13

Protokół nr 13/2007
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 4 grudnia 2007 roku
 
Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Bogusąłw Szramka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, p. Sylwia Sobczak – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, p. Regina Wrębel – Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych, p. Urszula Piotrowska – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, p. Mariola Pawelska – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach, p. Jerzy Kornaś – Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych, p. Witold Smoczy – Dyrektor Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej, p. T. Okrzyński – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
 
Tematyka posiedzenia:

1. Wypracownaie opinii w sprawie projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2008.  
Pan Wojciech Kociński przybył na posiedzenie Komisji o godz. 13.20.
 
Przewodnicząca – przywitałą zebranych i poinformowała, że nieobecna będzie Pani Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Tucholi z powodu konieczności wyjazdu do Warszawy. Przedmiotem obrad Komisji będą działy 801,854,921 i 926.
p. K. Siniło – zaplanowo deficyt w wysokości 1 mln zł. W działe 854 i 801 zaplanowana jest kwota 20 mln. Wynagrodzenia w oświacie mają wzrosnąć o 2,4% w stosunku do roku ubiegłego. Zabezpieczone sa finansowow podstawowe paragrafy. Nie zostały uzwględnione dodatkowe potrzeby między innymi pomoce dydaktyczne. 500 tys. zł przeznaczone jest na boisko wielofunkcyjne, 100 tys zł na współfinansowanie budowy boiska w Śliwicach. Na kulturę fizyczną i sport zapisane jest 60 tys zł.
Przewodnicząca – jest to pierwszy budżet bez Technikum Leśnego. Nie też w związku z tym w budżecie paragrafów związanych z internatem. Pozsostaje nam do zabezpieczenia wzrot wynagrodzeń do 2,4%. Nie ma to odniesienia do deklaracji rządu. W chwili obecnej mamy tylko 600 tys zł na rezerwie budżetowej. Ale te środki będą musiały zabezpieczyć inne potrzeby.
p. K Siniło – czy otrzymamy środki na wzrost wynagrodzeń zależy od uchwalenia budżetu Państwa. W roku ubiełym subwencja była niższa od tych poprzednich.
p. S. Sobczak – zmieniła się tez sprawozdawczość i  to też ma wpływ na wielkość subwencji.
p. K. Siniło – w wyjaśnieniach z Ministerstwa czytamy, że wzrost wynagodzeń jest taki jak przewidywany w budżecie Panstwa, a tam przewiduje się wzrost o 4,2%.
Przewodniczący – zaprosiłam dyrektorów szkół, aby przedstawili nam zakres remontów w ich jednostkach.
p. K. Siniło – z zapotrzebowania mogę powiedzieć, że w ZSO potrzebna jest izolacja fundamentów w wysokości 45 tys zł, malowanie szkoły, wymina drzwi, renowacja dziedzińca. Razem koszt remontów w ZSO na kwotę 330 tys zł.
Przewodnicząca – była dyskusja, że Zarząd będzie wybierał te ważniejsze sprawy do realizacji.
p. R. Wrębel – nasze potrzeby obejmują tylko bieżące utrzymanie.
Przewodnicząca – boisko przy ZSO?.
p. U. Piotrowska – miałoby się mieścic na terenie rpzyszkolnym. Jest to boisko lekkoatletyczne. Zawiera bieżnię 200 m, boisko do koszykówki i siatkówki, miejsce do pchnięcia kulą. Nasza szkoła nie dysponuje takim boiskiem. Musimy korzystać z uprzejmości innych szkół.
p. R. Wrębel – moje potrzeby wynikają z elementarnych potrzeb. Nie wiem jak będzie wyglądała sytuacja po podpisaniu porozumienia między Powiatem, a Ministerstwem. Najważniejsze zgłoszone potrzeby to drzwi przeciwpożarowe i zdjęcie boazerii na parterze. Zostały zainstalowane tylko jedne drzwi ognioodporne. Te zadania wynikaja z kolejnych etapów remontów.
p. S. Sobczak – po podpisaniu porozumienia będziemy tylko uzytkownikami. Generalne remonty nie będą w naszej gestii..
p. R. Wrębel – moim problem i to bardzo ważnym jest brak szatni dla uczniów. O pomieszczeniu takim będzie można dopiero pomysleć po remoncie strychu.
p. J. Kornaś – moje zgłoszone potrzeby opiewają na 10 tys zł w szkole i 15 tys zł w internacie. Będę miał problem zz posadzka w sali gimnastycznej, gdyz jest ona niżej niż otoczenie i trzeba będzie ten problem zniwelować. Nie mam na to przewidzianych środków.
p. T. Okrzyński – złożyłem zapotrzebowanie na środki na nowe ogrodzenie wokół szkoły, wymiane części dachu i wymianę nawierzchni przed szkołą. Zakupione mam już kaloryfery do wymiany ogrzewania, jedyny koszt tego przedsięwzięcia to koszt robocizny. Nowe grzejniki maja mniejsze zużycie ciepła. Spowoduje to oszczędności. Otrzymałem także duże środki z PFRON-u.
p. W. Smoczyk – moje zgłoszone potrzeby opiewały na kwote 70 tys zł. 40 tys zł to zamknęcie remontu budynku dydaktycznego, kolejne to otwarcie pracowni samochodowej i wykonanie nowej posadzi na terenie szkoły. Planuję także prowadzić szkolenia dla osób niepełnosprawnych. Przeszkoliliśmy już dwie osoby i myślę, że nie będziemy mieli problemu ze znalezieniem kolejnych chętnych.
