23

Protokół nr 23/2008
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 7 listopada 2008 roku.
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Bogusław Szramka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tucholi, p. Regina Wrębel – Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi, p. Aniela Czyżyk – Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Tucholi, p. Urszula Piotrowska – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi, p. Mariola Pawelska – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach, p. Witold Smoczyk – Dyrektor Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi, p. Tomasz Okrzyński – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi, p. A. Pędziak – Kuźmowicz – Wicedyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych
w Tucholi
 
Tematyka posiedzenia:
1. Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez powiat.
2. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca – przywitała zebranych i przedstawiła tematykę posiedzenia. Poinformowała, iż odpowiedzialnym za temat dotyczący funkcjonowania szkół prowadzonych przez powiat jest p. Stanisław Łangowski.
p. St. Łangowski – chciałbym poprosić, aby dyrektorzy wnieśli swoje uwagi do następujących punktów. Po pierwsze, więc uwagi do materiałów sesyjnych. Następnie, aby w kilku słowach odnieśli się do problemów wychowawczych w ich szkołach. Myślę, że zainteresują wszystkich zebranych wyniki egzaminów zawodowych. Wymienili plany organizacyjne oraz te dotyczące funkcjonowania szkoły, które zamierzają wprowadzić od nowego roku. Myślę, że plany inwestycyjne przedstawić nam powinien p. Naczelnik. Na koniec zaś Komisja już bez obecności dyrektorów sformułuje wnioski. Wyrażają Państwo na to zgodę?. Jeśli tak proszę o zabranie głosu w kolejności zebranych tu dyrektorów.
p. M. Pawelska – jeśli chodzi o wyniki egzaminów zawodowych to mamy tu problem.
Przewodnicząca – jak wyglądają nasze szkoły w porównaniu z innymi w województwie?.
p. R. Wrębel – niestety nie mamy jeszcze takich syntez jak wyglądamy w porównaniu do innych szkół zawodowych w województwie i kraju. Wiemy tylko, że zdawalność egzaminu zawodowego w szkołach zawodowych na terenie naszego powiatu kształtowała się na poziomie 50%. Ale jak to kształtuje się porównując zawody nie umiem powiedzieć.
p. St. Łangowski – wiemy, że jeśli chodzi o zdawalność matur w Liceum Ogólnokształcącym to plasujemy się na pierwszym miejscu.
p. R. Wrębel – tak jesteśmy na pierwszym miejscu chyba nawet w całym okręgu.
p. St. Łangowski – egzaminy zawodowe przeprowadzane były kiedyś zupełnie w innej formie niż obecnie. Są one na bardzo wysokim poziomie. Różnica wynika tu także i naboru i punktacji. W ciągu ostatnich 4 lat uczniowie techników zdają dwa poważne egzaminy. W związku z tym, że próg przyjęcia do naszych techników został obniżony, wielu uczniów ma kłopoty z podołaniem z ilością i zakresem materiału do nauki. Już dawno przed tym ostrzegałem. Nadal jest za tym, abyśmy opracowali próg punktowy, który dawałby możliwość przyjęcia do technikum. Jest to konieczne uważam.
p. R. Wrębel – aby zdać maturę wystarczy mieć 30% punktów. W przypadku egzaminu zawodowego to w części pisemnej trzeba zdobyć 50% punktów, zaś za zadanie, które jest do wykonania w drugiej części egzaminu należy zdobyć 75%. W dodatku nadal nie ma podstaw programowych do przygotowania do egzaminów. Nauczyciele poruszają się w tym przypadku po omacku.
p. A. Czyżyk – Minister Edukacji chce stworzyć rade programową co ustalenia wymagań programowych. Składa się ona z wieku specjalistów, ale nie ma w niej niestety nauczycieli zawodów. Stąd mój wniosek, żeby Rada Powiatu wystąpiła do przedstawiciela Związku Powiatów Polskich będącego członkiem tej Rady Programowej, aby ten doprowadził do wprowadzenia jako członków tejże Rady przedstawicieli nauczycieli zawodowych.
Przewodnicząca – czy Komisja wyraża zgodę na przyjęcie wniosku Pani Dyrektor jako wniosku do realizacji.
Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę.
p. St. Łangowski – uważam, że złym pomysłem była likwidacja techników 5-cio letnich. Wówczas uczniowie mieli roczną przerwę pomiędzy maturą, a egzaminem zawodowym, podczas której mogli się przygotować do egzaminów zawodowych. Cały czas proponuję także wprowadzenie progu punktowego.
Przewodnicząca – jak wygląda realizacja projektów w szkołach?.
p. A. Czyżyk – u mnie szkole trwa realizacja programu zajęć pozalekcyjnych. W ramach tego programu prowadzone są zajęcia wyrównawcze. Te zajęcia są bardzo potrzebne i bardzo chciałabym, aby realizacja tego programu przedłużona została do końca roku szkolnego. Trwa ten program od miesiąca października do grudnia.
p. U. Piotrowska – moja propozycja jest taka, aby ten projekt trwał od października do końca maja.
p. W. Kociński – czy Zarząd Powiatu przewiduję w przyszłym roku budżetowym realizację zajęć pozalekcyjnych?.
p. B. Szramka – tak. Dyrektorzy będą mieli przyznawane środki na ten cel.
p. R. Wrębel – będą tez unijne środki na realizację zajęć pozalekcyjnych.
p. A. Pruszak – w związku z tym mam wniosek, aby te środki, które nie zostały w jednych gminach wykorzystane, aby przesunąć je do realizacji w innych.
p. M. Sass – owszem możemy przesuwać te środki, ale to nic nie da jeśli nie będzie uczniów, do których skierowane są te zajęcia.
p. St. Łangowski – chcielibyśmy się teraz dowiedzieć jakie macie problemy wychowawcze w swoich szkołach?.
p. A. Pędziak-Kuźmowicz – nie mamy żadnych poważnych problemów wychowawczych. Największym, z jakim się borykamy to palenie tytoniu przez uczniów. Prowadzimy w tym zakresie szereg działań i współpracujemy z organami odpowiednimi w tej sprawie.
p. U. Piotrowska – u mnie też generalnie największym problemem jest palenie tytoniu. Ostatnio miałam problem z jednym z uczniów, wobec którego grupa młodzieży nie z naszej szkoły kierowała groźby. Jednakże odpowiedniej postawie rodziców tego ucznia sprawa ma się już ku końcowi. Zostało złożone doniesienie do Prokuratury i na Policję. Dzięki uprzejmości Komendanta Policji i Prokuratora jesteśmy po cyklu szkoleń dla uczniów.
p. R. Wrębel – szkolenia takie prowadzone są także przez oficerów prewencji dla nauczycieli. Przeprowadziliśmy również dla uczniów klas pierwszych ankietę dotyczącą poczucia bezpieczeństwa w szkole. Ogromne znaczenie ma to, że szkoła jest pod stałym monitoringiem.
p. A. Czyżyk – problemy mam podobne do koleżanek. Ja mam myślę większy problem, jeśli chodzi o uczniów internatu. Jest to młodzież z całej Polski. Odnieśliśmy pewien sukces.
W tym roku mniej uczniów klas pierwszych zrezygnowało ze szkoły z powodu oddalenia od domu rodzinnego.
p. M. Pawelska – mam podobny problem jeśli chodzi i palenie tytoniu. Odbył się cykl szkoleń z przedstawicielem policji dotyczącej odpowiedzialności karnej. Działa u mnie w szkole także punkt psychologiczny, z którego usług może skorzystać każdy z uczniów.
p. W. Kociński – nie macie żadnych problemów z narkotykami?.
p. A. Czyżyk – oficjalnie nie mam takich przypadków, nikt nie został złapany na gorącym uczynku.
p. R. Wrębel – nie zanotowałam takich przypadków.
p. St. Łangowski – zajmijmy się omówieniem bieżącego funkcjonowania szkoły i naborem.
p. A. Pędziak-Kuźmowicz – w tym roku mamy większy nabór do szkół zawodowych. Jest to
5 klas. Do technikum gastronomii, elektrotechnik, mechanik ze specjalizacją mechatronika
i technikum informatyczne miedzy innymi.
p. U. Piotrowska – nie przewiduję żadnych rewolucji w przyszłym roku. Ankietujemy uczniów gimnazjum w odniesieniu do naboru do liceum. Oczekuję reformy programowej w roku 2012.
p. R. Wrębel – u mnie również bez zmian. Planuję otworzyć nowy kierunek technik logistyk w przyszłym roku.
p. A. Czyżyk – od 1 stycznia szkoła leśna staje się szkoła resortową. Wtedy zależeć będę od Ministra Środowiska.
p. M. Pawelska – nie planuję żadnych zmian. Nie będę otwierać też liceum w Śliwicach. Nie mam zainteresowania naborem z powodu obecności dwóch ośrodków w Czersku i Tucholi.
p. W. Smoczyk – pozostaję w stałej współpracy z ZSL i T. Mam kilka nowych propozycji, ale to i tak zależy od tego czy znajdą się chętni.
Przewodnicząca – a co z ośrodkiem w Białej?.
p. W. Smoczyk – ośrodek w Białej planuję wykorzystać jako ośrodek dydaktyczny w małej gastronomii. To wszystko w roku 2009.
p. St. Łangowski – o przedstawienie planów inwestycyjnych w jednostkach oświatowych poproszę pana Bogusława Szramka.
p. B. Szramka – najważniejsze zadanie to zakończyć budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych jest to kwota około 700 tys zł. Następnie ukończenie boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących. Do końca listopada ma być ukończona płyta boiska, a do końca kwietnia 2009 roku kontenery i bieżnie. To będzie koszt około 250 tys zł.
W okresie ferii zimowych przewidywany jest generalny remont auli w ZSO jest to związane z maturami. Do dokończenia pozostaje także remont dachu na obiekcie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
p. A. Czyżyk – u mnie w Zespole Szkół Leśnych oraz w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych największym problem jest brak sali gimnastycznej. Chciałam zwrócić uwagę, że ten problem jest bardzo ważki i dotyczy, aż dwóch szkół. Myślę, że nie staniemy sami z nim.
p. B. Szramka – jeśli chodzi o te dwie szkoły to prowadzenie zajęć wychowania fizycznego jest tam niemożliwe.
p. T. Zaborowski – prowadziliśmy już pewne rozmowy w sprawie rozwiązania tego problemu. Uzyskaliśmy zgodę na budowę sali na granicy działek Lasów Państwowych i Gminy Tuchola. Dalsze rozmowy zostały zawieszone z tytułu prowadzenia negocjacji z Ministerstwem Środowiska. Po ostatecznym sfinalizowaniu przekazania szkoły rozmowy prowadzić będziemy dalej. Mała sala została już zamknięta do użytku przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
p. St. Łangowski – czy są jeszcze jakieś pytania. Chciałem przedstawić wniosek pod obrady Komisji. Dotyczy on konstrukcji budżetu. Z informacji uzyskanych od Pani Skarbnik wynika, że ten rok jest pierwszym, kiedy subwencja oświatowa będzie wystarczająca. Dlatego mój wniosek, aby przeznaczyć rezerwę celową w całości na rozwój inwestycji oświatowych.
p. T. Zaborowski – na początku istnienia powiatów sytuacja przedstawiała się odwrotnie. Wówczas to z subwencji drogowej finansowano oświatę. Jeżeli okaże się, że środki przyznane z subwencji okażą się niewystarczające na podwyżki dla nauczycieli to i tak sięgniemy po nią.
p. Z. Grugel – ostatnie lata były bardzo dobre dla oświaty. Pamiętam początki powiatu tucholskiego i jakie dziury finansowe w oświacie łataliśmy wtedy, trudno to sobie teraz wyobrazić.
p. K Siniło – na razie budżet ZSL zapisany w swoim. Nie wiem ile trzeba będzie zabezpieczyć środków na przyszły rok. Musimy zapłacić wynagrodzenia na miesiąc styczeń. Nie wiem też, kiedy otrzymam zwrot tych środków.
p. St. Łangowski – stąd moja sugestia. Jeśli teraz zakończymy wszystkie inwestycje dotyczące infrastruktury oświatowej, będziemy mogli lub tez nasi następcy inwestować w innych dziedzinach.
Przewodnicząca – chciałbym poruszyć tu sprawę Szkoły Realnej. Powiat przekazuje przecież na te szkołę dotację?.
p. K. Siniło – tak, przekazujemy subwencję.
Przewodnicząca – a dlaczego by nie zapraszać także i przedstawiciela tej szkoły. Ma ona bardzo duże osiągnięcia. Powinniśmy także jej uczniów otoczyć możliwością otrzymywania tak samo wszelkich nagród. Tu moja propozycja wniosku, aby wypracować procedury przyznawania nagród dla uczniów i nauczycieli szkół niepublicznych.

Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej wnosi do Zarządu Powiatu Tucholskiego o wypracowanie procedur współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski.
 
Przewodnicząca podziękowała kierownikom jednostek oświatowych za przybycie na posiedzenie Komisji.
Ad. 2
Przewodnicząca – przechodzimy do omawiania materiałów sesyjnych. Uchwała na stronie 92 materiałów dotyczy wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości dla Szpitala Tucholskiego.
p. K. Siniło – tak dotyczy ona wynajęcia działek dla Szpitala Tucholskiego.
Przewodnicząca – moja propozycja, aby ten okres wydłużono co najmniej do 20 lat. Szpital przecież wykonuje specyficzne zadania.
p. T. Zaborowski – chcieliśmy tak zrobić, ale tak zaproponował to radca prawny.
p. K Siniło – nie wiem co na to powie radca.
p. W. Kociński – tez jestem za tą propozycją, to w końcu szpital.
Przewodnicząca –zaproponujmy Zarządowi, aby rozpatrzył propozycję 20 lat lub tez czasu nieokreślonego.
Przewodnicząca – uchwała na stronie 94 dotyczy Białej. Wiemy, jakie plany ma wobec niej Pan Smoczyk. Przystępujemy do głosowania.

Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości Powiatu Tucholskiego położonej w Białej.
 
p. K. Siniło – uchwała na stronie 96 materiałów sesyjnych dotyczy przystąpienia do realizacji programu rozbudowy Szpitala Tucholskiego.
p. T. Zaborowski – projekt, który został zgłoszony przez Prezesa Plucińskiego opiewał początkowo na 28 mln złotych. Na dzień dzisiejszy z naszej strony zapewnić musimy 10,5 mln złotych. 17,5 mln złotych zabezpieczy podstawowy program dochodzenia do standardów i na tyle opiewa wniosek złożony do Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Prawdopodobnie jeśli będziemy mieli możliwość uzyskania 50% dofinansowania będziemy musieli podjąć bardzo trudne decyzje.
p. W. Kociński – jak na dzień dzisiejszy wygląda zadłużenie powiatu?.
p. T. Zaborowski – jest to 15%, a możemy dojść do 60%.
p. K. Siniło – na stronie 98 jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Tucholski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry system oświaty oraz pełnienie przez Powiat Tucholski funkcji koordynatora. Powiat Tucholski będzie koordynatorem będzie koordynatorem tego programu dla samorządów z byłego województwa pomorskiego.
Przewodnicząca – przystępujemy do głosowania nad tym projektem uchwały.

W wyniku głosowania Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Tucholski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry system oświaty oraz pełnienie przez Powiat Tucholski funkcji koordynatora.
 
Przewodnicząca – projekt uchwały na stronie 100 materiałów sesyjnych dotyczy sportu kwalifikowanego. Przystępujemy do głosowania.

W wyniku głosowania Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia warunków oraz trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego.
 
p. K. Siniło – uchwała na stronie 106 dotyczy zmian w budżecie Powiatu Tucholskiego. W wyniku tych zmian zmniejsza się dochody i wydatki powiatu o kwotę 785.416,00 zł. Związane jest to z niepozyskaniem środków zewnętrznych na dział 600 Transport i łączność rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe kwoty 500.000,00 zł po stronie dochodów. Zmniejszenia dokonuje się również w dziale 720 Informatyka rozdziale 72095 Pozostała działalność. Środki w kwocie 280.000,00 zł zostaną w przyszłym roku wykorzystane na dofinansowanie realizacji projektu „Społeczeństwo Informacyjne elementem Rozwoju Powiatu. Zdjęta zostaje także kwota 400.000,00 zł w rozdziale 80130 §6290 z braku pozyskania środków zagranicznych na budowę sali gimnastycznej. Po stronie wydatków dokonuje się zmniejszenia §6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) w kwocie 489.772,10 zł. Są to niewykorzystane środki po zakupie Szpitala na inne cele.
Przewodnicząca – czy są jakieś pytania w sprawie tej uchwały. Przystępujemy do głosowania nad tym projektem uchwały.

W wyniku głosowania Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2008.

p. K. Siniło – na stronie 133 jest projekt uchwały dotyczący zmian w realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Została ta zmiana podyktowana koniecznością zabezpieczenia wszystkich złożonych wniosków dla dzieci na likwidację barier architektonicznych. Okazało, że te środki na to zadanie są niewystarczające.
Przewodnicząca – czy ktoś z Państwa pytania do tego projektu uchwały. Jeżeli nie ma to przystępujemy do głosowania.

W wyniku głosowania Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/109/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczna osób niepełnosprawnych.
 
Wobec braku dalszych pytań Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji Edukacji.
 
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                   Przewodnicząca Komisji
 
Kinga Majer                                                                            Małgorzata Oller
 

metryczka


Wytworzył: Kinga Majer (7 listopada 2008)
Opublikował: Kinga Majer (18 maja 2009, 15:05:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1454