7

Protokół nr 7/2007
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury  i Kultury Fizycznej
w dniu 11 kwietnia 2007 r.
 
Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Sylwia Sobczak – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej.
 
Tematyką posiedzenia jest opiniowanie wniosków do konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
 
Przewodnicząca przywitała zebranych i poprosiła o przedstawienie wniosków złożonych przez stowarzyszenia p. Sylwię Sobczak.
 
p. S. Sobczak – poinformowała, że podzieliła wnioski na realizowane w dziale kultura i dziale sport. Na każdy z tych działów zabudżetowana jest kwota 30.000,00 zł. Niektóre stowarzyszenia złożyły po kilka wniosków.
Przewodnicząca – czy spełniają one wymagania pod względem merytorycznym?.
p. S. Sobczak – tak. są co prawda małe niedociągnięcia, ale będę je wyjaśniała na bieżąco.
Przewodnicząca –czy te wnioski dotyczą imprez o zasięgu powiatowym?.
p. S. Sobczak – tak. Ma przygotowane dla Państwa wykazy wniosków złożonych przez stowarzyszenia podzielone na dział sport i dział kultura.
 
Następnie p. Sylwia Sobczak przedstawiła wnioski z działu kultura fizyczna i sport.
 
Komisja w wyniku głosowania postanowiła przyznać następujące kwoty grantów:
1.      MLKS „Tucholanka” na zadanie pn. Czwartki lekkoatletyczne - kwotę 2.500,00 zł.
2.      LKS Kęsowo na zadanie pn. XV Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców - kwotę 2.500,00 zł.
3.      GLKS „CIS” Cekcyn kwotę 2.000,00 zł.
4.      LKS „Rawys” Raciąż na zadanie pn. udział dzieci i młodzieży w zajęciach sportowo rekreacyjnych kwotę 2.000,00 zł.
5.      Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski na zadanie pn. Poznajemy piękno Borów Tucholskich - kwotę 2.000,00 zł.
6.      WOPR Bydgoszcz na zadanie dotyczące cyklu wykładów z ratownictwa medycznego oraz doskonalenia kadry medycznej - kwotę 1.000,00 zł.
7.      PCK Zarząd Rejonowy w Tucholi na zadanie pn. Turniej piłki nożnej wraz z imprezami towarzyszącymi - kwotę 1.000,00 zł.
8.      ZHP Hufiec Świecie-Tuchola na zadanie pn. Rajd rowerowy - kwotę 500,00 zł.
9.      ZHP Hufiec Świecie-Tuchola na zadanie pn. Trampoteka - kwotę 2.500,00 zł.
10.  ZHP Hufiec Świecie-Tuchola na zadanie pn. Rajd Harcerski Woziwoda 2007 - kwotę 1.300,00 zł.
11.  Parafialny Klub Sportowy „Unitas” na zadanie pn. Igrzyska Osób Niepełnosprawnych Tuchola 2007 - kwotę 1.200,00 zł.
12.  Polski Związek Wędkarski Zarząd Kola Nr 135 na zadanie pn. Otwarty konkurs wędkarski w ramach 48. Dni Borów Tucholskich 1.500,00 zł.
13.  Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Promocja Borów Tucholskich na zadanie pn. Zapomniana Stacja - Festyn Kolejarski - kwotę 2.500,00 zł.
14.  Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Powiatu Tucholskiego na zadanie pn. organizacja Turnieju Kręglarskiego - kwotę 600,00 zł.
15.  UKS „Smyk” na zadanie pn. Szkoła nasza w świat sportu zaprasza - kwotę 1.000,00 zł.
16.  Stowarzyszenie na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej „Przyjazna Dłoń” na zadanie pn. I Turniej Tenisa Stołowego Osób Starszych i Niepełnosprawnych - kwotę 1.000,00 zł.
17.  Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Lubiewo „Bory” na zadanie pn. Niepodległościowy Turniej Piłki Siatkowej o puchar Starosty Tucholskiego - kwotę 1.000,00 zł.
18.  MLKS „Tucholanka” na zadanie pn. Międzynarodowy Turniej Piłkarski o puchar Borów Tucholskich  - kwotę 1.500,00 zł.
19.  Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” na zadanie pn. Turniej Piłkarski o puchar Starosty - kwotę 1.900,00 zł.
20.  UKS „Kadet” na zadanie pn. II Ekologiczny Rajd Rowerowy - kwotę 500,00 zł.
 
Następnie p. Sylwia Sobczak przedstawiła wnioski stowarzyszeń z działu kultura.
 
Komisja w wyniku głosowania przyznała następujące wysokości grantów:
1.      Borowiackie Towarzystwo Kultury na zadanie pn. Premiera Kabaretu „Zajączek” - kwotę 200,00 zł.
2.      Borowiackie Towarzystwo Kultury na zadanie pn. XX Jubileuszowy Konkurs Fotograficzny „Bory Tucholskie 2007”-  kwotę 800,00 zł.
3.      Borowiackie Towarzystwo Kultury na zadanie pn. Zapis Mestwina-widowisko plenerowe  - kwotę 1.000,00 zł.
4.      Borowiackie Towarzystwo Kultury na zadanie pn. Jednodniówka - Posłaniec Św. Małgorzaty - kwotę 1.000,00 zł.
5.      Borowiackie Towarzystwo Kultury na zadanie pn. Wystawa Twórczości Ludowej i Rękodzieła połączona z biesiada twórców - kwotę 600,00 zł.
6.      Klub Seniora „Jesień” na zadanie pn. Wyjazd rekreacyjny do Woziwody - kwotę 400,00 zł.
7.      Polskie Stowarzyszenie Diabetyków na zadanie pn. spotkania kulturalne chorych na cukrzycę - kwotę 1.000,00 zł.
8.      Towarzystwo Miłośników Ziemi Śliwickiej „Knieja” na zadanie pn. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Bory i Borowiacy” -  kwotę 1.000,00 zł.
9.      Towarzystwo Miłośników Ziemi Śliwickiej „Knieja” na zadanie pn. Warsztaty Poetyckie „Śliwickie Klimaty”  - kwotę 500,00 zł.
10.  Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Kęsowa na zadanie pn. Inscenizacja - Boje Nadgraniczne Kęsowo 1939 r. - kwotę 3.000,00 zł.
11.  Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Kęsowa na zadanie pn. I Ogólnopolski plener rzeźbiarski, warsztaty rzeźbiarskie - kwotę 2.000,00 zł.
12.  Stowarzyszenie Wspierania Kultury Muzycznej „Talent” na zadanie pn. VII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Cekcyn-Osie 2006 „Muzyka nie uznaje granic” - kwotę 3.000,00 zł.
13.  Klub Seniora „Borowiaccy” na zadanie pn. Festyn z okazji 30-lecia istnienia Klubu - kwotę 500,00 zł.
14.  Klub Seniora „Borowiaccy” na zadanie pn. wycieczka członków Klubu szlakiem odosobnienia Kardynała Wyszyńskiego – Tucholski ślad - kwotę 400,00 zł.
15.  Stowarzyszenie na rzecz ocalenia śladów przeszłości „Światło” na zadanie pn. „Eltki, szuńdy, oganryje – borowiackie breweryje” – kieszonkowy mini słownik gwary borowiackiej  - kwotę 1.000,00 zł.
16.  PCK Zarząd Rejonowy w Tucholi na zadanie pn. XV olimpiada promocji zdrowego stylu życia - kwotę 1.000,00 zł.
17.  ZHP Hufiec Świecie-Tuchola na zadanie pn. kurs zastępowych ZHP Środowiska „Bory” -  kwotę 1.500,00 zł.
18.  Stowarzyszenie Hospicjum na zadanie pn. Festyn rodzinny - kwotę 3.000,00 zł.
19.  Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju sołectwa Krzywogoniec na zadanie pn. Wioska grzybowa  - kwotę 1.000,00 zł.
20.  OSP Cekcyn na zadanie pn. Festiwal muzyki elektronicznej Cekcyn 2007 - kwotę 1.000,00 zł.
21.  Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Lubiewo „Bory” na zadanie pn. II Powiatowy Przegląd Teatrów Profilaktycznych - kwotę 1.000,00 zł.
22.  Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie na zadanie pn. I Festiwal Kultury Irlandzkiej w Borach Tucholskich - kwotę 3.000,00 zł.
23.  Stowarzyszenie Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Lubiewie na zadanie PN. Tam gdzie las i woda. Bory Tucholskie. Promocja na Zamku w Gołubiu Dobrzyniu - kwotę 600,00 zł.
24.  Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej na zadanie PN. VII nocne misteria nadjeziorne Cekcyn 2007 - kwotę 1.500,00 zł.
 
Komisja wyczerpała porządek posiedzenia w wyniku czego Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji Edukacji.
 
Na tym zakończono protokół.
 
 
Protokołowała:                                                                        Przewodnicząca Komisji
 
Kinga Majer                                                                                 Małgorzata Oller
 

metryczka


Wytworzył: Kinga Majer (11 kwietnia 2007)
Opublikował: Kinga Majer (8 czerwca 2007, 14:08:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2045