p. M. Pawelska – nie zgłaszałam żadnych potrzeb remontowych. Mój budynek jest nowy. Złożyłam jedynie wniosek o dofinansowanie budowy boiska szkolnego wspólnie z Gminą Śliwice. Wyposażenie mam również skompletowane.
p. W. Kociński – jak kiedys wyglądała sprawa szatni w szkle przed rozdzieleniem?.
p. R. Wrębel – było pomieszczenie na szatnie, ale ono zostało zagospodarowane na potrzeby Technikum Leśnego.
Przewodnicząca – jak wygląda sprawa wynagrodzeń?.
p. T. Okrzyński -  w tych sprawach zgadzamy się z Panią Skarbnik.
Przewodnicząca – jak wyglądają Państwa budżety?.
p. R. Wrębel – nie mam żadnych środków na szkołę w Kamienicy. Gdyby udało się tam utworzyć oddziały to będę wnioskowała do Rady o środki finansowe. A druga sprawa, któ®a mnie nurtuje to nie wiem jak będzie wyglądała sytuacja po podpisaniu porozumienia z Ministerstwem.
p. J. Kornaś – niedoszacowane sa u mnie paragrafy na ciepło. W ogóle nie jest ujęta sala gimnastyczna. Odnosząc się do relanego wykonania tych paragrafów wyliczyłem, że niedoszacowanie wynosi 20 tys zł.
Przewodnicząca – ceny za ciepło w 2007 roku nie wzrosły, ale w przyszłym roku z pewnością wzrośnie. Wpływ na zużycie ciepła ma także to czy zima jest ciepła czy tez bardziej ostra. W tym roku mamy łagodną zimę.
p. St. Łangowski – i tak jeśli zajdzie potrzeba to w tych paragrafach będzie korekta Zarządu Powiatu.
p. U. Piotrowska – projekt budżetu szkoły przedstawiła radzie opedagogicznej i ta wydała pozytywna opinie w tej sprawie. Niedoszacowane sa paragrafy dotyczące pomocy naukowych i remontów.
p. St. Łangowski – chciałbym poruszyć tu pewną nurtującą sprawę. Czy można by było przydzielić część kilometrów dla szkół. Chodzi mi o to, że wszystkie szkoły korzystają z autbusu dyrektora Kornasia. Wskazane byłoby zakontraktoweanie wyjazdów tego autobusu i rozdzielenie na poszczególne szkoły. Przydzielenie na szkołę po 8 km. To na jaką wycieczkę pojadą uczniowie zależy od dyrektora szkoły. Wyliczyłem już sobie jakby to wyglądało. Łączny koszt takich wyjazdów to 40 tys zł. Proponuję, że by połowę z tego pokrył Zarząd, a druga poowę pozostałe szkoły.
p. U. Piotrowska – ja uważam, że te pieniądze powinny zostać w budżecie szkół. Może isę tak zdarzyć, że zbiegną się terminy wyjazdów i trzeba będzie wynająć innego przewoźnika.
p. M. Sass – jak też przy tym, aby te środki zostawić w budżetach szkół.
p. R. Wrębel – ja jeszcze nie korzystałam z autobusu ZSL i T.
p. St. Łangowski – ja się nie upieram prz swoim zdaniu. Mam zastrzeżenia do budżetu i  zgłaszam je do Pani Skarbnik. Wyliczyłem sobie, że każda ze szkół z subwencji, którą otrzymują mogą wygospodarować pewne oszczędności. I tak wyszło mi, że w ZSL i A zostaje kwota 4.735 zł, w ZSL i T 3.942 zł, w ZSO 4.478 zł. Uważam, że można ustalic pewne reguły.
p. J. Kornaś – autobus zotsał kupiony dzięki pomocy Rady Rodzic2.ó z mojej szkoły i Starostwa. Utrzymanie go dużo ksoztuje, a korzystają z niego wszystkie jednostki oświatowe. Miały zostać ustalone pewne zasady przesz Pana Naczelnika.
p. B. Szramka – ustaliliśmy, że należy poszukać kwoty 20 tys zł.
Przewodnicząca – uważam, że nie wolno dysponować czyimś budżetem. Co oznaczałoby dla Pana Dyrektora 20 tys zł.
p. J. Kornaś – ta kwota nie zaspokoi moich potrzeb jeśli chodzi o utrzymanie autokaru.
p. S. Sobczak – myślę chyba, że Państwo Dyrektorzy powinni sami wypracować system uzytkowania autokaru. To nie jest miejsce na taką dyskusję.
p. St. Łangowski – wycofuję swój wniosek.
p. Z. Grugel – to jest środek w ciężarze kosztów Dyrektora Kornasia. Te koszty ponosi Dyrektor. O przeniesieniu środkó3. w budżecie zadecyduje Rada Powiatu.
p. W. Kociński - zgadzam się z Radnym Grugelem w tej sprawie.
p. Z. Grugel – uważam, że dysponentem tego autokaru powinien być jedenn dyrektor i jeśli zajdzie taka potrzeba korzystać z niego powinny inne szkoły.
p. K. Siniło – ja proponuję, żeby Pan Dyrektor na bieżąco monitorował te sprawę i przekazywał na bieżaco informację Zarządowi Powiatu.
p. Z. Grugel – nasz budżet jest budżetem uznaniowy, a nie zadaniowym. Kiedy się to zmieni, zmienią się i zasady. Chodzi o to, że komuś chce się bardziej, a komus mniej.
Przewodnicząca – zgadzam się z Panem Radnym, ale można też to rozpatrywać, że można coś zrobić taniej. Być może za pół roku okaże się, że dyrektor będzie miał trudności z zabezpieczeniem autokaru dla siebie.
p. St. Łangowski – wycofuję swój wniosek.
p. K. Siniło – co do budowy Sali podjęliśmy decyzję, że będziemyh budować ją z własnych środków. Jeśli chodzi o budowę boiska, że inwestycja zostanie dopiero rozpoczęta po pozyskaniu środków.
p. M. Sass – składam wniosek, aby ponownie otworzyć oddziały w Kamienicy.
p. K. Siniło – być może uda się nam ruszyć z Kamienicą. Dlatego składam wniosek, aby nie zmieniać budżetu ZSL i A.
Przewodnicząca – przystapiła do omawiania wniosków Komisji.
 
Komisja zaproponowała zwiększenie środków o kwotę 10 tys zł w działach 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego § 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych oraz o kwotę o 10.000 zł w dziale 926 Kultura fizyczna i sport §2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Środki na sfinansowanie zwiększeń w/w paragrafach Komisja proponuje przesunąć z działu 758 Różne rozliczenia, § 4810 Rezerwa ogólna.
 
Wnioski Komisji przyjęte jednogłośnie (8-0-0):

Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Tucholskiego na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2007 roku pozytywnie opiniuje projekt budżetu na 2008 rok w działach; 801 - Oświata i wychowanie, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, 921 – Kultura i ichrona dziedzictwa narodowego, 926 – Kultura fizyczna i sport z następującymi uwagami:
 
1. Projekt budżetu uwzględnia w § 4270 poszczególnych jednostek oświatowych środki finansowe tylko na bieżące potrzeby remontowe. Zdaniem Komisji, środki z utworzonej rezerwy w rozdziale 80195 – pozostała działalność (kwota rezerwy – 615.754 zł) powinny być w pierwszej kolejności kierowane na realizację remontów zgłaszanych już przez jednostki od kilku lat i które są zasadne, jak np. izolacja fundamentów budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
2.  W przypadku uruchomienia programów zewnętrznych należy wykorzystywać każdą możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz wyposażenie pracowni i sal lekcyjnych.
3.  Środki finansowe zabezpieczone w § 4260 energia są niższe od przewidywanego wykonania roku 2007, jak również od wykonania roku 2006, w trakcie roku może się okazać, że są one niedoszacowane.
4.  Komisja zaznacza, że ewentualne uruchomienie szkoły w Kamienicy w trakcie roku wymusi konieczność wyodrębnienia środków finansowych w ramach budżetu na jej prowadzenie.
5.  Komisja wnioskuje o:
·   zwiększenie środków o 10.000 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego § 2820- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicznym do sektora finansów publicznych.
·   zwiększenie środków o 10.000 zł w dziale 926 Kultura fizyczna i sport §2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicznym do sektora finansów publicznych.
Środki na sfinansowanie zwiększeń w/w paragrafach Komisja proponuje przesunąć z działu 758 Różne rozliczenia, § 4810 Rezerwa ogólna.
 
Komisja zdecydowanie pozytywnie się odnosi do planowanego w 2008 roku w jednostkach oświatowych zakresu inwestycji, który obejmuje:
- dokończenie budowy sali gimnastycznej w ZSLiT,
- budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSO,
- dofinansowanie budowy boiska przy ZSP w Śliwicach,
- zakup samochodu w ZSLiA
na łączną kwotę 3.245.000 zł.
 
Przewodnicząca wobec braku dalszych pytań zamknęła posiedzenie Komisji.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                           Przewodnicząca Komisji
 
Kinga Majer                                                                    Małgorzata Oller


Wytworzył: Kinga Majer (4 grudnia 2007)
Opublikował: Kinga Majer (12 lutego 2008, 18:59:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1377

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij