, że kiedyś któryś z uczniów może zrobić sobie krzywdę. w tym remoncie ujęta jest tez sala do tenisa stołowego. Została ona wygospodarowana z pomieszczeń piwnicznych. Należałoby wykonać w niej wentylację. Te rzeczy wymienione tutaj przeze mnie powinny być priorytetowo zabezpieczone.
Przewodnicząca – mówiła Pani także o remoncie toalet w segmencie sportowym.
p. U. Piotrowska – tak. Ponieważ materiały, z których zostały wykonane toalety pochodzą z lat 80-tych. Obecnie SA już one w bardzo złym stanie. Dodatkowo, kiedy przyjmuje na Sali turnusy grup sportowych to oni zawsze korzystają z pryszniców. Takie stawiają mi warunki. To, co mam w tej chwili to odbiega od standardów.
Przewodnicząca – będę wnioskowała o to, aby Zarząd zabezpieczył środki finansowe na to o co wnioskowała Pani Dyrektor. Pani Dyrektor zwróciła się także o zabezpieczenie 60.000 zł na70-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Tucholi. W tych kosztach mieści się wynajem namiotu, wydanie monografii szkoły i sztandar.
p. U. Piotrowska – ta monografia obejmuje okres od lat 30-tych ubiegłego wieku do czasów aktualnych. Będziemy się starać także o środki od sponsorów. Spodziewamy się, że przyjedzie 800 absolwentów.
p. J. Kornaś – zdziwiony jestem prośba Pani Dyrektor. w ZSL i T również organizowaliśmy zjazdy absolwentów. Ale to wszystko finansowaliśmy zawsze z wpłat osób, które chciały uczestniczyć w tych zjazdach.
Przewodnicząca – czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania dotyczące 70-lecia LO do Pani Dyrektor?. Rozumiem, że pod względem organizacyjnym już macie wszystko załatwione.
p. W. Kociński – czy w sprawie gimnazjum powiatowego zostały już przeprowadzone konsultacje z Gminą Tuchola?.
p. B. Szramka – ma być wprowadzony aneks do dotychczasowego porozumienia. Zmiana ma polegać na tym, że ma zostać wprowadzona jedna klasa z dziećmi z Gminy Tuchola i druga klasa z dziećmi z pozostałych gmin. W tej chwili prawnicy nasi i Gminy Tuchola opracowują ten aneks.
Przewodnicząca – ten zapis funkcjonuje już od roku, ale w innym brzmieniu. Chodzi o to jedynie, aby rodzice nie przemeldowywali dzieci na teren okręgu, który obejmuje to gimnazjum.
p. M. Sass – według mnie nie jest to sposób na zmniejszenie barier edukacyjnych. Ponieważ jeśli stanie się tak, że do tej drugiej klasy będzie chętnych tylko 15 osób to już nie utworzymy tej klasy. W takim układzie nie mamy wyrównywania szans edukacyjnych.]
Przewodnicząca – jedno z moich dzieci chodziło do gimnazjum powiatowego, powiatowego drugie do gminnego i ja nie widzę żadnej różnicy w poziomie wykształcenia moich dzieci. Strategia przewidywała, że to gimnazjum ma być eksperymentalne.
p. U. Piotrowska – kiedy w 2004 roku mówiło się o gimnazjum jako o szkole eksperymentalnej nie było wówczas problemu z obwodem dla tej szkoły. Dopiero później zostały przeprowadzone rozmowy w sprawie określenia obwodu.
p. W. Kociński – ja proponuję taki zapis wprowadzić, że jedna klasa ma być typowo „tucholską”, a druga, jeśli nie będzie dzieci z pozostałych gmin można uzupełnić dziećmi z gminy Tuchola.
Przewodnicząca – uważam, że przy takim rozwiązaniu wracamy do początków. Proszę o zabranie głosu p. Tomasza Okrzyńskiego Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
p. T. Okrzyński – ja wnioskowałem o to, aby z wnęk w korytarzu zrobić małe szatnie dla uczniów. Dlatego, że w mojej szkole nie ma szatni.
Przewodnicząca – nie zgłaszał Pan taki potrzeb wówczas, kiedy rozbudowywano Pańską szkołę?
p. T. Okrzyński – to pytanie powinno być skierowane do poprzedniego Zarządu Powiatu. Zgłaszałem też wymianę ogrodzenia wokół mojej szkoły.
Przewodnicząca – w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych zgłoszono następujące potrzeby: malowanie pomieszczeń, biurowych, remont internatu, sanitariatów, wymianę ogrodzenia wokół szkoły, modernizację terenu wokół szkoły. Wprowadzona została budowa sali gimnastycznej. Ogólnie zgłoszono potrzeby na kwotę 600.000 zł.
p. W. Smoczyk – ja we wrześniu ubr. zgłosiłem potrzeby na kwotę 126.000 zł. Otrzymałem z tego 46.000 zł. Dokonałem przeorganizowania zajęć, wyprowadziłem gospodarstwo pomocnicze. Moim zadaniem jest racjonalizacja sal lekcyjnych. Dlatego, że otworzyła mi się możliwość pozyskania uczniów do Centrum Kształcenia Praktycznego z sąsiednich powiatów: chojnickiego i sępoleńskiego. Proszę o rozważenie możliwości dofinansowania kwoty 80.000 zł, a resztę wnioskowanej kwoty jestem w stanie dołożyć sam.
Przewodnicząca – to wszystko ma być przeznaczone na adaptację pomieszczeń w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej?. Co na to Pan Naczelnik?.
p. B. Szramka – uważam to jak najbardziej zasadne.
p. W. Smoczyk – w tym roku na targach BUDMA w Poznaniu w ciągu dwóch dni ich trwania zawarliśmy kontrakty na wartość 30% ubiegłorocznych zysków. A one wyniosły w 2006 roku 2.000.000 zł.
p. B. Szramka – w tej chwili debatują na ten temat prawnicy. Niestety wszystko to utknęło z powodu problemów formalno-prawnych.
Przewodnicząca – jest rzeczywiście taki problem. Na dzień dzisiejszy Dyrektor Lasów Państwowych nie jest uprawniony do prowadzenia szkół leśnych. Może to zrobić Ministerstwo Środowiska. Pani z Ministerstwa obecna na spotkaniu w Tucholi powiedziała, że być może zajdzie potrzeba wprowadzenia odpowiedniego rozporządzenia. Ta cała niejasna sytuacja przekłada się na remonty w szkole.
p. R. Wrębel – w 2000 roku po połączeniu szkól dwa piętra w szkole były nieużywane. Dokonane remonty pozwoliły nam użytkować te pomieszczenia. Jak wygląda sytuacja szkoły wszyscy Państwo wiecie. W mojej szkole uczy się 700 uczniów. Te potrzeby, które wymieniłam to tylko niewielka część tego, co naprawdę trzeba by tam zrobić. W tragicznej sytuacji ze względu na wychowanie fizycznej są uczniowie mojej szkoły. A najgorsze ze wszystkich szkół są sanitariaty u mnie. Takich nie ma już nigdzie. Chciałabym zagospodarować pomieszczenia po kotłowni na siłownię. To by rozwiązało częściowo problem z sala gimnastyczną. Cześć z nowo wyremontowanych pomieszczeń nie jest jeszcze oddana do użytku. Muszę tutaj spełnić wiele warunków dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Mam nawet wskazania i ekspertyzy z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej.
Przewodnicząca – z mocy ustawy Prawo budowlane jest Pani przecież zobowiązana do dokonywania przeglądów, prawda?.
p. R. Wrębel –oczywiście dokonuje przeglądów. Ale na razie w związku z tym, że cały czas trwają prace remontowe to otrzymuję czasowe pozwolenia. Ale kiedy remont się skończy to zmieni się sytuacja. Dodatkowo za każdym przeglądem mówią mi, że zmieniają się przepisy. Sala gimnastyczna kosztowałaby 1.400.000 zł. Można na ten cel pozyskać środki unijne, ale to wcale nie jest takie proste. Najpierw trzeba wykazać się środkami własnymi w budżecie. Dopiero wtedy jest się wiarygodnym partnerem w rozmowach. Chciałabym, żebyście Państwo rozważyli możliwość zabezpieczenia środków na ten cel.
Przewodnicząca – każdy wymieniony tytuł remontowy jest jak najbardziej zasadny. Czy Zarząd Powiatu już wie skąd pozyska środki?.
p. B. Szramka – będziemy starali się pozyskać środki na ten cel z Totalizatora Sportowego. Żeby jednak uczestniczyć w rozmowach trzeba mieć już gotowy projekt.
p. R. Wrębel – jeśli nastąpi rozdzielenie szkól to trzeba będzie stworzyć dwa sekretariaty i dwa pokoje nauczycielskie.
p. K. Siniło –na to można szukać środków z MEN i S.
p. R. Wrębel – mnie brakuje środków na wyposażenie wyremontowanych sal.
 
Przewodnicząca podziękowała Dyrektorom za przybycie i przystąpiła do omówienia punktu związanego z planem pracy Komisji na rok 2007.
 
Przewodnicząca przedstawiła plan pracy, który przygotowała i poprosiła o wnoszenie do niego propozycji.
p. P. Broszkiewicz – ja proponuję wprowadzenie punktu dotyczącego współpracy samorządu powiatowego z Wyższą Szkoła Zarządzania Środowiskiem.
Przewodnicząca – Pan Broszkiewicz będzie jednocześnie odpowiedzialny za przygotowanie tego punktu
p. Z. Grugel – brakuje mi tez punktu, w którym dokonalibyśmy oceny wydarzeń kulturalnych na terenie naszego powiatu, typu Dni Borów Tucholskich. Oczywiście, jeśli Państwo nie chcą takiego punktu nie będę się upierał przy jego wprowadzeniu.
p. M. Sass – ja proponuję, że to co powiedział Pan Grugel połączyć z działaniami gmin. Bo tam często dzieje się więcej niż w powiecie.
Przewodnicząca – nie chciałabym robić z tego wielkiego zebrania. Jaki termin Państwo proponują?.
p. Z. Grugel – może zróbmy spotkanie z tymi stowarzyszeniami, które otrzymają od nas granty.
p. W. Kociński – może najpierw spotkajmy się z przedstawicielami gmin, żeby oni wskazali osoby najbardziej zasłużone.
Przewodnicząca – dobrze. Wobec tego wprowadzimy to do tematyki listopadowej.
 
W wyniku głosowania komisja jednogłośnie (7-0-0) przyjęła plan pracy na rok 2007.
 
Przewodnicząca – poprosiła o zabranie głosu Panią Skarbnik i przedstawienie zmian do budżetu.
p. K. Siniło – zmniejszono deficyt z 2.000.000 zł do 1.500.000 zł. Te środki przeznacza się na budowę poradni specjalistycznej -500.000 zł, bodowe dróg – 500.000 zł i wykonanie projektów pod drogi – 500.000 zł. Dodatkowo Zarząd rozdysponował kwotę 2.341.400 zł na następujące zadania zgodnie z sugestiami Komisji Stałych:
- 5.400 zł - na zajęcia pozalekcyjne realizowane w wyniku porozumień zawartych z gminami;
-  30.000 zł – zwiększenie w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Śliwice;
-   20.000 zł – zwiększenie w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na zadanie związane z obwodnicą Tucholi;
-   170.000 zł – zwiększenie w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe na adaptację III piętra budynku przy ul. Pocztowej 7 (150.000 zł) oraz zwiększenie kwoty na zakup samochodu (20.000 zł);
-   200.000 zł – zwiększenie w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (20.000 zł), rozdział 75818 – Rezerwy (180.000 zł) na zakup samochodu dla straży;
-   1.646.000 zł – zwiększenie w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe z tego:
       ·  1.400.000 zł – sala gimnastyczna przy ZSL i T;
       ·  186.000 zł – remont poddasza w ZSL i A;
       ·  60.000 zł – zakup autobusu dla ZSL i T;
-   40.000 zł – zwiększenie rozdziału 80140 Centra kształcenia ustawicznego – porozumienia zawartego z Gminą Śliwice na budowę szkoły do wysokości 100.000 zł;
-   200.000 zł – zwiększenie rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej – na standaryzację DPS w Wysokiej;
-    20.000 zł – zwiększenie rozdziału 92195 – Pozostała działalność na zwiększenie dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania związane z kulturą,
-   10.000 zł – zwiększenie rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na zwiększenie dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania związane z kulturą fizyczną.
Przewodnicząca – rezerwa budżetowa wynosi obecnie 540.000 zł.
p. K. Siniło – otrzymaliśmy dziś także faksem metryczkę subwencji oświatowej wynosi ona 23.243.271 zł. To nie jest jeszcze ostateczna wersja, ale pozostanie ten rząd wielkości subwencji. Pozostaje tylko pytanie czy w tej kwocie mieści 5% podwyżka. Jeśli tak to będą ogromne problemy.
 
Przewodnicząca poprosiła o przystąpienie do głosowania nad zmianami w budżecie dotyczącymi działów 801, 854, 921, 926.
 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Tucholskiego pozytywnie zaopiniowała zmiany w projekcie budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2007 w działach 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 Kultura i sport. (5-3-1)
 
p. Z. Grugel – chciałbym dodać jeszcze to, że sala gimnastyczna przy każdej szkole jest dla mnie tym samym czym jest klasa fizyczna, czy chemiczna. Nie powinno być nad tym dyskusji. Natomiast na budowę hali widowiskowo-spotowej skłonny jest nawet podnieść rękę za zaciągnięciem kredytu.
 
Przewodnicząca poprosiła o głosowanie nad projektem uchwały znajdującym się w materiałach sesyjnych na stronie 146, a dotyczącym projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/2006 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego na 2007 r.
 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/2006 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia
29 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego na 2007 r. (9-0-0)

 
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Komisji.
 
Na tym zakończono protokół.
 
 
Protokołowała:                                                                   Przewodnicząca Komisji
 
Kinga Majer                                                                             Małgorzata Oller
 
 

Wytworzył: Kinga Majer (5 lutego 2007)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (12 lutego 2007, 14:33:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1257

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij