16

Protokół nr 16/2008
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
które odbyło się dnia 14 lutego 2008 r.
 
Obecni według listy obecności oraz p. Tadeusz Zaborowski – Wicestarosta Tucholski.
 
Tematyka posiedzenia:
1. Opiniowanie wniosków do konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
2. Sprawy różne.
 
Ad. 1.
Przewodnicząca – poinformowała, że Komisja ma się zająć zaopiniowaniem dofinansowania dla stowarzyszeń, które złożyły wnioski w konkursie. W budżecie zaplanowano po 40 tysięcy złotych na kulturę fizyczną i sport oraz na kulturę. Złożono 22 wnioski na kulturę fizyczną i sport na kwotę ca 66.000 zł i 34 wnioski na kulturę na kwotę 183.000 zł.
 
Komisja w wyniku głosowania postanowiła przyznać następujące kwoty grantów na kulturę fizyczną i sport:
1. LUDOWY KLUB SPORTOWY „RAWYS” na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej – kwotę 1000,00
2. GMINNY KLUB SPORTOWY „MYŚLIWIEC” na Powiatowy turniej szachowy o puchar Starosty Tucholskiego – kwotę 1000,00 zł
3. Borowiackie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na szkolenie kadry ratownictwa i doskonalenia umiejętności ratowniczych - wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa na wodzie - nie kwalifikuje się.
4. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KĘSOWA na VI Rajd Rowerowy „Na żurawinowych włościach” – kwotę 500,00 zł
5. Gminny Ludowy Klub Sportowy „CIS” na turniej piłkarski o Puchar Starosty Tucholskiego – kwotę 2000,00 zł
6. Gminny Ludowy Klub Sportowy „CIS” na imprezy sportowe – kwotę 3200,00 zł
7. TOWARZYSTWO PIŁKARSKIE OLDBOYÓW „Sokoły” na  powiatowo na sportowo – kwotę 5000,00 zł
8. Uczniowski Klub Sportowy „Kadet” w Bysławiu na rajd rowerowy – „Miej czas na zdrowie, przygodę i przyrodę” – kwotę 1500,00 zł
9. Miejski ludowy klub sportowy „TUCHOLANKA” na prowadzenie zajęć z dziećmi w okresie: 24.02, 8.05, 15.05, 19.05, 29.05, 05.06, 04.09, 18.09, 25.09, 25.09.2008r. „Czwartki Lekkoatletyczne” – kwotę 3000,00 zł
10. PARAFIALNY KLUB SPORTOWY „UNITAS” na Igrzyska – Tucholanka 2008- kwotę 1200,00 zł
11. PARAFIALNY KLUB SPORTOWY „UNITAS” na Mistrzostwa diecezji w tenisie stołowym – kwotę 240,00 zł
12. Uczniowski klub sportowy „GROM” w Lubiewie na imprezę W duchu Fair Play wygramy wszyscy – kwotę 2500,00 zł
13. Stowarzyszenie na rzecz Pamiętowa i Adamkowa na W kulki z władzą (turniej kręglarski) – kwotę 1000,00 zł
14. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dziecko w Rodzinie” na II Turniej Kręglarski „Razem dla dzieci” – kwotę 960,00 zł
15. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dziecko w Rodzinie” na Rajd krajoznawczy „Pieszo po Borach Tucholskich” kwotę 0,00 zł
16. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dziecko w Rodzinie” na II Halowy Turniej Piłki Nożnej – kwotę 800,00 zł
17. Stowarzyszenie na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej „Przyjazna Dłoń” na II integracyjny turniej tenisa stołowego-jako popularyzacja kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla osób starszych i niepełnosprawnych – kwotę 1000,00 zł
18. Towarzystwo Rozwoju Regionalnego” Promocja Borów Tucholskich” na        Halową Ligę Piłki Nożnej – kwotę 2100,00 zł
19. Chorągiew Kujawsko-Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Tuchola na „Rajd historyczny WYZWOLENIE” – kwotę 1000,00 zł
20. Chorągiew Kujawsko-Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Tuchola na „Historyczny bieg patrolowy harcerzy starszych i wędrowników” – kwotę 0,00 zł
21. Chorągiew Kujawsko-Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Tuchola na Stały Rajd Hufca Tuchola „Trampoteka” pt. „Polska w pigułce, czyli podróże w poszukiwaniu prof. Baltazara Gąbki” – kwotę 2000,00 zł
22. Chorągiew Kujawsko-Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Tuchola na XXXI Zawody Sportowo-Obronne „Sprawni jak żołnierze” – kwotę 1000,00 zł
 
Komisja w wyniku głosowania postanowiła przyznać następujące kwoty grantów na kulturę :
1.  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniorów z siedzibą w Bydgoszczy KLUB SENIORA „BOROWIACY” na wycieczkę członków Klubu Seniora na trasie Warszawa-Częstochowa-Kraków-Tuchola – kwotę 0,00 zł
2.  TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CEKCYŃSKIEJ na VIII Nocne Misteria Nadjeziorne – Cekcyn 2008 – kwotę 2800,00 zł
3.  Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Sołectwa Krzywogoniec 5 na „Wieczór nad Jeziorem w Krzywogońcu” – kwotę 2500,00 zł
4.  POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW Oddział Powiatowy na 1. Integracja chorych na cukrzycę poprzez wspólne spotkania i wyjazdy kulturalne. 2. Promocja zdrowego trybu życia.3. Organizowanie wspólnego wypoczynku, sportu, zabawy, imprez kulturalnych – kwotę  1000,00 zł
5.  STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY MUZYCZNEJ „TALENT” na Odrobina jazzu w Borach – kwotę 0,00 zł
6.  STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY MUZYCZNEJ „TALENT” na VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Cekcyn 2008 „Z muzyką ku wspólnej Europie” – kwotę 4000,00 zł
7.  STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY MUZYCZNEJ „TALENT” na monografię – „Campanella” z Borów Tucholskich – wydanie i promocja książki – kwotę 0,00 zł
8.  STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KĘSOWA na  inscenizację historyczną „BOJE NADGRANICZNE KĘSOWO 1939 ROK” – II piknik historyczny – kwotę 5000,00 zł
9.  STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KĘSOWA na II Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski – kwotę 3000,00 zł
10. Borowiackie Towarzystwo Kultury oddział KPTK na jednodniówkę „Posłaniec Św. Małgorzaty” Gazeta okolicznościowa z okazji święta Patronki Miasta – kwotę 1200,00 zł
11. Borowiackie Towarzystwo Kultury oddział KPTK na wystawę i wernisaż z okazji 25-lecia pracy artystycznej Mariusza Reszczyńskiego – kwotę 0,00 zł
12. Borowiackie Towarzystwo Kultury oddział KPTK na Życie i przygody Bartłomieja Nowodworskiego – widowisko plenerowe z okazji 455 rocznicy urodzin i 390 rocznicy ustanowienia Kolonii Krakowskiej w Tucholi – kwotę 3000,00 zł
13. Borowiackie Towarzystwo Kultury oddział KPTK na wystawę Twórczości Ludowej Rękodzieła połączonego z Biesiadą Twórczości z okazji 45-lecia BTK – kwotę 0,00 zł
14.  Borowiackie Towarzystwo Kultury oddział KPTK na Jesień na Pałukach – kwotę 0,00 zł
15. Borowiackie Towarzystwo Kultury oddział KPTK na Premierę kabaretu „Zajączek” – kwotę 300,00 zł
16. Borowiackie Towarzystwo Kultury oddział KPTK na Konkurs fotograficzny Bory Tucholskie 2008 – „Moje miejsce na ziemi” – kwotę 700,00 zł
17. Borowiackie Towarzystwo Kultury oddział KPTK na Album „zapomniana tradycja. Telegramy patriotyczne.” Autor Maria Ollick - kwotę 500,00 zł
18. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CEKCYNIE na Festiwal Muzyki Elektronicznej Cekcyn 2008 (edycja III) połączona z ogólnopolskim konkursem muzyki elektronicznej – kwotę 2000,00 zł
19. POLSKI CZERWONY KRZYŻ na Piknik krajoznawczo-rekreacyjny Promocja honorowego krwiodawstwa – kwotę 748,00 zł
20. Towarzystwo miłośników Ziemi Śliwickiej „KNIEJA” na Konkurs literacki i warsztaty dla młodzieży i dorosłych – Śliwickie klimaty – kwotę 752,00 zł
21. Towarzystwo miłośników Ziemi Śliwickiej „KNIEJA” na Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Bory i Borowiaccy” – Mieszkańcy Borów – kwotę 1000,00 zł
22. STOWARZYSZENIE Społeczno-kulturalne „BURCHAT” na Festyn kolejarski - „Zapomniana Stacja” – kwotę 3500,00 zł
23.  Stowarzyszenie Duszpasterska Wspólnota Rolników na Imprezę – Majowe i Majówka – kwotę 500,00 zł
24. Tucholski Ośrodek Kultury na Niezwykły Region – Dzień Folkloru Borowiackiego” – Nie kwalifikuje się
25. Tucholski Ośrodek Kultury na Jubileuszowy Koncert galowy XXX Spotkań z Piosenką - Nie kwalifikuje się
26. Tucholski Ośrodek Kultury na Całodniową imprezę plenerową dla ludzi II wieku pn. „Złota Życia Jesień” - Nie kwalifikuje się
27. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo „BORY” na Nie pozwólmy zaginąć tradycji – kwotę 1500,00 zł
28. Towarzystwo Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów Tucholskich” na Odkryjemy-promujemy – kwotę 1000,00 zł
29. Towarzystwo Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów Tucholskich” na Integracyjny Dzień Dziecka „Wszystkie Dzieci nasze są” 1.06.2008r. – kwotę 4200,00 zł
30. Lokalna Grupa Działania” Bory Tucholskie” na badania i rekonstrukcję archeologiczną zabytkowego zespołu kopalń głębinowych węgla brunatnego w miejscowości Piła, gmina Gostycyn – kwotę 1000,00 zł
31. Chorągiew Kujawsko-Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Tuchola na Kurs dla przybocznych „zielonym do góry”- kwotę 0,00 zł
32. Chorągiew Kujawsko-Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Tuchola na Zlot Hufców – kwotę 3000,00 zł
33. Chorągiew Kujawsko-Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Tuchola na Śpiewograniec 2008 – kwotę 800,00 zł
34. Fundacja Społeczna „PRO BONO” przy Kościele Opatrzności Bożej w Tucholi na Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej „BORY TUCHOLSKIE 2008” – kwotę 5000,00
 
Ponadto wypracowano następujące wnioski:
Ze względu na dużą ilość wniosków i rodzaj zamierzeń Komisja proponuje przesunięcie kwoty 9.000 zł z zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na zadania z zakresu kultury.
Jednocześnie Komisja prosi, aby środki, z których zrezygnuje któraś z organizacji pozarządowych przeznaczyć dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Kęsowa na organizację Inscenizacji historycznej „Boje Nadgraniczne Kęsowo 1939 rok” – II piknik historyczny.
 
Ad. 2.
Komisja nie zgłosiła spraw bieżących.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                         Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                     Małgorzata Oller

Wytworzył: Kinga Majer (24 czerwca 2008)
Opublikował: Kinga Majer (24 czerwca 2008, 14:31:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1670

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij